[[Template core/global/global/includeMeta is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]] Spring naar bijdragen

Vrachtwagenchauffeurs voeren actie in diverse landen


Vledder

Recommended Posts

 • Forumlid
1 uur geleden zei Ger-1957:

Z

 

Je mag 2x 24 rusten per 3 weken als je internationaal werk doet, hebben ze het aangepast en blijven we nog piepen.

 

 

 

Dat ziet eruit as aanpassen maar is gewoon wat o en neerschuiven met uren;

Per saldo moet je nog steeds de uren die je minder dan 45 uur gerust hebt compenseren,zodat je in de praktijk even lang niet actief mag zijn dan vroeger.

Dus na die 3 weken waarin je 2 x 24 uur gerust hebt moet je 45 uur + 2 x 21 uur,is 87 uur maken. 

Toch ?? of ben ik nu gek ?

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
1 uur geleden zei europeaan:

 

 

Met gemiddeld 48 uur per week,tegen een uurloon van € 17,90 ( het brutto uurloon E7 voor de best betaalde chauffeursfunctie)maakt dat  € 3114.00 brutto per maand.blijft daar €  1960.00 netto van over.

 

Niet verwonderlijk dat er niemand meer op de bok wilt.

Daarom: ik heb al meer gezegd: het lijkt wel of men geen geld meer mag verdienen.

 

 

Edit:

 

Daar komen natuurlijk nog 8 overuren,a € 23,27( = € 186,16) per week bij.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
22 uur geleden zei europeaan:

Dus na die 3 weken waarin je 2 x 24 uur gerust hebt moet je 45 uur + 2 x 21 uur,is 87 uur maken. 

Toch ?? of ben ik nu gek ?

 

Je mag volgens het nieuwe Mobility Package 2 op een 'internationale rit op de lange afstand' (...) twee keer achter elkaar de wekelijkse rust inkorten tot minimaal 24 uur. Deze twee verkorte wekelijkse rusten dienen gecompenseerd te worden, direct voorafgaande aan de eerstvolgende wekelijkse rust die minimaal 45 uur dient te bedragen (3e week).
Dat houd dus in dat je bij twee verkorte wekelijkse rustperiodes van 24 uur minimaal 2 x 21 uur voorafgaand aan de wekelijkse rust moet compenseren, gevolgd door minimaal 45 uur wekelijkse rust. Totaal minimaal 87 uur dus. Compenseer je te weinig, dan heb je automatisch een derde verkorte wekelijkse rust!!

Op mijn laatste rit Griekenland had ik dit aan de hand; twee weekenden onderweg waarin beide weekenden een verkorte wekelijkse rust van 24 uur. Donderdag 's avonds thuis en op maandagmiddag om 12.00 weer begonnen na 87 uur rust (2 x 21 compensatie + 45 normale wekelijkse rust).
Ik vertrok op maandagmiddag met een rit naar Lyon, nog vóór Habay mocht ik mee met de Belgische Douane voor een controle. Hier kwam die regel uit het Mobility Package om de hoek kijken. Eén en ander uitgelegd over de afgelopen rit waarin twee verkorte wekelijkse rustperiodes zaten in het buitenland wat ook te verifiëren was aan de hand van de landcodes, erbij verteld dat ik naar mijn mening voldoende gecompenseerd had (2 x 21 uur) en na vijf minuten een 'bon voyage' met de mededeling dat alles keurig in orde was. De nieuwe regelgeving is er dus wel degelijk.

 

IV. Verkorte wekelijkse rusttijden
Vraag; 8. Als een bestuurder twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden heeft genomen, mogen
de twee compensatieperioden afzonderlijk aan andere rusttijden van ten minste negen uur
worden gekoppeld en tijdens internationaal vervoer worden genomen?

 

Antwoord; Artikel 8, lid 6
Iedere afwijking van de algemene regels moet strikt worden uitgelegd en toegepast om de doelstellingen van de wetgeving niet in gevaar te brengen. Zoals aangegeven in overweging 8 van Verordening (EU) 2020/1054 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006, is het de bedoeling van de wetgever om het voor bestuurders die betrokken zijn bij internationaal langeafstandsvervoer, mogelijk te maken de normale wekelijkse rusttijd thuis te nemen en te worden gecompenseerd voor eerder genomen verkorte wekelijkse rusttijden.
In artikel 8, lid 6, van de verordening is duidelijk bepaald dat de normale wekelijkse rusttijd die na twee verkorte wekelijkse rusttijden wordt genomen, wordt voorafgegaan door de rusttijd ter compensatie van de twee vorige verkorte wekelijkse rusttijden en niet door andere activiteiten zoals rijden of andere werkzaamheden. De twee compensatieperioden moeten dus en bloc worden genomen en gekoppeld aan de verplichte normale wekelijkse rusttijd na de twee opeenvolgende verkorte wekelijkse rusttijden.

 

bron: https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-02/mobility-package-questions-and-answers-nl.pdf

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Op 31-12-2021 om 10:54 zei Ger-1957:

 

 

 

Dan nog even wat er binnenkort (2 februari 2022) verandert:

 

image.png.dcb6b30bf9d4e10ddcdbda598ec3ed13.png

 

De grenspassages klopt niet helemaal, wat bij Ger een overtreding opleverde door op (aan) de grens voor de rust vast de grensoverschrijding in te voeren mag volgens 2020/11054

Citaat

(29

)In voertuigen die niet met slimme tachografen zijn uitgerust, moet het overschrijden van de grenzen van de lidstaten in de tachograaf worden geregistreerd op de dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens.

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
48 minuten geleden zei RobNiat:

 puur iets uit de koker van een overijverige manager bij de firma Vos. 

Fout, het was het resultaat van de (Duitse) uitleessoftware van Vos, hetzelfde kan gewoon door de politie uitgelezen worden. Het zijn allemaal gegevens uit jou tacho, dat jij denkt dat er geen gebruik van gemaakt gaat worden is een ander verhaal.

 

Uit de cursus voor controlerende ambtenaren 

De digitale Tachograaf (de VU) heeft een aantal menu’s waarin een schat aan informatie is opgeslagen.

(Opgemerkt wordt dat soms software nodig is waarover de betreffende onderneming normaliter niet beschikt.) 

Door het uitlezen van deze menu’s maar ook door vergelijking van opgeslagen data met diverse andere documenten zoals urenverantwoordingsstaten, ladingdocumenten, eurovignetten en tolsystemen uit andere lidstaten (bv. Maut in Duitsland) kan soms op eenvoudige wijze worden vastgesteld of er sprake is van onregelmatigheden.

In een hierop gerichte training wordt de in de aanhef genoemde personen getoond op welke wijze een dergelijk onderzoek kan worden ingesteld waarbij de betreffende relevante data wordt toegelicht alsmede waartoe zij dienen.

Door het tonen van praktijk voorbeelden kunnen situaties worden voorgewend waarbij dan per geval wordt uitgelegd welke onregelmatigheden er zijn vastgesteld alsmede welke verdere stappen dienen te worden ondernomen zoals de toepassing van vergelijkings onderzoeken.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
26 minuten geleden zei Ger-1957:

Wat is 2020/11054 ??? 

 

Dat zal een tikfoutje zijn Ger. Zeer waarschijnlijk bedoelt hij dit, Verordening (EU) 2020/1054

 

VERORDENING (EU) 2020/1054 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 15 juli 2020
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden,
en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

 

En dan artikel 29.

(29) In voertuigen die niet met slimme tachografen zijn uitgerust, moet het overschrijden van de grenzen van de lidstaten in de tachograaf worden geregistreerd op de dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de grens.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=NL

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Op 31-12-2021 om 12:10 zei europeaan:

Steek effe nieuwe batterijtjes in je zakjapanner:

wij mogen 48 uur werken per week,een fabrieksarbeider 12 uur per dag,dat is nog altijd (5 x 12 uur) 60 uur per week.

 

Met gemiddeld 48 uur per week,tegen een uurloon van € 17,90 ( het brutto uurloon E7 voor de best betaalde chauffeursfunctie)maakt dat  € 3114.00 brutto per maand.blijft daar €  1960.00 netto van over.

 

Niet verwonderlijk dat er niemand meer op de bok wilt.

Daarom: ik heb al meer gezegd: het lijkt wel of men geen geld meer mag verdienen.

 

Al deze maatregelen: 90 uur/twee weken-48 urige werkweek-45 urige wekeijkse rust dragen totaal niets bij aan het welzijn van de chauffeur en zeker niet aan de verkeersveiligheid.

Denk dat jij, beter ff nieuwe batterijen in je zakjapanner kunt steken.

Wist al dat rekenen en belasting niet je sterkste punt was, maar dit slaat alles😁

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
1 uur geleden zei Showfeur:

Denk dat jij, beter ff nieuwe batterijen in je zakjapanner kunt steken.

Wist al dat rekenen en belasting niet je sterkste punt was, maar dit slaat alles😁

Inderdaad; ik heb in mijn vergelijk het bruto loon daar per maand neergezet,heer echter nog een edit aan bijgevoegd dat men daar ook nog de 8 over uren(a 130 % ) aan toe moet voegen.

Kom je dus aan:

E7= € 17,34 /uur ( per 1-7-2021)

per 4 weken 160 x € 17,34 =€ 2774,44

+ 32 x € 22,54 =(48-40 =8 uur x 4 =32 uur a € 22,54) ,€  721,28

Totaal ,per 4 weken =€ 3495,72.

Maakt per jaar:  € 3495,72 x 13 =  € 45444.36

€ 45444,36 : 12 = € 3787,03 per maand.

 

Als je de site van de belastingdienst bekijkt zu je zien dat je over e eerste € 69 3399 die je verdient 37,07 % belasting betaald komt dat neer op een bedrag van €16 846.22 wat je betaald over die € 45444,38.

Waar bij er ,volgens mijn zakjapanner,€ 28598,16 netto overblijft ( per jaar.

Dat is ,per 4 weken( € 28598,16 : 1) =€ 2199,85.

En per maand( 28598,16:12)= € 2383,18.

 

Bron:https://www.chauffeursforum.nl/index.php?/topic/49892-vrachtwagenchauffeurs-voeren-actie-in-diverse-landen/page/3/

(blz 24)

 

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/u-hebt-in-2022-nog-niet-aow-leeftijd

 

 

IK heb in mijn lijstje van de belastingdienst geen rekening gehouden met eventuele heffingskortingen zodat in de praktijk het netto bedrag soms voordeliger uit zal vallen (a je tenminste aangifte doet.

Jij mag dit van mij gerust aanvullen of vertellen waar ik en mijn zakjapannertje de mist ingaan.:D

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid

Dit komt al iets meer in de juiste richting.

Inderdaad met pensioen afdracht en heffingskortingen, gaat jouw zakjapannertje flink de mist in.

Je zakjapannertje rekent juist, alleen worden niet de juiste variabelen gebruikt.

Door wel rekening te houden met de heffingskortingen ( wat elke salarisverwerker zal doen) komt het netto loon niet een klein beetje voordeliger uit, maar honderden euro,s 

 

Ter vergelijking met 34 overuren in D6 had ik €2310 netto in oktober per 4 weken (zonder reis en verblijfskosten)

Maakt omgerekend zo,n €2500 netto per maand

E7 ligt 250 bruto hoger dan D6 , dus dan kom je zeker op €2650 netto per maand, op basis van een 48 urige werkweek

 

Per 1 januari komt er nog 3,25% bovenop, zit je zeker aan de €2700

 

En dat scheelt nogal wat met de €1960, die jij in eerste instantie schetste

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
15 uur geleden zei Showfeur:

E7 ligt 250 bruto hoger dan D6 , dus dan kom je zeker op €2650 netto per maand, op basis van een 48 urige werkweek

amaai, als ik die netto bedragen zo zie ,ben blij dat ik met pensioen ben:D.

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
18 uur geleden zei Dokus:

Deze berekening klopt idd vrij goed. 
Tegenwoordig laat ik nog maximaal 30 overuren per maand uitbetalen (de rest wordt tijd voor tijd). Inclusief de VKV zit ik meestal tussen de €2500 en €2700. Per maand heb ik meestal maar één of hooguit twee overnachtingen. 

Voor de "zuiverheid"van je inkomen moet je de VKV( of OKV zoals je wilt) niet bij je salaris bij rekenen.

Je krijgt t wel op je bankrekening maar dit word geheel f gedeeltelijk besteed"ter lediging van onderweg gemaakte onkosten"

 

Je zou misschien ook bepaalde mensen (ambtenaren) van de belastingdienst op ideeën kunnen brengen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
1 uur geleden zei Pierre:

 

Dat zijn diezelfde netto-bedragen waar jij misschien wel 40 jaar of langer voor krom hebt gelegen.
Ik schat zelfs in voor nóg minder... ;)

Ja heel bijzonder, een leven lang onder het Cao-BGV gewerkt, hooguit een beetje mopperend dat het allemaal wat meer mag en na je pensioen het loon laag vinden. Vreemd.

 

Overigens vind ik het loon helemaal zo slecht nog niet. Ca. 2500 per maand voor 48 uur. Voordat men begint te zeggen dat een bouwvakker/elektricien/loodgieter hetzelfde heeft voor 38 uur vergeet dan niet die 20 reisuren erbij te rekenen die in dat loon verdisconteerd zitten. Komt op bijna op hetzelfde neer.

 

Zelf ben ik wél blij dat ik overgestapt ben naar een andere sector en ik écht over mijn salaris kon onderhandelen. En dan niet op het niveau d4 of d5 of e6 of e7 maar over het bedrag dat ik wilde verdienen. Dat is uiteindelijk ingewilligd. Het is veel, zeker gezien de overuren die erbij komen maar ik begrijp ook goed dat er legio chauffeurs zijn die zeggen 'voordat geld mag jij je werk houden Duke'. 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
14 minuten geleden zei the duke:

(...) Zelf ben ik wél blij dat ik overgestapt ben naar een andere sector en ik écht over mijn salaris kon onderhandelen. En dan niet op het niveau d4 of d5 of e6 of e7 maar over het bedrag dat ik wilde verdienen. Dat is uiteindelijk ingewilligd. Het is veel, zeker gezien de overuren die erbij komen maar ik begrijp ook goed dat er legio chauffeurs zijn die zeggen 'voordat geld mag jij je werk houden Duke'. 

 

Het is natuurlijk ook niet zomaar iets wat jij doet, ondanks dat er een paar wielen meer onder zit. Met al die jaren aan opleidingen en studies op universitair niveau vooraf zal dat beslist een bedrag met 4 nullen zijn wat je iedere maand overgemaakt krijgt, daar is E7 inderdaad een fooi bij zoals je eerder al eens aangaf.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
57 minuten geleden zei Pierre:

 

Het is natuurlijk ook niet zomaar iets wat jij doet, ondanks dat er een paar wielen meer onder zit. Met al die jaren aan opleidingen en studies op universitair niveau vooraf zal dat beslist een bedrag met 4 nullen zijn wat je iedere maand overgemaakt krijgt, daar is E7 inderdaad een fooi bij zoals je eerder al eens aangaf.

Nee, 4 nullen niet Piertje. Dat snap zelfs jij. Maar wel een behoorlijk verschil tegenover het bejubelde E7 wat natuurlijk een net loon is net als D6 overigens voor hetgeen je ervoor moet doen. Overigens heb ik de afgelopen jaren mijn financiële gewin helemaal niet gehaald uit het werken voor een baasje.

 

edit: aanpassing gedaan omdat ik me niet wil verlagen tot 1 of andere verbale strijd op de internets😆

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
Op 31-12-2021 om 12:10 zei europeaan:

Steek effe nieuwe batterijtjes in je zakjapanner:

wij mogen 48 uur werken per week,een fabrieksarbeider 12 uur per dag,dat is nog altijd (5 x 12 uur) 60 uur per week.

 

 

Kleine correctie.....

Die fabrieksarbeider mag GEEN 12 uur per dag werken en (ff uit m'n hoofd gezegd) hooguit 45 uur in de week.
Deze 45 uur mag onder bepaalde omstandigheden opgerekt worden, maar MOET dan binnen enkele weken weer gecompenseerd worden door 'rusturen'. En dan in dien mate dat er gemiddeld wel weer 45 uur per week uit komt.

 

(Dit heb ik 2 a 3 jaren geleden eens opgezocht tijdens contract/financiele onderhandelingen bij de huidige (CAO-loze) werkgever.)

 

Groet Ron

 

PS de sneue smiley is van mij, enkel omdat er geen smiley is voor 'incorrect' of boos... 🙂

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
51 minuten geleden zei ayla:

 

Kleine correctie.....

Die fabrieksarbeider mag GEEN 12 uur per dag werken en (ff uit m'n hoofd gezegd) hooguit 45 uur in de week.

Dit kwam uit Ger zn koker :

 

 

  

 

  Op 30-12-2021 om 14:07 zei europeaan:

De regel 90 rijuren op 2 weken is helemaal een regel die niks bijdraagt aan het welzijn van J chauffeur

Je mag gemiddeld 48 uur werken per week, als je dus 3 uur overig werk hebt per week zit je daar vlug aan ja. Overigens mogen wij al meer als een fabrieksarbeider, die mag maximaal12uur per dag werken.

 

  

 

 

 

 

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
3 uur geleden zei Pierre:

 

Dat zijn diezelfde netto-bedragen waar jij misschien wel 40 jaar of langer voor krom hebt gelegen.
Ik schat zelfs in voor nóg minder... ;)

ik er niet gelukkig voor krom hoeven te liggen, ondanks dat het wel hard werken was vroeger, maar mijn werk (meestal) altijd met plezier mogen doen tegen redelijk goede beloning.

nu een paar jaar  ons moeke en ik beide AOW, en ik alleen bedrijfspensioen en nog wat pensioen van het leger erbij , kom ik al boven de netto bedragen uit, waar de gemiddelde chauff. al 48 uur voor moet werken en ikke niet meer.:nee:

hetgeen dat ik erbij beun:D 10 a 12 uurtjes p/week kan/mag  ik mooi aan mijn hobby's besteden na ruim 40 jaar (kromliggen🤣0

 • Like 1
 • Verward 1
Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
1 uur geleden zei jean3:

(...) ons moeke en ik beide AOW, en ik alleen bedrijfspensioen en nog wat pensioen van het leger erbij , kom ik al boven de netto bedragen uit, waar de gemiddelde chauff. al 48 uur voor moet werken en ikke niet meer.

 

Dan nog ben jij aan het werk voor diezelfde netto-bedragen als waar je eerder commentaar op levert. En dat terwijl je eigenlijk gewoon van je pensioen moet genieten en helemaal niet meer aan het werk zou moeten zijn. Tenminste... zo zou het normaal behoren te zijn.

 

Daarnaast; beiden AOW, plus een bedrijfspensioen, dan nog een pensioen van Defensie, je huis waarschijnlijk hypotheek-vrij en dan nóg moeten werken om een hobby te kunnen bekostigen? Dan heb je óf 40 jaar lang voor -volgens jou- veel te lage netto-bedragen gewerkt, of je hebt iets niet goed gedaan in het verleden.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

 • Forumlid
1 uur geleden zei jean3:

ik er niet gelukkig voor krom hoeven te liggen, ondanks dat het wel hard werken was vroeger, maar mijn werk (meestal) altijd met plezier mogen doen tegen redelijk goede beloning.

nu een paar jaar  ons moeke en ik beide AOW, en ik alleen bedrijfspensioen en nog wat pensioen van het leger erbij , kom ik al boven de netto bedragen uit, waar de gemiddelde chauff. al 48 uur voor moet werken en ikke niet meer.:nee:

hetgeen dat ik erbij beun:D 10 a 12 uurtjes p/week kan/mag  ik mooi aan mijn hobby's besteden na ruim 40 jaar (kromliggen🤣0

 

AOW voor stellen, is circa 850€ netto per maand per persoon

Je hebt meer dan een chauffeur die 2500€ per maand verdient, dus je pensioen is minimaal 1700€

Dan is dat bedrijfspensioen en defensiepensioen wel extreem goed, of dat van het vervoer enorm slecht.

Want die 1700€ alleen aan pensioen, ga ik over ruim 20 jaar nog niet eens halen, volgens mijn pensioen overzicht, waarbij ik al mijn hele werkzame leven in dit pensioenfonds zit.

Terwijl jij dat nu al hebt, en de pensioenen al jaren niet/nauwelijks geïndexeerd zijn.....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden