Spring naar bijdragen

RSS feed

Forumlid
 • Aantal bijdragen

  28
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Alles door RSS feed geplaatst

 1. Lokaal vervoer van goederen door buitenlandse vrachtwagens komt beperkt voor. Dit blijkt uit controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam en het luchthavengebied rond Schiphol. View the full article
 2. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft samen met de politie en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) in maart en april elf transportbedrijven onaangekondigd gecontroleerd op verdenking van onder andere schijnconstructies. De bedrijven zijn gevestigd in Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (2), Limburg (2), Flevoland (1) en Amsterdam (1). View the full article
 3. Vrachtwagenproducent Scania en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) slaan de handen ineen bij de aanpak van fraude met de tachograaf in vrachtwagens. Scania veroordeelt elke vorm van manipulatie van zijn trucks en werkt nauw samen met ILT om de fraude op te sporen. View the full article
 4. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en agenten van de landelijke eenheid van de politie zijn op dinsdag 14 februari 2017 een onderzoek gestart bij een bedrijf dat co-materialen verhandelt en vervoert. Co-materialen zijn stoffen die samen met dierlijke mest worden verwerkt in co-vergisters. View the full article
 5. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie Amsterdam en de Landelijke Eenheid van de politie hebben afgelopen maandag en dinsdag tijdens een controle bij drie Letse vrachtwagens gemanipuleerde tachografen aangetroffen. Ook bleken enkele chauffeurs hun bestuurderskaarten niet (correct) te gebruiken. Daarvoor zijn boetes opgelegd die variëren van 1100 euro tot 11.800 euro. View the full article
 6. Inspectiediensten van de drie Benelux-landen hebben op woensdag 1 februari 2017 op zeven locaties in Nederland, België en Luxemburg een gezamenlijke vrachtwagencontrole gehouden. In totaal zijn 84 vrachtwagens gecontroleerd. Daarvan waren er 31 in overtreding vanwege onder meer fraude met de tachograaf. In Nederland zijn 36 vrachtwagens gecontroleerd en zijn 6 boetes opgelegd. Hier controleerde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met de collega’s van Belgische inspectiediensten en de Luxemburgse douane op snelwegen rond Geldrop, Moerdijk, Bodegraven en Zwolle. View the full article
 7. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft samen met de Inspectie SZW, de Landelijke Eenheid van de politie en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zaterdag 14 januari bij twee transportbedrijven een handhavingsactie gehouden. Het gaat om een onderneming in de gemeente Woensdrecht en één in Weert. De bedrijven worden o.a. verdacht van het werken met schijnconstructies en het ondermijnen van de sociale zekerheid voor wat betreft beloning en werkomstandigheden van chauffeurs. View the full article
 8. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zaterdag 17 december bij twee transportbedrijven in Emmen een handhavingsactie gehouden. De ondernemingen worden verdacht van het werken via schijnconstructies. Bekijk volledig bericht
 9. Het samenwerkingsverband van de Europese weginspectiediensten (Europe Contrôle Route, ECR) krijgt zijn hoofdkantoor in de Haagse regio. Dit hebben de veertien inspecties deze week samen besloten in Luxemburg. ECR trekt in bij vergunningverlener Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) in Rijswijk. Bekijk volledig bericht
 10. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft samen met de Inspectie SZW, de Landelijke Eenheid van de politie en de douane zaterdag 3 december bij drie transportbedrijven een handhavingsactie gehouden. Daarbij is een firma in Roosendaal stilgelegd vanwege schijnconstructies. Bekijk volledig bericht
 11. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft samen met de Inspectie SZW en de Landelijke Eenheid van de politie zaterdag 26 november bij twee transportbedrijven een handhavingsactie gehouden. Het gaat om een onderneming in de omgeving van Utrecht en één in Venlo. Doel van de actie is te onderzoeken of de bedrijven zich mogelijk schuldig maken aan illegaal cabotagevervoer, werken in strijd met het vergunningstelsel voor wegvervoer, schijnconstructies en ondermijning van de sociale zekerheid voor wat betreft beloning en werkomstandigheden van chauffeurs. Tot nog toe zijn dit jaar 45 bedrijven onderzocht. De komende tijd zullen meer bedrijven onverwachts worden gecontroleerd. Bekijk volledig bericht
 12. De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben op donderdag 8 september 2016, op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd op vrachtwagens in Nederland, België en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben controles van het internationaal wegvervoer uitgevoerd in België (Tessenderlo/Aische-en-Refail), in Nederland (Venlo) en in het Groothertogdom Luxemburg (bij grensovergang Dudelange). Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen. Bekijk volledig bericht
 13. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt maandag 4 juli een bijeenkomst met de transportsector over een nieuw, vereenvoudigd tarievenstelsel voor alle vergunningen die de ILT en Kiwa verlenen aan de verschillende sectoren, zoals luchtvaart en binnenvaart. De sector kan daar haar mening geven over het nieuwe stelsel en over de wijze waarop het wordt ingevoerd. Bekijk volledig bericht
 14. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert sinds april bestelauto’s en kleine vrachtauto’s, waaronder ook pakket- en koeriersdiensten, intensiever op overbelading, aanwezigheid van een vergunning en op de rij- en rusttijden. Onder andere door een stijgend aantal internetaankopen, zijn er steeds meer koeriersvoertuigen op de weg. Controles in 2014 en 2015 maakten duidelijk dat ongeveer de helft van de gecontroleerde voertuigen te zwaar beladen was. Voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg vallen onder de Wet Wegvervoer Goederen. De vervoerder is dan verplicht te beschikken over een vergunning voor communautair wegvervoer. Bekijk volledig bericht
 15. De politie heeft dinsdag 29 maart 2016 in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het kader van een handhavingsactie een onderzoek ingesteld bij een groot transportbedrijf in Noord Nederland. Het bedrijf maakt zich mogelijk schuldig aan grootschalige fraude, valsheid in geschrifte en andere economische delicten. Bekijk volledig bericht
 16. De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben vorige week, op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd bij het internationale vrachtwagentransport in België, Nederland en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben controles op vrachtwagens uitgevoerd in België (E40 Jabbeke/E42 Verlaine), Nederland (Elsloo) en het Groothertogdom Luxemburg (op de grote verkeersassen – Dudelange-Zoufftgen). Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen. Bekijk volledig bericht
 17. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 26 september 2015 een grote controle uitgevoerd op de rij- en rusttijden bij het goederenvervoer. De inspecteurs hebben op 4 trajecten in totaal 190 voertuigen gecontroleerd op de manipulatie van de digitale tachograaf. Doel van de controle is verbeteren van de naleving van rij- en rusttijden door chauffeurs en ondernemers. Bekijk volledig bericht
 18. De Staat van de Veiligheid geeft aan de hand van cijfers en figuren een beeld van de veiligheid weer op verschillende werkterreinen waar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) actief is. Deze uitgave is vooral een cijfermatige actualisatie van de vernieuwde vorm van de Staat. Bekijk volledig bericht
 19. De Van Mossel Groep ziet van een volledige overname van Koops Furness. Het bedrijf acht de risico’s, vooral waar het gaat om de DAF-activiteiten, te groot. Van Mossel kijkt nog wel of er delen van het bedrijf kunnen worden overgenomen. Dat heeft Eric Berkhof, algemeen Bekijk volledig bericht
 20. De bewindvoerders van Koops Furness hebben vrijdag de rechtbank verzocht de surseances om te zetten in faillissementen. Dat betekent het definitieve einde van Koops Furness, tenzij er een doorstart komt. Die kans lijkt reëel, want er zijn meerdere gegadigden. Wel zijn vooralsnog alle medewerkers hun Bekijk volledig bericht
 21. De rechtbank in Utrecht heeft dinsdagavond vijftien bv’s van Koops Furness failliet verklaard. Onder de failliete BV’s bevindt zich ook Cosmo Trucks. Dat heeft de rechtbank Utrecht verklaard aan TTM.nl. Vooralsnog is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor werknemers en of er een reële Bekijk volledig bericht
 22. Koops Furness, de dealerholding waar onder meer Cosmo Trucks toe behoort, verkeert in zwaar financieel weer. Maandag is surseance van betaling aangevraagd. Dat melden diverse vakbladen. Er is momenteel niet bekend wat de details zijn van de surseance. De toekomst ziet er echter bleekjes uit Bekijk volledig bericht
 23. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 25 juni 2014 het Meerjarenplan 2014–2018 gepubliceerd. De ILT wil op haar terreinen gezaghebbend zijn in het toezicht. Dat kan alleen wanneer de inspecteurs kennis van zaken hebben, zowel op het gebied van hun ‘ambacht’ als op het gebied van hun vak als toezichthouder. Vanaf 2015 gaan ieder jaar grote groepen medewerkers met pensioen. De inspectie wil vooruitlopend op hun vertrek de komende jaren tijdig investeren in nieuwe medewerkers om zo de kennisoverdracht te borgen. Bekijk volledig bericht
 24. De weginspectiediensten uit de Benelux-landen (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, Douane in Luxemburg en de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland) hebben op donderdag 5 juni tegelijkertijd in Wetteren (België), Mertert (Luxemburg) en Moerdijk (Nederland) een gezamenlijke weginspectie gehouden. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen. Bekijk volledig bericht
 25. Vanaf 31 mei gaan de boetes voor fraude met de tachograaf in het vrachtverkeer fors omhoog. Door met de tachograaf te frauderen, wordt er gemanipuleerd met de arbeids- en rusttijden. Werkgevers die hun werknemers de arbeids- en rusttijden laten overtreden, kunnen rekenen op een boete van € 4400,-. Voorheen was de boete Є 1300,- of € 2200. Voor de chauffeur die als werknemer werkt, is de boete verhoogd van € 550,- naar € 1500,-. De aanscherping van het sanctiebeleid moet bedrijven en chauffeurs stimuleren tot een betere en juiste registratie van de arbeids- en rusttijden. Bekijk volledig bericht
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden