Spring naar bijdragen

Tijd voor tijd


Recommended Posts

 • Forumlid

Ik zit met een hoofdbreker

 

Ik ben bij een andere werkgever via een parool aan het werk gegaan.

Omdat de vakantie voor de deur stond alles boven de 40 uur opgespaard.

 

Elk uur x 130 %

 

Nu liet ik 40 uur uitbetalen omdat ik vrij was.

 

Kreeg ik een 150.- minder betaald.

 

Gebeld hoe dat zit. Nou dat zijn overuren en die gaan tegen hoger belasting tarief.

 

Dit klinkt mij allemaal vreemd in de oren.

 

Wat voor nut heeft tvt sparen dan ? Heb je 4weken vakantie vang je 600.- minder

 

 

 

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Administrators

Als ik mij goed herinner, was die hele tijd voor tijd regeling door de bonden verzonnen om de werknemer meer VRIJE TIJD te gunnen.

Niet om het te laten uitbetalen!

Vlgns mij rekent de belasting deze uren als "extra" waardoor ze zwaarder belast worden!

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Het zou zo maar kunnen zijn dat je belazerd word.

Kijk aan hoeveel deze uren bruto uitbetaald worden,dat moet dan gewoon 130 % zijn.

Het is klinkklare onzin om te stellen dat overuren hoger belast worden,dat is pertinent niet waar.

Dan zou iemand die in E 7 valt en met minder overuren evenveel overhoud dan iemand in A 0 minder belasting betalen dan deze A 0 man,dat kan natuurlijk niet

Belasting word geheven over je jaarinkomen en werkt met belastingschijven.

Natuurlijk zal een goede boekhouder de overuren belasten in de tweede schijf,die hoger is dan de eerste,immers als je vooruit rekent zul je zien dat je,door overuren te maken,dikwijls al in deze tweede schijf beland.

IN jouw geval is het verstandig om ieder jaar een aangifte inkomsten belasting te doen,alles wat je teveel betaald hebt krijg je teruggestort.

 

Verder haal je twee dingen door elkaar: een tijd voor tijd uur ontstaat omdat een overuur 30 % meer geld opbrengt,en eenTvT uur dus 30 % meer tijd opbrengt.

Als jij 40 uur tijd voor tijd opneemt wil dat zeggen dat je daar (40 :130%) 30,76 uur voor gewerkt hebt.

Dat is je brutto loon en daarover betaal je belasting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Ik vind het een rare situatie

 

Misschien moet ik het anders uitleggen.

 

Wanneer ik een week werk en geen tvt spaar en heb 55 uur gewerkt en krijg dit uit betaald.

 

Dan is dat 40 uur en 15 uur x 130 % dus voor die 15 uur brutto wat meer per uur en dan de overuren wat zwaarder belast.

 

Als ik 55 uur werk en de week er op 25 en laat die 15 uit betalen dan is het per saldo 2 x 40 uur.

 

Dat zou betekenen zo als zij mij dit uitleggen dat ik de week van 25 uur de 25 uur normaal betaald krijg en de 15 uur van de week er voor het meeste inlever.

 

Terwijl je zou verwachten dat je de uren verlegt je maakt ze de ene week en neemt ze een andere week op en beide weken het zelfde salaris krijgt.

 

Dat is waarom ik uren ben gaan sparen voor de vakantie dat ze dan uit betaald konden worden er was toen geen sprake van overuren want ik was immers vrij.

 

Om op dat laatste van Pierre terug te komen

Ik had verwacht gewoon bij 40 uur het zelfde week salaris te krijgen.

 

Nu kreeg ik 150.- netto in de week minder uitbetaald.

 

 

Mijn buurman werkt soms op zaterdag als ze het druk hebben 8 x 150 %. 12 tvt uren hij kan dan 1.5 dag knipperen zonder verlies van inkomsten

 

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Hoezo "vakantiegeld tarief" die bestaat niet, je hebt nu gewoon schijven, en dan kom je er misschien ooit eens aan toe, moet je als chauffeur wel je best doen, zelfs in E6.

 

schijf 1

Vanaf € 0 t/m € 20.142

18,65%

 

schijf 2

Vanaf € 20.143 t/m € 34.404 22,95%

 

schijf 3

Vanaf € 34.405 t/m € 68.507

40,85%

 

schijf 4

Meer dan € 68.507

51,95%

 

Dus je gaat pas na 68.507 die 51.95% belasting betalen, en dat dus niet over je inkomen tot 68.507.

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
18 minuten geleden zei Doornekamp33:

Hoezo "vakantiegeld tarief" die bestaat niet, je hebt nu gewoon schijven, en dan kom je er misschien ooit eens aan toe, moet je als chauffeur wel je best doen, zelfs in E6.

 

schijf 1

Vanaf € 0 t/m € 20.142

18,65%

 

schijf 2

Vanaf € 20.143 t/m € 34.404 22,95%

 

schijf 3

Vanaf € 34.405 t/m € 68.507

40,85%

 

schijf 4

Meer dan € 68.507

51,95%

 

Dus je gaat pas na 68.507 die 51.95% belasting betalen, en dat dus niet over je inkomen tot 68.507.

 

 

 

 

Was nu maar naar Specsavers gegaan:

Schijf 1 : tot € 20.142 = 36,55 %

schijf 2: van € 20 142 tot €33.994= 40,85 %

schijf 3: van € 33.994 tot € 68.507= 40,85 %

schijf 4: meer dan € 68.507= 51,95 %

 

Bron:https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u-hebt-in-2018-de-aow-leeftijd-nog-niet-bereikt

 

DE cijfers die jij noemt zijn voorbehouden aan mensen zoals ik,die in 2018 de pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt.:D

 • Like 1
 • Haha 1
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
3 uur geleden zei Pierre:

 

Dat valt te betwisten.

De CAO zegt er het volgende over: 

 

Art. 30 Tijd voor tijd regeling

5.a. Elk dienstuur boven de van toepassing zijnde tijd-voor-tijdgrens geeft recht op één uur vrije tijd.

 

Natuurlijk rekenen wij ons allemaal rijk met 130% voor een overuur, zij het in geld of zij het in uren met vermenigvuldigingsfactor 1.3.

Nergens staat in de CAO vermeld dat dit zo op deze manier dient te gebeuren; ieder tijd-voor-tijd uur (uren die boven de TVT-grens komen) geeft recht op één uur vrije tijd. Wat dus uiteindelijk niks meer wil zeggen als dat je 8 TVT-uren inlevert voor een vrije dag.

Je kan er lang en breed over blijven discussiëren, ook dit is weer zo'n grijs gebied in de CAO die iedere werkgever naar eigen goeddunken kan toepassen.

He je geluk, keert hij de uren uit x 1,3.

Heb je pech dan heb je 8 overuren gemaakt voor een dag vrij à 8 × 100%.

Precies hetgeen wat waarschijnlijk bij de vraagsteller aan de hand is geweest; er van uitgegaan dat hij 40 overuren betaald zou krijgen, maar door de werkgever deze regel op de voordeligste manier toegepast zonder zich niet aan de CAO te houden.

Er  is ook nog een artikel 31 van de CAO,en dat heeft t over de vrijwillige TvT regeling:

 

Artikel 31 Vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling. 1. De werkgever kan in overleg met de OR/personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan met de individuele werknemer(s) een vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling op een lagere grens vaststellen dan de grens, genoemd in art. 30 leden 1 en 3, doch nimmer lager dan 160 uur per betalingsperiode van 4 weken. Ook diensturen gemaakt op zaterdag kunnen in de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling worden betrokken. 2. De leden 6,7, 9 en 11 van artikel 30 zijn van overeenkomstige toepassing. 3. Behoudens de zaterdaguren geeft elk dienstuur dat wordt opgespaard in het kader van de vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling tussen 160 uur en de grens op grond van artikel 30 leden 1 en 3, recht op 1,3 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 30% van het uurloon. De zaterdaguren die worden opgespaard in het kader van de vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling geven recht op 1,5 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 50% op het functieuurloon. 4. De tijd-voor-tijd uren dienen allereerst te worden opgebouwd alvorens ze kunnen worden opgenomen. Een negatief saldo aan tijd-voor-tijd uren is derhalve niet toegestaan. 5. In de vrijwillige tijd-voor-tijd regeling dient een maximaal aantal op te bouwen uren te worden opgenomen. 6. De looptijd van de overeengekomen vrijwillige tijd-voor-tijd regeling is maximaal overeenkomstig de looptijd van deze CAO. 7. De opname van tijd-voor-tijd uren moet vooraf worden aangekondigd. 8. De door werkgever en OR/personeelsvertegenwoordiging dan wel individuele werknemers ondertekende vrijwillige tijd-voor-tijd regeling wordt schriftelijk vastgelegd en gemeld aan het secretariaat van CAO-partijen, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer. Regelingen die niet zijn ondertekend of niet zijn aangemeld of in strijd zijn met de hierboven genoemde randvoorwaarden, worden geacht niet te zijn overeengekomen.

 

Bron:https://www.fnv.nl/site/alle-sectoren/caos/caos/9034/cao-beroepsgoederenvervoer-2017-2019.pdf

 

Hier word wel 130 % vrije tijd uitbetaald.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Shit, had ik toch mijn bril op moeten zetten, je hebt helemaal gelijk, maar toch klopt 1 ding wel, vanaf €68.507 word het pas die 51.95%.

Schijf 1 en 2 zijn voor de pensionado's een stukje goedkoper, dus iets bijwerken word extra beloont, maar teveel werken loont niets meer dan voor ons.😋 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
5 uur geleden zei Murphy:

Als ik mij goed herinner, was die hele tijd voor tijd regeling door de bonden verzonnen om de werknemer meer VRIJE TIJD te gunnen.

Niet om het te laten uitbetalen!

Vlgns mij rekent de belasting deze uren als "extra" waardoor ze zwaarder belast worden!

Dat doet men toch,je bent thuis en krijgt de gemaakte uren uitbetaald.

Als je dan niks betaald zou krijgen kun je beter stoppen met werken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

CAO
Artikel 30

5.a.  Elk dienstuur boven de van toepassing zijnde tijd-voor-tijdgrens geeft recht op één uur vrije tijd.


5.b.  In afwijking van de leden 1 en 5a kan op verzoek van de werknemer en/of werkgever overleg worden gevoerd over de wijze waarop tijd-voor-tijduren worden vergoed. Werknemers kunnen zich daarbij laten vertegenwoordigen door de contracterende partijen aan werknemerszijde. Indien tijd-voor-tijd-uren worden uitbetaald dient dit te gebeuren tegen 130% van het uurloon.

 1. Voor iedere vrije dag krachtens deze regeling wordt:

  • -  bij een tijd-voor-tijdgrens van 220 uur 11 x het uurloon vergoed

  • -  bij een tijd-voor-tijdgrens van 230 uur 11,5 x het uurloon vergoed

  • -  bij een tijd-voor-tijdgrens van 240 uur 12 x het uurloon vergoed

   onder gelijktijdige vermindering van het aantal opgespaarde uren met respectievelijk 11, 11,5 of 12 uur, tenzij de werknemer verzoekt om een regeling, waarbij 8 uur per vrije dag wordt vergoed.

49 minuten geleden zei Tony.Macaroni:

Als ik 55 uur werk en de week er op 25 en is het per saldo 2 x 40 uur.

1.b. Het bepaalde onder a. laat onverlet dat uitbetaling aan de werknemer van minimaal 40 uur per week gegarandeerd is.

week1 van 55 uur is  40 van 100% en 15 van 130%

week2  van 25 uur is 40 van 100%  dus per saldo 95 uur!

Van een gewoon uur  wordt zo'n derde ingehouden, van een overuur bijna de helft.

Daar hou je ongeveer hetzelfde aan over, dus bij € 150,= minder is er waarschijnlijk voor de 8uur per dag/40 per week gerekend met het hoge tarief terwijl er minimaal 11 uur per dag uitgekeerd moet worden.

Nu gaat via een payrollconstructie, misschien dat het daar weer anders zit maar dan moet je je contract maar ff nakijken hoe je betaald wordt (welke CAO)

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Hoe kom je erbij dat van een over uur de helft word ingehouden, die bull shit blijft maar hangen, dat is zo van voor de belastingschijven.
Nu is het gewoon schijf 1, en als een werkgever met je meedenkt pakt die schijf 2, dus iets meer dan 40% , en dan kan het zijn dat je volgend jaar iets terug ziet van de belastingdienst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
Zojuist zei Doornekamp33:

Shit, had ik toch mijn bril op moeten zetten, je hebt helemaal gelijk, maar toch klopt 1 ding wel, vanaf €68.507 word het pas die 51.95%.

Schijf 1 en 2 zijn voor de pensionado's een stukje goedkoper, dus iets bijwerken word extra beloont, maar teveel werken loont niets meer dan voor ons.😋 

Ook dat zie je weer verkeerd::D

Als je nieuwe batterijtjes in je zakjapanner steekt en die opstart kun je uitrekenen dat het verschil tussen de tarieven voor gepensioneerden en de "gewone werkenden"( dus tussen jou en mij) precies 17,9 % is,zowel in de eerste als in de tweede schijf.

Laat dat nu precies het aandeel AOW zijn dat er van  je inkomsten ingehouden word.

Wettelijk betaal  je tussen je 15 de en je ( vroeger) 65 ste jaar( word nu 66) een AOW premie,dus die 17,9%

Na je pensionering(ik dus,en jij ook later als je zo oud als ik mag worden) betaal je geen premie AOW meer,dus word dat ook niet meer ingehouden en hou je meer over,maar dat is wat anders dan "extra belonen"

 

Verder zal t je opgevallen zijn dat de tweede en de de derde schijf beiden hetzelfde tarief hebben n.l.40,85 %

Dit komt doordat de eerste en tweede schijf opgebouwd zij uit premies AOW,premies volksverzekeringen en belasting( iets van 5,5 c.q 10,5 %) de derde schijf is puur en alleen belasting,wat niet aangewend word voor volksverzekeringen of AOW,en in zijn geheel in de algemene middelen komt.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
6 minuten geleden zei Doornekamp33:

Hoe kom je erbij dat van een over uur de helft word ingehouden, die bull shit blijft maar hangen, dat is zo van voor de belastingschijven.
Nu is het gewoon schijf 1, en als een werkgever met je meedenkt pakt die schijf 2, dus iets meer dan 40% , en dan kan het zijn dat je volgend jaar iets terug ziet van de belastingdienst.

Daar hoeft je werkgever niet voor mee te denken hoor,je "begint te betalen in schijf een,en als jedaar boven komt ga je vanzelf in schijf twee betalen,denkt je werkgever niet mee doet de belastingdienst dat wel en krijg je een naheffing.

In ons werk,waar je veel overuren maakt is t altijd verstandig om ieder jaar een belastingangifte te doen,soms krijg je van d ebelastingdienst een schrijven dat je "voldoende betaald hebt"maar t kan maar zo zijn dat je"teveel"betaald het en teruggave krijgt,maar dat met je wel zelf aanvragen,middels een belastingaangifte.'Doe je dat niet laat je misschien wel geld liggen

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
1 minuut geleden zei Doornekamp33:

 vanaf 60 tot mijn pensioen zal ik weinig belasting betalen als het goed lukt, dan ga ik met pre-pensioen 

Over je pre pensioen betaal je net zo veel als over een inkomsten dat je hebt als je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Ik zit veel in het kieper werk en veel bedrijven daar is minder werk van half dec tot half feb

 

Stel ik zou die periode thuis zitten dan zou ik met t.v.t 320 uur moeten sparen om 8 weken van 40 uur betaald te moeten krijgen.

 

Als ik elke week 50 uur maak dan zijn dat 10 overuren X 130 % Zijn 13 tvt uren per week

 

Het lijkt mij logisch dat wanneer ik die weken per week 40 tvt laat uitbetalen dat ik elke week het zelfde salaris ontvang wat ik nu ontvang bij 40 uur werken.

 

Dat zou volgens hoe mij het vertelt is niet het geval zijn en zou ik elke week netto 150.- missen.

 

Het zelfde wat is gebeurd toen ik tvt gebruikte voor een week vakantie.

 

Dat kan toch van geen kant kloppen

 

Het is overigensgeen verplichte regeling.

 

 

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

 

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
2 uur geleden zei Doornekamp33:

Hoezo "vakantiegeld tarief" die bestaat niet, je hebt nu gewoon schijven, en dan kom je er misschien ooit eens aan toe, (..)

 

 

 

 

Ik doel op de bijzondere tarieven van de loonheffing.

 

https://financieel.infonu.nl/belasting/62578-bijzonder-tarief-loonheffing.html

 

Ja, je hebt een punt dat dit met de IB aangifte 'verrekent' kan worden. Duurt alleen nog ff voor die €'s binnen komen..😉

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
8 uur geleden zei Pierre:

 

 

@steenhaas1: mooi dat je ook even uit de CAO citeerd,maar bij een TVT-grens van 230 uur heb je automatisch 11,5 x het uurloon vergoed: 5 x 11,5 × 4 = 230.

 

goed lezen dus Pierre

 

maar er zal sprake zijn van een vrijwillige TVT,  TS heeft het erover dat overuren tvt-uren worden dan zou er dus  ook idd maar 8uur per dag uitbetaald worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
13 uur geleden zei Pierre:

 

Heel gemakkelijk om lappen tekst uit de CAO te kopiëren zonder precies te weten hoe het werkelijk in elkaar steekt.

In bijna alle gevallen van een TVT-regeling zoals bedoeld in dit topic heef men te maken met een 'verplichte TVT-regeling', en vervalt de regel om 130% uit tr betalen.

 

 

IK moet eerlijk bekennen dat mijn"tijd voor tijd "ervaring is van het einde der 70'er jaren,toen staatssecretaris Jaap Boersma ( https://www.parlement.com/id/vg09lkycphz7/j_jaap_boersma )dreigde in te grijpen als de werkgevers en werknemers organisaties niet in staat bleken het grote aantal arbeids uren onder de chauffeurs terug te dringen.(Jaap, progressief antirevolutionair en Vakbondsman (CNV) vond toen al dat wij met véél te veel geld thuis kwamen.:D)

 

IK begon toen bij Fransen( toen nog IT Holland) als "opvanger"van tvt uren,wij maakten  best veel uren en alles boven de 55 uur kregen we in 130% vrije tijd( vrije tijd he,dus geen geld)

Na verloop van tijd als je minimaal 55 uur opgespaard had ging je een volle week naar huis.

Om dit salaris om te rekenen,zodat je de week dat je thuis liep hetzelfde inkomen had,werden er 40 uur á  100 % uitgekeerd,waar je  ( 40 : 130% uren voor had moeten maken+ werden er 20 overuren,die men aan 100 € uitbetaalden,maar waar je maar 15 uur voor had moeten maken uitgekeerd.

Dit was de regeling zo als ongeveer vermeld in art 31 van de CAO,de "vrijwillige regeling"de "verplichte"en m.i. veel slechtere is later pas aktueel geworden dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
13 uur geleden zei Tony.Macaroni:

 

 

Stel ik zou die periode thuis zitten dan zou ik met t.v.t 320 uur moeten sparen om 8 weken van 40 uur betaald te moeten krijgen.

 

 

 

 

 

Dat kan toch van geen kant kloppen emoji848.png

 

Het is overigensgeen verplichte regeling.

 

 

Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk

 

 

 

 

M.I.klopt t ook niet: je zegt dat all overuren in tijd voor tijd omgezet worden,dan is t dus de "vrijwillige regeling" ,zoals in art 31 van de CAO.

En als je iedere week 50 uur maakt zou je dus inderdaad 13 uur aan vrije tijd bijgeschreven krijgen.

Om 40 uur uitgekeerd te krijgen hoef je dus maar 40: 130 % = 30.76 overuren te maken.

 

En voor 8 weken a 40 uur ( = 320 uur) hoef je maar 246 uren a 130 % te maken.

Verder heeft dit met"belasting op overuren"niks te maken,de belastingdienst kijkt niet hoe jij  je geld verdient ,maar hoeveel je verdient, die komen pas kijken nadat jij je geld uitbetaald hebt gekregen

 

Als ik jou was zou ik zo snel mogelijk met die boekhouder rondde tafel gaan zitten en een fiscalist( eenbelastingdeskundige) naar t verhaal laten kijken,misschien ben je georganiseerd en lid van een bond.?die willen hoer ook nogal eens graag induiken.

 

IK ben geen fiscalist en geen jurist maar volgens mij stinkt er hier iets.:D:ja:

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
14 uur geleden zei Pierre:

 

 

 

Nog steeds nergens staat dat dit -of een gedeelte hiervan boven de 40 uren- uitbetaald dient te worden tegen 130% van het uurloon.

 

 

uit de CAO vrijwillige TVT:

 

 1. Behoudens de zaterdaguren geeft elk dienstuur dat wordt opgespaard in het kader van de vrijwillige tijd-voor-tijd-regeling tussen 160 uur en de grens op grond van artikel 30 leden 1 en 3, recht op 1,3 uur vrije tijd of 1 uur vrije tijd en een toeslag van 30% van het uurloon.


  Dan zou volgens jouw redenatie een tvt-uur wat voor  1,3 uur telt ook nog  een toeslag krijgen  van 30%, zeker boven een vrije week van 40uur.

  Maar TS laat weken van 40 uur uitbetalen, werk (40) of TVT ( zou 30u46min moeten zijn)

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid

Buiten t feit hoeveel uren  precies vergoed worden( 100 % bij een verplichte of 130 % bij een vrijwillige) ;ik vind t stinken omdat T.S zegt dat hij voor 40 uur T.V.T uren € 150  minder krijgt.

Volgens mij word hij hier bestolen, de uitspraak van zijn boekhouder,dat t overuren,en dus zwaarder belast zijn,klopt van geen kanten.

Tijd voor tijd uren zijn altijd overuren, maar als ze als gewone uren uitbetaald worden tellen ze ook maar als gewone uren voor je inkomen

Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Forumlid
2 uur geleden zei Pierre:

 

Nee natuurlijk niet....

 

Je haalt hier de uitleg aan over de vrijwillige TVT-regeling. Voor het overgrote deel van de werknemers die met een TVT-regeling te maken hebben, is dat een verplichte TVT-regeling met een totaal andere uitleg.

 

 Maar waar we op reageren is de TVT van Toni Macaroni en die kan alleen vrijwillig zijn volgens de gegevens van Toni. 

We kunnen wel de hele CAO wel weer doornemen, maar maak dan een ander topic aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden