[[Template core/global/global/includeMeta is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] Spring naar bijdragen

FNV gaat niet akkoord met normeringsregeling bij Versteijnen


Gemusejager

Recommended Posts

 • Forumlid
Ik denk dat daar meteen het probleem zich al aandient.

Zodra we een bepaald voorstel gaan bekijken naar alle mogelijk- en onmogelijkheden vanachter een bureau in Amsterdam, Emmen, of maakt niet uit waar.

Maar gezien de opstelling van de bond staat men er helemaal niet voor open. En dan zakt de moed je wel in de schoenen als er straks een aanpassing nodig zou blijken, om dan WEEEEER het hele traject met het FNV in te gaan.

Zo creëer je werkgevers die helemaal geen afspraken meer vastleggen, maar voortaan gewoon lekker hun eigen gang gaan.

Opstelling van wie? Een bestuurder die zijn werk doet? Of komt het door een voorstel wat nogal eenzijdig is?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Reacties 72
 • Created
 • Laatste reactie

Top Posters In This Topic

 • Forumlid

Waarom is dit eigenlijk nodig? Is de werkgever bang dat de chauffeur uren pikt? Als je na een half uur weer wegrijd en je krijgt een uur betaald en je hebt dit 6x per dag, 5 dagen in de week, dan krijg je dus 15 uur meer betaald dan dat je gewerkt hebt? Ergens zal ik t wel niet begrijpen:confused:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Waarom is dit eigenlijk nodig?

Ik denk dat deze vraag op dit moment niet aan ons hier op het forum is.

Het gaat mij om de gang van zaken in de onderhandelingen die blijkbaar (nog) plaatsvinden. Het is gewoon niet netjes dat hier door een openingsbijdrage van dit topic men bij het FNV blijkbaar van plan is om de OR het gras voor de voeten weg te maaien. Of de gaande onderhandelingen te frustreren.

Terwijl even later blijkt dat één van de forumleden op dit moment aan handen en voeten gebonden is, omdat de besprekingen nog plaatsvinden. Terwijl van de starter van dit topic - neem ik aan - verwacht mag worden dat hij op de hoogte is van de inspanningen van dit forumlid.

Op z'n zachtst gezegd vind ik dat een luizenstreek van ... ?? Ja ..., van wie precies .. ?

Meest voor de hand liggend is de bron van het betreffende bericht.

(Hiermee tevens een poging tot een antwoord op de vragen van Gemusejager)

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Waarom vragen veel (de meeste) werkgevers dan om de aankomst en vertrektijd op de CMR te zetten en te laten tekenen? Dat zal toch wel niet puur voor de statistieken gaan zeker?

De CMR is officieel het enige rechtsgeldige bewijs voor de vervoerder en de opdrachtgever. Dat is zo bepaald door het Verdrag.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
De CMR is officieel het enige rechtsgeldige bewijs voor de vervoerder en de opdrachtgever. Dat is zo bepaald door het Verdrag.

Dat weet ik wel Karel, maar als een chauffeur ergens 5 uur staat zal toch ook 5 uur in rekening worden gebracht en geen 3 uur en 3 kwartier vanwege die staffeltijden?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Dat weet ik wel Karel, maar als een chauffeur ergens 5 uur staat zal toch ook 5 uur in rekening worden gebracht en geen 3 uur en 3 kwartier vanwege die staffeltijden?

Nee hoor.

Meestal volgt er dan een reactie van: "Ja .., dat komt nu één keer voor. Meestal zijn jullie binnen een uur weg!" (of welk gemiddelde er ooit voor afgesproken is).

U kunt er gevoeglijk van uitgaan dat vaste opdrachtgevers (vrijwel) nooit overschrijdingen van laad- of lostijden of wachttijden betalen. De ervaring is dat een vervoerder wel zo'n factuur kan sturen, maar dat hij zich daar alleen maar mee in de vingers snijdt. De factuur wordt niet in behandeling genomen en belandt ergens in een lade. In het beste geval wordt de vervoerder daarvan in kennis gesteld doordat er een berichtje aan gewaagd wordt of omdat de factuur onbehandeld retour wordt gezonden. Meestal moet een vervoerder zoiets bemerken doordat de factuur onbetaald blijft. En dan krijg je een vervoerder aan de telefoon die vraagt waarom de factuur nog steeds open staat. Waarop je dan moet melden dat die factuur helemaal niet voorkomt en dus blijkbaar nooit geaccordeerd is en daarom ook nooit verwerkt is.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Ik denk van niet Herman.

Is het niet zo dat b.v. het eerste uur vrij is en daarna pas wachturen berekend kunnen worden, om maar een voorbeeld te noemen?

Karel weet dat vast wel.

Eerste uur vrij, daarna alle uren toch zeker à een iets hoger bedrag dan die 12 à 13 euro die de gemiddelde chauffeur bruto heeft?

Overigens laat ik ook de kerk in het midden, dat dan weer wel. Niet dat ik echt wachttijden heb. En laden en lossen moet ik toch echt zelf doen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
. De ervaring is dat een vervoerder wel zo'n factuur kan sturen, maar dat hij zich daar alleen maar mee in de vingers snijdt. .

Dus als een chauffeur netjes de laad en lostijden noteert maakt hij het alleen maar gemakkelijker voor z'n werkgever? Die dan weer minder zoekwerk heeft? :eek:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Is het niet zo dat b.v. het eerste uur vrij is en daarna pas wachturen berekend kunnen worden, om maar een voorbeeld te noemen?

Dat kan verschillen per contract of afspraak.

Allerlei varianten zijn daarop mogelijk. Maar inderdaad is het zo dat er vaak wel een tijd overeengekomen is (eerste uur vrij, of eerste 2 uur vrij). Verder zijn er dan altijd wel "uitvluchten" ingebouwd. Zoals "overmacht" of ... bedenk maar wat.

Wachturen hoeven maar zelden betaald te worden door opdrachtgevers.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Dus als een chauffeur netjes de laad en lostijden noteert maakt hij het alleen maar gemakkelijker voor z'n werkgever? Die dan weer minder zoekwerk heeft? :eek:

Neen.

De chauffeur zorgt er dan voor dat de vervoerder beschikt over wettelijk bewijs. Zodat de vervoerder in voorkomend geval een database kan onderbouwen en bij volgende tariefonderhandelingen daarmee op de proppen kan komen. Bijvoorbeeld om een tarief aan te passen. Of rekening te houden met eventueel langere, vrije termijnen die vastgelegd moeten worden en waar mogelijk uitonderhandeld (als het geen tender betreft).

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
maar de belangrijkste vraag vond ik nog steeds, waarom wel 1.5 max betalen, en voor 20 minuten lossen normale uren?

das toch krom?

Ik vermoed dat we nu slechts een inkijkje hebben in een groter, totaal pakket aan afspraken.

Het gevaar is dat we op de stoel van de OR gaan zitten. Met name omdat er mensen uit de praktijk bij betrokken zijn, denk ik dat de gemaakte afspraken deel uit maken van een veel bredere afweging. En een combinatie van meerdere pijnpunten waarvoor een hanteerbare oplossing is gezocht, waarmee mensen binnen dat specifieke bedrijf uit de voeten kunnen. Zowel werknemer als werkgever.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
kan wel zijn karel, maar resultaten uit het verleden, maken mij altijd achterdochtig.

Mij absoluut niet.

Dat komt omdat er mensen uit het bedrijf zelf bij betrokken zijn. En ik de ervaring heb dat die ZELF vaak veel beter in staat zijn om goede oplossingen te bedenken, dan iemand die er verder vanaf staat. Of alleen maar beroepsmatig CAO's loopt af te sluiten.

Dus ik vertrouw heel sterk op het beoordelingsvermogen van die mensen in het bedrijf. De direct-betrokkenen, zeg maar ........

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
FNV Bondgenoten heeft transportonderneming Versteijnen uit Tilburg laten weten niet akkoord te gaan met de door het bedrijf voorgestelde urenregistratie. De bond heeft vastgesteld dat de risico’s van uitgelopen laad- en losactiviteiten bij de chauffeur liggen. Daarom krijgen de chauffeurs niet de uren betaald die ze behoren te krijgen.

Versteijnen heeft voorgesteld een normeringsregeling in te voeren. Volgens cao is dat mogelijk, mits de vakbonden (en hun leden) daarvoor toestemming geven. FNV Bondgenoten is geen fan van normeren: vaak dreigen de chauffeurs hiervoor de rekening te moeten betalen.

Normeren houdt in dat een “vooraf vastgestelde aantoonbaar gemiddelde tijd” voor een bepaalde taak standaard wordt vergoed. Als een normtijd voor laden 1 uur is, krijgt een chauffeur wanneer hij er 1 uur en 5 minuten over doet slechts 1 uur betaald. Daarentegen krijgt hij als hij er 55 minuten over doet, ook 1 uur betaald.

De door Versteijnen voorgestelde regeling leidt er echter toe dat de werkgever een gedeelte van de werktijd niet zou hoeven uit te betalen. Zo krijgt een chauffeur bij laden en lossen slechts de eerste anderhalf uur volledig betaald. Over de “meertijd” wordt slechts driekwart betaald.

Een chauffeur die minder tijd nodig heeft dan de norm krijgt daarentegen de werkelijke tijd betaald. Hiermee wordt de vrees van FNV Bondgenoten dat normeringregelingen bijna altijd leiden tot minder betaalde uren, weer bewaarheid. De bond stemt daarom niet in met de voorgestelde regeling.

Bron: Bondgenoten

Wat ik niet begrijp Waarom komt dit verhaal naar buiten toe.

En dat de O.R. nu met de handen in het haar zitten kan ik begrijpen.

Want je hoort nooit geen slechte dingen over het bedrijf

En daar bij ik vraag mij af hoeveel FNV leden er zijn

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid

Mijn mening is dat VT het goed probeert aan te pakken. Met goed aanpakken bedoel ik dat VT een regeling samen met zijn personeel wil treffen die voor beide partijen goed uitpakt. Ik ken VT zijdelings en heb regelmatig met chauffeurs van hun gegeten en gepraat. Zelfs heb ik wel eens een ritje in hun opdracht gedaan. Overigens rijd mijn tijdelijke broodheer wekelijks routes voor VT. Ik hoorde toendertijd nauwelijks slechte dingen over VT. Ook begreep ik uit een van de gesprekken met een chauffeur van VT (ex-groene/gele Huyb) een aantal jaar geleden dat VT al een dergelijke regeling toepaste. Iets in de trant van een kwartier inleveren van het tweede uur dat je stond te lossen cq laden.

Wat VT nu probeert te bereiken is m.i. een werkbare situatie te creeeren in het starre rijtijdenbesluit. Je kunt met dit soort regelingen op bedrijfsnivo af spreken de pauzestaffel niet te hanteren teneinde meer adressen te kunnen lossen. Mocht het dan tegenzitten en je staat te wachten kun je altijd ff een bakkie gaan doen of naar het toilet cq een boek lezen. Of je nu op een parking bij een bedrijf staat of op een parking langs de snelweg? Ik zie het verschil niet!

Ik heb jarenlang hetzelfde werk gedaan als Corne en heb ervaren dat de pauzestaffel een knelpunt is in het groupage. Ook heb ik honderduizendmiljoen keer mezelf gedoucht in de tijd dat ik stond te wachten. Wat je niet altijd als pauze schreef omdat je de pauze van de vorige dag weer terug moest 'stelen'. Zelfs hardlopen en een dorp inlopen om te eten kwam voor. Ergens een heel kwalijke zaak.

VT kennende zullen zij iets willen op bedrijfsnivo maar worden geblokkeerd door een star FNV en hoogstwaarschijnlijk een dotje chauffeurs die niet kunnen begrijpen dat sommige veranderingen niet altijd verslechteringen zijn.

Overigens Gemusejager of Spieker.... ik weet niet meer wie het zei.....

Maar ik heb maandag 2 uur bij een grootgrutter buiten de poort gestaan, ik kreeg koffie aangeboden en heb heerlijk wat Nederlansche literatuur tot me genomen in die tijd. Eigenlijk hetzelfde wat ik op een parkeerplaats zou doen als ik niet bij deze grootgrutter had staan te wachten. What's the difference?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid

Overigens Gemusejager of Spieker.... ik weet niet meer wie het zei.....

Maar ik heb maandag 2 uur bij een grootgrutter buiten de poort gestaan, ik kreeg koffie aangeboden en heb heerlijk wat Nederlansche literatuur tot me genomen in die tijd. Eigenlijk hetzelfde wat ik op een parkeerplaats zou doen als ik niet bij deze grootgrutter had staan te wachten. What's the difference?

Als ik het dan toch voor het kiezen had dan ging ik wel op een punt staan met een mooi uitzicht.:D

Overigens heeft niemand het over het verschil tussen normeren en maximeren, normeren is op sociaal en economisch verantwoorde manier, dat kan wel een win-win situatie zijn. Maximeren, wat genoemde regeling in moet gaan houden is heel wat anders, eerder klaar - dan de werkelijke tijd ontvangen. Later klaar, dan een bepaald percentage. Dat is lekker eten.:rolleyes:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Maar ik heb maandag 2 uur bij een grootgrutter buiten de poort gestaan, ik kreeg koffie aangeboden en heb heerlijk wat Nederlansche literatuur tot me genomen in die tijd. Eigenlijk hetzelfde wat ik op een parkeerplaats zou doen als ik niet bij deze grootgrutter had staan te wachten. What's the difference?

Afgezien van het feit dat je wachttijd best nuttig kunt besteden, en ook nog wel een stukje als pauze kunt schrijven, there is a difference!

Er steekt achter: jij bent maar een domme chauffeur, we kunnen jou gerust 2 uur laten wachten als dat onze loodsmedewerkers 10 minuten bespaart.

Daarom ben ik blij dat wij nauwelijks werk hebben met wachttijden.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Nee, dit is een lekkere opmerking

Hoo fff je zit inmiddels op meer dan 60 berichten, en je ziet door de bomen het bos niet meer.

Ik ga er vanuit dat dit voorstel van de werkgever komt, dus die heeft de zaak goed nageteld.

Ikweetnie over hoeveel chauffeurs dit gaat, maar tel effe als een ecconoom

Per dag, dan per week, dan per maand en als laatste alles op geteld wat dat per jaar gaat opleveren.

De cao is er niet voor niets,

En met 15 diensturen anderhalf uur pause is okee als ze het zo willen hebben.

Ik ga ervanuit dat dit een eenzijdig winwin gebeuren is.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Als je een klant hebt waar je moet wachten oke, maar wat als je er zo 3 hebt, ga jij dan overal 2 uur pauze schrijven, je werkgever zal blij met je zijn. Of schrijf je het bij de ene klant wel en bij de andere klant niet? en wat is dan het het breekpunt, of de koffie goed was of slecht, en krijgt de ene klant dan wel een rekening voor de wachturen en de andere klant niet omdat jij daar pauze hebt geschreven?

Pauze is bij mij geen wachttijd, normering valt over te praten, gemiddeld 1:45 nodg bij een klant oke een norm er op van 1:45 doe je er toevallig eens korter over mooi toch, maar je zult vlug zien dat je er langer over gaat doen omdat de klant er vlug achter is, ik spreek uit ervaring omdat ik vaak bij een klant te horen krijg dat ik niet moet zeuren dat ik moet wachten omdat ik 2 uur betaald krijg.

Ik wil alleen waarschuwen dat je heeeeeeel goed op moet letten met wat je afspreekt

Jij slaat de spijker op zen kop

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Als ik het dan toch voor het kiezen had dan ging ik wel op een punt staan met een mooi uitzicht.:D

Overigens heeft niemand het over het verschil tussen normeren en maximeren, normeren is op sociaal en economisch verantwoorde manier, dat kan wel een win-win situatie zijn. Maximeren, wat genoemde regeling in moet gaan houden is heel wat anders, eerder klaar - dan de werkelijke tijd ontvangen. Later klaar, dan een bepaald percentage. Dat is lekker eten.:rolleyes:

Ik had een mooi uitzicht. Er kwamen diverse Gemusejagers met grote trucks en glimmende knalpijpen en dito wielen. Dit is waar de Duke blij van word;).

Overigens vind ik normeren een beetje onzinnig daar je dan als werkgever gevaar loopt arbeid dubbel te betalen. Dit vind ik als werknemer onnodig. Je kunt wel maximaliseren als je de pauzestaffel laat vallen. Los je in een half uur en moet je daarom daarna pauze maken langs de snelweg, dan is dat zo. Los je in een half uur en heb je een uur staan wachten heb je je pauze erop staan én je krijgt daarvoor nog deels betaald ook. T

Er steekt achter: jij bent maar een domme chauffeur, we kunnen jou gerust 2 uur laten wachten als dat onze loodsmedewerkers 10 minuten bespaart.

Goed punt. Wat ik nu voortaan ga doen, is de eerste beste baliemedewerker/portier die me opdraagt op de parking te gaan staan wachten, uitdagen om samen een iq test te maken. Als hij wint mag hij me laten wachten, als ik win mag ik gelijk lossen. Kan ik laten zien dat ik geen domme chauffeur ben:D

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid

Zoals ik probeerde aan te geven is het te prijzen als mensen vanaf de werkvloer hebben meegedacht.

Daar heeft u een enorm groot gelijk !. Als mensen vanaf de werkvloer hebben meegedacht.

Maar we weten hier niet hoe de samenstelling is van het orgaan die er over meedenken,

Hoe is de verhouding in dat orgaan wat een oordeel moet vellen?

Zitten er een flink percentage 'rijdende[ personen in of is het zoals wel vaker voorkomt een een OR van kantoorpersoneel.....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden