Spring naar bijdragen

Registratievoorwaarden

Forum Voorwaarden Chauffeursforum.NL (CF)

 

 

 

Versie 2.6 dd 13 november 2019

 

 

 

 

 

Inleiding

 

 

 

Lees onderstaande voorwaarden echter goed voordat je je registreert en sla deze voorwaarden op, zodat je deze later weer kunt raadplegen.

 

 

 

Let op :Dit een beroepschauffeurs forum maar ook zijn mensen welkom die iets in een andere functie met transport te maken hebben of een hobby matige interesse hierin hebben.

 

 

 

Uitgangspunt van ons ChauffeursForum , verder CF genoemd, is dat je mag deelnemen aan dit forum, maar je dient je aan de strakke regels te houden en realiseer je dat je niet moet deelnemen tenslotte en je bent vrij om je account te allen tijde op te zeggen indien je het niet eens bent met de gang van zaken op dit forum.

 

 

 

Note;

 

Voor leden die eerder door het Adminteam zijn verwijderd om wat voor reden dan ook kunnen altijd na verloop van tijd een verzoek doen bij het Adminteam om weer toegelaten te kunnen worden. Het is aan het Adminteam om hier positief of negatief op te reageren en kan mogelijk bepaalde voorwaarden aan een terugkomst verbinden. Waarbij schending na deze voorwaarden onverwijld de gebruiker opnieuw zal worden verwijderd.

 

 

 

Het CF is  geen democratisch orgaan waarin b.v. Admins en of Eigenaren gekozen kunnen worden door overige gebruikers maar deze worden benoemd vanuit het dan bestaande team van eigenaren en Admins. Het is niet toegestaan om in berichten openlijk te wijzen en verwijten te maken naar :

 

 

 

1.     De Admins als team

 

2.     De Admin als persoon

 

3.     De Eigenaren als team

 

4.     De Eigenaren als persoon

 

 

 

Indien dit wel gebeurd zal het bericht worden verwijderd en bij herhaling ook de gebruiker worden verwijderd.

 

 

 

De reden hiervan is dat Admins en eigenaren zich niet publiekelijk kunnen verdedigen op het forum.

 

 

 

De Admins van het CF proberen om het forum netjes te houden en onrechtmatige berichten en/of berichten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden aan te passen dan wel te verwijderen. Het Adminteam doet haar uiterste best om dit zo snel mogelijk na plaatsing te doen .

 

 

 

De berichten op het forum zijn de mening van de gebruikers en niet van het CF of Jelsoft Enterprises Ltd (ontwikkelaars van vBulletin).

 

 

 

Artikel.1 Registratie

 

Voor de registratie op ons forum vragen wij je om één gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Verder vragen wij om een e-mailadres, omdat de registratie geactiveerd moet worden en wij dit adres gebruiken voor communicatie tussen het Adminteam en de gebruikers.

 

 

 

Nadat je je hebt geregistreerd, ontvang je een bevestiging per email. In deze email staat een activatielink, waarmee de account geactiveerd kan worden.

 

De eerste drie berichten die je post, zullen overigens bekeken worden door iemand van het Adminteam.

 

 

 

Voor gebruikersnamen geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het feit dat je eventueel eigen persoonsgegevens publiceert indien je je eigen naam als gebruikersnaam hanteert of een andere tot eigen persoonsgegevens herleidbare gebruikersnaam hanteert.

 

 

 

Verder geldt dat een gebruikersnaam geen url en/of emailadres mag zijn en dat gebruikersnamen niet in strijd mogen zijn met de wetgeving en niet kwetsend, obsceen of beledigend mogen zijn.

 

 

 

Bovenstaande geldt ook voor de afbeelding die gebruikt kan worden als profielafbeelding en eventueel in de berichtenhandtekening. Hierbij geldt specifiek dat de afbeelding in geen geval inbreuk mag maken op welk intellectueel eigendomsrecht dan ook en dat afbeelding geen strafbare of onrechtmatige uiting mag bevatten alsmede geen seksuele content of andere schokkende en/of obscene inhoud mag bevatten.

 

Daarnaast mag de afbeelding geen inbreuk maken op de privacy van derden.

 

 

 

Het is ook mogelijk om een ¨handtekening¨ onder elk bericht te plaatsen. Gebruik als gebruiker deze alleen voor een groet, een mooie dichtregel of lijfspreuk. Gebruik de handtekening niet om statements te maken of voor een tekst die in strijd is met de wetgeving en of deze voorwaarden. Zie onder meer Art.4

 

 

 

Artikel.2 Accountbeheer

 

De gebruiker van het forum dient zijn inloggegevens (zijn gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden.

 

Het Chauffeursforum is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat elke gebruiker die zich aanmeldt voor het forum ook daadwerkelijk die persoon is.

 

 

 

Alles wat gebeurt via het account van de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

 

 

 

Als het CF er vermoeden van krijgt dat iemand onder andermans account op het CF aanwezig  is , dan wordt dit lid onverwijld verwijderd vanuit het CF leden bestand.

 

 

 

Het is gebruikers slechts toegestaan om één gebruikersnaam te hanteren. Extra gebruikersnamen op dezelfde persoon en of IP adres zullen verwijderd dan wel geblokkeerd worden op het moment dat het CF hier weet van krijgt en wordt ook de primaire account onverwijld verwijderd.

 

 

 

Als de gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of het CF daarvan in kennis te stellen, zodat  het CF Adminteam onverwijld maatregelen kan nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel .3 Praktische regels plaatsen berichten

 

Voor het plaatsen van berichten gelden enkele basis regels. In artikel 4 van deze voorwaarden worden hier dieper en duidelijker op in gegaan.

 

 

 

Kijk als gebruiker eerst eens of jouw vraag al eens eerder aan bod is gekomen en of het daar gegeven antwoord jou ook kan helpen en of volstaat. Hiervoor is de zoekfunctie beschikbaar. Dit voorkomt dubbele forumberichten -en vragen en zorgt zo voor een overzichtelijk forum.

 

 

 

Zorg als gebruiker dat het bericht of de vraag in het juiste hoofdstuk of onder het juiste onderwerp komt te staan. Ook dit zorgt voor een overzichtelijk forum en zorgt er ook voor dat anderen gemakkelijk kunnen reageren.

 

Zorg als gebruiker dat het duidelijk is wat je voor vraag stelt of waar jouw bericht over gaat. wees helder in de onderwerp -en of vraagkeuze.

 

 

 

Algemene basis regels van berichten

 

 

 

1.     Zorg dat teksten leesbaar zijn. Let op spelling ,woordkeuze, leestekens en interpuncties

 

2.     Op het CF wordt  er in goed  Nederlands geschreven.

 

3.     Zorg dat berichten on-topic blijven.

 

4.     Caps lock gebruik van hele berichten zijn niet toegestaan.

 

 

 

 

 

 

 

Artikel.4 Inhoudelijke regels voor plaatsen berichten

 

 

 

Het is verboden om berichten te plaatsen:

 

1.     met een commercieel karakter (zie ook artikel 8.)

 

2.     met racistische, grove, beledigende, smadelijke en lasterlijke taal.*

 

3.     met discriminerende, haat en of angst zaaiende en andere niet genoemde strafbare uitingen.*

 

4.     met herhaaldelijk gebruikersnamen verkeerd te spellen.*

 

5.     met een inhoud om anderen bewust uit te dagen of te provoceren. *

 

6.     met taalgebruik dat de intellectuele eigendomsrechten van derden kan schaden (zoals het vermelden van een merk, auteursrechtelijk beschermde teksten etc.);

 

7.     met daarin persoonsgegevens waaronder, ware gebruikers namen , adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen van andere mensen.

 

8.     met scheldwoorden. *

 

9.     waarin andere bedrijven worden afgekraakt  zonder  te checken feiten. *

 

10.  met seksueel intimiderende inhoud.*

 

11.  met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks, serienummers, pornografie en/of ander aanstootgevend of verboden materiaal, maar ook naar sites waarop downloads worden aangeboden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 

12.  Berichten dienen altijd op de inhoud te zijn gericht en niet op de persoon gericht.

 

13.  Forum discussies starten en voeren m.b.t. acties en richtlijnen van het Adminteam.

 

 

 

Problemen en klachten dienen uitsluitend middels pb of e-mail gemeld te worden aan het Eigenaars /Adminteam volgens artikel 9 van dit regelement.

 

 

 

Overtreding één van deze CF 12 puntenlijst kan betekenen dat de gebruiker onmiddellijk verwijderd wordt van het CF, evenals degenen die hier op reageren zonder het betrokken lid te wijzen op de overtreding en op een normale* manier aan te spreken op zijn of haar overtreding met in acht neming van deze zelfde 12 punten zoals hierboven genoemd onder artikel 4.

 

 

 

*  Het is aan het Adminteam om te beoordelen wat normaal is in deze.

 

 

 

Problemen en klachten dienen uitsluitend  middels pb of e-mail gemeld te worden aan het Eigenaars /Adminteam volgens artikel 9 van dit regelement. (info@chauffeursforum.nl)

 

 

 

Artikel.5 Prive berichten

 

Op dit forum is een zogenaamde PB (prive berichten) box aanwezig. Hiermee kan gebruiker een bericht sturen naar een mede forumgebruiker zonder dat overige leden dit bericht zien. Voor het versturen van prive berichten gelden m.b.t. de inhoud dezelfde regels en voorwaarden als voor het plaatsen van berichten op het forum .

 

 

 

Daarbij geldt ook dat dezelfde sancties worden opgelegd als de sancties die gelden bij inbreuk op de wetgeving en  deze voorwaarden voor  het plaatsen van forumberichten zoals onder meer ook genoemd bij artikel 4.

 

 

 

Artikel.6 Rechten leden Adminteam

 

Indien deze regels en voorwaarden geschonden worden door een gebruiker, dan neemt het CF admin team maatregelen.

 

 

 

Deze kunnen bestaan uit :

 

1.     de al genoemde aanpassing en/of verwijdering van het bericht.

 

2.     een permanente of tijdelijke blokkade van de gebruiker om van het forum gebruik te maken voor welk doel dan ook.

 

 

 

Voor alle getroffen maatregelen behoeft het Adminteam geen nadere uitleg of verantwoording aan de gebruiker(s) te verstrekken/ af te leggen.

 

 

 

Het is Eigenaren van het CF toegestaan berichten te "verbergen" waarna de Admins er een duidelijke beslissing over nemen. De uiteindelijke beslissing blijft altijd bij de Admins.

 

Met andere woorden ,het team van eigenaren mag mee discussiëren bij geschillen maar het laatste woord ligt bij de Admins.

 

 

 

Indien gebruiker het niet eens is met een beslissing, kan hij contact opnemen met het CF. Via de klachtenprocedure zoals vermeld in artikel 9 van dit regelement.

 

 

 

De gebruiker van het CF erkent dat een gerechtelijke instantie kan eisen om persoonlijke gegevens van gebruikers door te geven, indien er een wettelijk voorschrift is dat dat vereist.

 

 

 

Het is ten strengste verboden , anders dan vanwege wetgeving en/of gevraagd door  gerechtelijke instanties, dat Prive berichten (PB’s) worden gelezen door:

 

 

 

1.     Overige leden

 

2.     Leden van het eigenaars en of Adminteam

 

 

 

Indien dit in redelijke mate aangetoond kan worden dan volgt onverwijld een permanente verwijdering van de betrokken gebruiker en account.

 

 

 

Artikel.7 Intellectueel eigendom

 

Voor elk geplaatst bericht geldt dat de gebruiker aan het CF een eeuwig durende niet-exclusieve licentie verleent aangaande het geplaatste. De gebruiker begrijpt dat de teksten derhalve ook aangepast en/of verwijderd mogen worden door het Adminteam van het CF.

 

en dat daarnaast de teksten ook gevonden kunnen en mogen worden via zoekmachines.

 

Verder verklaart gebruiker dat de geplaatste berichten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat hij, indien hij wel informatie van derden plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen.

 

 

 

Artikel.8 Reclame uitingen

 

Het plaatsen van reclame of links ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten op het forum is niet toegestaan.

 

Discussiëren over bepaalde producten of vragen stellen over bepaalde producten is uiteraard wel toegestaan.

 

Het plaatsen van reclame, al dan niet in tekst of afbeeldingen vorm of middels hyperlinks, levert een direct opeisbare boete op van 500 Euro. (excl. BTW)

 

Of iets beschouwd wordt als een reclame-uiting (promotie van de product of dienst) is aan Chauffeursforum om te beoordelen.

 

Indien u wenst te adverteren kunt u contact opnemen met het Chauffeursforum.

 

Bovenstaande geldt ook voor Prive berichten waarin reclame of links ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten zijn opgenomen. Indien een gebruiker zulke berichten ontvangt moet hij dit melden aan Het Chauffeursforum.

 

 

 

Artikel.9 Klachten

 

Indien een gebruiker een klacht heeft over:

 

 

 

1.     een geplaatst bericht en of topic.

 

2.     over het CF zelf.

 

3.     de Admins.

 

4.     de Eigenaren.

 

5.     andere gebruikers.

 

 

 

dan kan deze gebruiker zich uitsluitend  wenden tot het CF via de onderaan deze voorwaarden geplaatste contactgegevens.

 

 

 

Artikel.10 Beëindiging account

 

De gebruiker is ten allen tijde toegestaan zijn account op te heffen. Dit betekent niet dat de geplaatste berichten door deze gebruiker ook verwijderd worden. Wel wordt door het systeem de gebruikersnaam verwijderd, waardoor deze niet meer bij de door de gebruiker geplaatste berichten staat.

 

 

 

Artikel. 11 bescherming persoonsgegevens

 

Ten behoeve van de registratie wordt naar de persoonlijke gegevens van de gebruiker gevraagd.

 

Iedere gebruiker heeft het recht op inzage, correctie en indien noodzakelijk verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.

 

Indien het een verzoek betreft tot het verwijderen van een gebruikersnaam/naam, wordt hier uiteraard zo spoedig mogelijk gehoor aan gegeven. Zie voor contact gegevens hieronder aub.

 

 

 

Contact gegevens

 

Voor contact en of klachten kan een gebruiker zich uitsluitend richten tot : info@chauffeursforum.nl  of per PB.

 

 

 

  •  

 

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden