Spring naar bijdragen

Noorwegen


wilco1
 Share

Recommended Posts

  • Forumlid

Hallo,

Wij gaan binnenkort voor het eerst op Noorwegen rijden.

Kan iemand mij zeggen wat je nodig hebt en wat verplicht is volgens de Noorse wetgeving.

o.a. banden,kettingen enz.

En hoe is het met de boetes?,moet je daar een kar geld bij je hebben?

Vanaf Oslo is het ongeveer 1200km.

Alvast bedankt

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Forumlid
Hier heb ik toch niks an,aan zo'n antwoordt.

En vanaf Oslo weer 1200 km terug,zit je toch wel verder zuidelijker dan Bremen.:rolleyes:

Wat ben jij trouwens vroeg uit je nest zeg!

Maar ik heb niet zien staan dat je noord of zuid moest:D Als je trouwens 1200 noordelijker moet, dan heb je nog een aardig stukje te gaan. Hemelsbreed 1200 is ongeveer Narvik of Tromso. Over de weg is dat verder. Op het 1e afstandbord dat je tegenkomt als je het veerbootje bij Boggnes afkomt staat: Oslo 1510km. Zo beter? En niet mekkeren over mn autootje he....

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Forumlid
Hallo,

Wij gaan binnenkort voor het eerst op Noorwegen rijden.

Kan iemand mij zeggen wat je nodig hebt en wat verplicht is volgens de Noorse wetgeving.

o.a. banden,kettingen enz.

En hoe is het met de boetes?,moet je daar een kar geld bij je hebben?

Vanaf Oslo is het ongeveer 1200km.

Alvast bedankt

graag wil ik over deze vragen iets te weten komen

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Forumlid

Leuker kan ik het niet voor je maken

Met dank aan TLN;)

Oppervlakte : 390.000 km2

Inwoners : 4,25 miljoen

Taal : Noors

1. Benodigde documenten

Op de persoon

a. Geldig paspoort, Europese of Nederlandse identiteitskaart

b. Nederlands rijbewijs

c. Werkgeversverklaring

Op het voertuig

a. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig

b. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend

Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)

a. CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR

b. Factuur

c. Documenten met betrekking tot voorafgaande douaneregelingen, bijvoorbeeld aangifte

ten uitvoer

d. T-document/TIR-carnet

e. Oorsprongsverklaring

f. Landengebonden voorschriften

g. Productgebonden documenten/certificaten

Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie achterin het boek

onder Douaneregelingen.

2. Transportvergunningen

Algemeen

a. Geldig vergunningbewijs voor binnenlands beroepsvervoer

b. Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning voor grensoverschrijdend vervoer

(de zogenaamde Euro-vergunning)

De communautaire vergunning is niet vereist voor vervoer van:

• Post in het kader van een openbare dienstverlening

• Beschadigde of onklare voertuigen

• Goederen met voertuigen waarvan het toegestaan totaalgewicht, inclusief dat

van de aanhangwagen(s) niet meer bedraagt dan 6 ton of waarvan het laadvermogen,

inclusief dat van de aanhangwagen(s) niet meer bedraagt dan 3,5 ton

• Geneesmiddelen, medische apparaten en uitrusting en andere artikelen die nodig zijn

voor eerstehulpverlening, met name in geval van natuurrampen

Bilateraal en transitovervoer

Vrij.

Derdelandenvervoer

a. Vrij met EU-lidstaten

b. Toegestaan met niet-EU-lidstaten, onder voorwaarde dat ook het andere land

derdelandenvervoer toestaat

c. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan.Voor CEMT-verhuisvervoer

bestaan speciale vergunningen. Bijzondere regelingen staan in

CEMT-Resolutie no. 53

N

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 311

Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning.

Voorschriften voor cabotagevervoer, zie hoofdstuk 9, Cabotage.

De vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

3. Brandstof

Prijs

Een actuele lijst van dieselprijzen treft u tweewekelijks aan in het vakblad Transport en

Logistiek.

Invoer/uitvoer brandstof

Er geldt een vrije invoer van 600 liter dieselolie. Over de extra ingevoerde brandstof worden

invoerrechten geheven; NOK 3,60 per liter plus BTW en andere belastingen zodat het

op het Noors prijsniveau komt.

4. Valuta

Koers

1 Noorse kroon = 100 öre; 1 NOK = 0,12 euro (onder voorbehoud)

Een actuele lijst van wisselkoersen treft u tweewekelijks aan in het vakblad Transport en

Logistiek.

Invoer/uitvoer valuta

Invoer en uitvoer van geld is vrij, tot NOK 25.000 of gelijke waarde in andere valuta.

5. Belastingen

Vervoerbelasting

In Nederland geregistreerde voertuigen zijn vrijgesteld van vervoer- en verkeersbelasting.

BTW

Het algemene BTW-tarief (MOMS) bedraagt per 1 januari 2005 25 procent. De in

Noorwegen betaalde BTW over motorbrandstof, autoreparaties, smeermiddelen etcetera

kan op de volgende wijze worden teruggevraagd:

• Het formulier RF-1032 voor teruggave van BTW kan bij de belasingkantoren in

Noorwegen worden verkregen.Tevens verkrijgbaar bij: Ostfold fylkesskattekontor,

Postboks 430, N-1502 Moss, tel. 0047-69247000

• De aankoop van goederen (bijvoorbeeld dieselolie) of dienstverlening in verband met

grensoverschrijdend vervoer moet telkens op het formulier RF-1032 worden genoteerd

met daarbij de volgende gegevens: naam en adres van verkoper en koper, BTW-stamnummer

verkoper, merk en kenteken vrachtauto, geleverde goederen of diensten, aankoopbedrag

excl. BTW en bedrag BTW, rekeningnummer en datum. Het formulier

dient door de verkoper te worden ondertekend

• De BTW wordt slechts dan gerestitueerd indien het aankoopbedrag per formulier

tenminste 61 euro exclusief BTW bedraagt

312

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

6. Toegestane maximummaten en -gewichten

Sinds het van kracht worden van het EER-verdrag per 1 juli 1994 worden vrachtauto’s die

internationaal vervoer verrichten en voldoen aan de maximummaten en -gewichten in de

EU-Richtlijnen 85/3 en 92/7, toegelaten op het Noorse hoofdwegennet vallend onder de

categorie BK10. Indien gebruik wordt gemaakt van wegen uit de andere categorieën

(BKT8, BK8, BK7 en BK6) moet het voertuig voldoen aan de maten en gewichten die gelden

voor nationaal vervoer (zie onder B).

Maten en gewichten

A. Internationaal vervoer, dat gebruik maakt van BK10 wegen

a. Hoogte 4,00 m

b. Breedte 2,50 m

• koelvoertuigen (minimale wanddikte 45 mm) 2,60 m

c. Enkele as 10,00 ton

• aangedreven as1) met luchtvering2) en dubbellucht 11,50 ton

d. Tandem-as

• asafstand minder dan 1 m 11,00 ton

• asafstand 1 - 1,29 m 16,00 ton

• onderlinge asafstand 1,30 - 1,79 m 18,00 ton

• indien de aangedreven as1) is voorzien van

luchtvering2) en dubbellucht óf beide assen

zijn aangedreven en voorzien van dubbellucht

en geen van hen overschrijdt 9,5 ton 19,00 ton

e. Tridem-as

• onderlinge asafstand minder of gelijk aan 1,30 m 21,00 ton

• onderlinge asafstand 1,31 - 1,39 m 24,00 ton

f. Vrachtautolengte

• met 2 assen 12,00 m 18,00 ton

• met 3 assen 12,00 m 25,00 ton

• indien wordt voldaan aan de eisen onder d)

voor maximaal 19 ton op de tandem-as 12,00 m 26,00 ton

• met 4 assen, mits voorzien van twee sturende

assen en zodanige vering dat 19 ton is toegestaan

op de tandem-as (zie onder d)

Het totaalgewicht mag nooit meer zijn dan 5 keer

de afstand tussen de buitenste assen in meters 12,00 m 32,00 ton

g. Aanhangwagen

• met 2 assen 18,00 ton

• met 3 assen 24,00 ton

h. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie

• met 4 assen (beide voertuigen 2 assen) 18,75 m 3) 36,00 ton

• indien de aanhangwagen is voorzien van een

‘widespread’-tandem en de aangedreven as is

voorzien van luchtvering2) en dubbellucht 18,75 m 3) 38,00 ton

• met 5 of meer assen 18,75 m 3) 40 ton

• indien 3-assige motorwagen met 2 of 3-assige

aanhangwagen bij vervoer van een 40-voets-

ISO-container in het gecombineerde weg/rail

of binnenvaart/wegvervoer 18,75 m 3) 44,00 ton

i. Trekker-opleggercombinatie

• met 3 assen 16,50 m 4) 28,00 ton

• met 4 assen (trekker en oplegger ieder 2 assen) 16,50 m 4) 36,00 ton

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 313

• indien de oplegger is voorzien van een

‘widespread’-tandem en de aangedreven1) as

is voorzien van luchtvering2) en dubbellucht 16,50 m 4) 38,00 ton

• met 5 of meer assen 16,50 m 4) 40,00 ton

• indien 3-assige trekker met 2 of 3-assige

aanhangwagen bij vervoer van een 40-voets-

ISO-container in het gecombineerde weg/rail

of binnenvaart/wegvervoer 16,50 m 4) 44,00 ton

1) Het gewicht op de aangedreven as moet minimaal 25 procent zijn van het totaalgewicht

van het enkele voertuig of van het totaalgewicht van de hele combinatie.

2) Luchtvering of daarmee gelijkgestelde vering, zoals gespecificeerd in Annex III van

EG Richtlijn 85/3/EEG en aangepast in EG Richtlijn 92/7/EEG.

3) De maximum toegestane lengte bedraagt 18,75 m, onder voorwaarde dat:

• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de

laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van

de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig

en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 m

• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de

laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van

de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 m

4) De maximum toegestane lengte bedraagt 16,50 m, onder voorwaarde dat van de oplegger:

• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger

maximaal 12 m is

• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een

willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 m

B. Nationaal of internatonaal vervoer waarbij gebruik wordt gemaakt van

BK T8-, BK8-, BK7- en BK6-wegen

a. Hoogte niet vastgesteld 1)

b. Breedte 2,50 m (op rijkswegen)

• koelvoertuigen (met ATP-certificaat) 2,60 m

(minimale dikte van de wanden 45 mm)

Geldt alleen op wegen waarop een breedte

van 2,5 m is toegestaan; geen tolerantie

c. Lengte max. 18,50 m 2)

d. Enkele as3)

e. Tandem-as3)

f. Tridem-as3)

g. Vrachtauto 12,40 m 4)

h. Aanhangwagen 12,40 m 4)

i. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie 18,50 m 2/4)

j. Trekker-opleggercombinatie 17,00 m 2/4)

1) De hoogte is niet vastgesteld, maar wordt in de praktijk beperkt door de vrije doorrijhoogte

van viaducten en tunnels van maximaal 4,50 m. Hierover zijn kaarten verkrijgbaar.

2) De maximum toegestane lengte van vrachtauto’s en combinaties is afhankelijk van de

gekozen weg. Het Noorse wegennet is wat de lengte van voertuigen betreft ingedeeld in

drie categorieën, te weten 18,5 m-, 15 m- en 12,4 m-wegen. De maximum toegestane

lengte op deze wegen is als volgt:

• vrachtauto 12,40 m 12,40 m 12,40 m

• vrachtauto-aanhangwagencombinatie 18,50 m *) 15,00 m 12,40 m

314

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

• trekker-opleggercombinatie 17,00 m 13,00 m 12,40 m

• trekker-opleggercombinatie, waarvan de

oplegger een gestuurde as heeft 17,00 m 14,00 m 12,40 m

*) Op bepaalde wegen is de toegestane lengte van trekker/opleggercombinaties beperkt tot

14 m en voor motorwagen-aanhangwagencombinaties tot 15 m. Op enkele wegen is de

toegestane lengte voor beide beperkt tot 12,4 m.

Voor motorwagen-aanhangwagencombinaties met een uitschuifbare trekstang is een

totale lengte van 19 m toegestaan, mits de totale lengte kan worden teruggebracht tot

18,5 m door de trekstang te verkorten. De maximumlengte van de oplegger is vastgesteld

op 13,60 m, met dien verstande dat:

• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger

maximaal 12 m is en

• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een

willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 m

Kaarten van Noorwegen waarop de categorieën lengte - wegen zijn aangegeven

worden ieder jaar opnieuw uitgegeven.

3) De maximum toegestane asdruk is afhankelijk van de gekozen weg. Het Noorse wegennet

is naar draagvermogen onderverdeeld in vijf klassen (Bruksklasse, afgekort BK).

BK10 BKT8 BK8 BK7 BK6

ton ton ton ton ton

Enkele as 10,00 8,00 8,00 7,00 6,00

• aangedreven as 11,50 a) 8,00 8,00 7,00 6,00

Tandem-as

• asafstand minder dan 0,80 m 10,00 8,00 8,00 7,00 6,00

• asafstand 0,80 - 0,89 m 14,00 10,50 10,50 9,00 7,50

• asafstand 0,90 - 0,99 m 14,50 11,00 11,00 9,50 8,00

• asafstand 1,00 - 1,19 m 15,00 11,50 11,50 10,00 8,50

• asafstand 1,20 - 1,29 m 16,00 12,00 12,00 10,50 9,00

• asafstand 1,30 - 1,80 m 18,00 a/d) 12,00 e) 12,00 10,50 9,00

Tridem-as, waarvan afstand tussen

buitenste assen:

• minder dan 1 mc) 16,00 12,00 12,00 10,50 9,00

• 1,00 - 1,19c) ongelijke 20,00 16,00 14,00 12,00 10,00

• 1,20 - 1,29c) gewichtsverdeling 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00

• 1,00 - 1,29c)

gelijke gewichtsverdeling 22,00 a) 18,00 16,00 14,00 12,00

• 1,30 - 1,80b) 24,00 a) 18,00 16,00 14,00 12,00

a) 11,5 ton op slechts één aangedreven as.

b) Beide afstanden.

c) Één of beide afstanden.

d) 19 ton op een motorvoertuig waarvan de aangedreven as is voorzien van dubbele banden

en luchtvering, of soortgelijke vering (overeenkomstig EG-Richtlijn 85/3 en 92/7,

of waarvan beide aangedreven assen zijn voorzien van dubbelluchtbanden en geen van

de assen de 9,5 ton overschrijdt.

Een drie-assig motorvoertuig met aan de achterkant een tandem-as die met 19 ton is

belast, mag maximaal 26 ton totaal wegen.

Onder luchtvering wordt verstaan een veringssysteem dat minimaal 75 procent van de

veerbewegingen opvangt.

e) 14 ton op BKT8-wegen waarop een totaalgewicht van 50 ton is toegestaan, waarvan

ten minste één as van de tandem is voorzien van dubbellucht.

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 315

Lagere asdruk in dooiperiode

Gedurende de dooiperiode, gebruikelijk in de maanden maart, april en mei, gelden op een

aantal wegen lagere maximum asdrukken. In de winter daarentegen te weten de maanden

december, januari en februari, zijn op een aantal wegen hogere asdrukken toegestaan.

Nadere informatie hierover vindt u in de wegenlijst (Vegliste - Riksveger) die elk jaar

opnieuw wordt uitgegeven. Bovendien worden asdrukbeperkingen op de afzonderlijke wegen

aan de provinciegrenzen op borden aangegeven. Dit gebeurt alleen als deze afwijken van die

vermeld in de wegenlijst. Nadere informatie (24 uur per dag):Vegmeldingstjenesten,

tel. 0047-22654040 (vanuit Noorwegen tel. 0175).

4) Het maximum toegestaan totaalgewicht (ttg) van een enkele vrachtauto wordt berekend

naar de toegestane asdrukken voor een enkele as of tandem-as zoals die op de gekozen

weg gelden, onder voorwaarde dat de asdrukken en het totaalgewicht zoals vermeld op

het kentekenbewijs niet worden overschreden.

Het maximum ttg van een motorwagen-aanhangwagen en trekker-opleggercombinatie

is afhankelijk van:

• De som van de toegestane asdrukken. Deze mogen de asdrukken op het kentekenen

registratiebewijs niet overschrijden

• De afstand tussen de achterste as van het trekkende voertuig en de voorste as van

het getrokken voertuig (tabel I)

• De afstand tussen de buitenste assen van de combinatie (tabel II). Als het volgens

deze methode verkregen maximum ttg lager is dan dat opgenomen in punt 2, dan

geldt het lager ttg

• De categorie weg waarover wordt gereden. Hiervoor is een speciale wegenkaart verkrijgbaar

Tabel I:

Vereiste minimumafstand tussen de achterste as van het trekkende voertuig en de voorste

as van het getrokken voertuig:

• Beide assen zijn enkele assen 3,00 m

• Een van beide assen is een enkele as

en de andere een tandem-as 3,70 m

• Beide assen zijn tandem-assen 4,00 m

• Een van beide assen is een enkele as

en de andere een tridem-as 4,00 m

• Een van de assen is een tandem-as

en de andere een tridem-as 5,00 m

• Beide zijn tridem-assen 6,00 m

Tabel II:

Afstand tussen de Totaalgewicht in tonnen

buitenste assen BK10 BK10 *) BKT8 BK T8 *) BK8 BK7 BK6

(in meters) max 50t max 42t max 50t max 39t

1,81 tot 2,50 18,20 18,20 18,20 18,00 14,50 12,50 10,50

2,51 tot 2,60 18,40 18,40 18,40 18,00 14,60 12,60 10,60

2,61 tot 2,80 18,80 18,80 18,80 18,00 14,90 12,90 10,90

2,81 tot 3,00 19,30 19,30 19,30 18,00 15,20 13,20 11,20

3,01 tot 3,20 19,80 19,80 19,80 18,00 15,50 13,50 11,50

3,21 tot 3,40 20,20 20,20 20,20 20,20 15,90 13,90 11,90

3,41 tot 3,60 20,70 20,70 20,70 20,70 16,20 14,20 12,20

3,61 tot 3,80 21,10 21,10 21,10 21,10 16,50 14,50 12,50

3,81 tot 4,00 21,60 21,60 21,60 21,60 16,80 14,80 12,80

316

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

4,01 tot 4,20 22,10 22,10 22,10 22,10 17,10 15,10 13,10

4,21 tot 4,40 22,50 22,50 22,50 22,50 17,40 15,40 13,40

4,41 tot 4,60 23,00 23,00 23,00 23,00 17,70 15,70 13,70

4,61 tot 4,80 23,40 23,40 23,40 23,40 18,00 16,00 14,00

4,81 tot 5,00 23,90 23,90 23,90 23,90 18,30 16,30 14,30

5,01 tot 5,20 24,40 24,40 24,40 24,40 18,60 16,60 14,60

5,21 tot 5,40 24,80 24,80 24,80 24,80 19,00 17,00 15,00

5,41 tot 5,60 25,30 25,30 25,30 25,30 19,30 17,30 15,30

5,61 tot 5,80 25,70 25,70 25,70 25,70 19,60 17,60 15,60

5,81 tot 6,00 26,20 26,20 26,20 26,20 19,90 17,90 15,90

6,01 tot 6,20 26,70 26,70 26,70 26,70 20,20 18,20 16,20

6,21 tot 6,40 27,10 27,10 27,10 27,10 20,50 18,50 16,50

6,41 tot 6,60 27,60 27,60 27,60 27,60 20,80 18,80 16,80

6,61 tot 6,80 28,00 28,00 28,00 28,00 21,10 19,10 17,10

6,81 tot 7,00 28,50 28,50 28,50 28,50 21,40 19,40 17,40

7,01 tot 7,20 29,00 28,80 29,00 28,80 21,70 19,70 17,70

7,21 tot 7,40 29,50 29,10 29,50 29,10 22,10 20,10 18,10

7,41 tot 7,60 30,00 29,40 30,00 29,40 22,40 20,40 18,40

7,61 tot 7,80 30,50 29,70 30,50 29,70 22,70 20,70 18,70

7,81 tot 8,00 31,00 30,00 31,00 30,00 23,00 21,00 19,00

8,01 tot 8,20 31,50 30,30 31,50 30,30 23,30 21,30 19,30

8,21 tot 8,40 32,00 30,60 32,00 30,60 23,50 21,50 19,50

8,41 tot 8,60 32,50 30,90 32,50 30,90 23,80 21,80 19,80

8,61 tot 8,80 33,00 31,20 33,00 31,20 24,00 22,00 20,00

8,81 tot 9,00 33,50 31,50 33,50 31,50 24,30 22,30 20,30

9,01 tot 9,20 34,00 31,80 34,00 31,80 24,50 22,50 20,50

9,21 tot 9,40 34,50 32,10 34,50 32,10 24,80 22,80 20,80

9,41 tot 9,60 35,00 32,40 35,00 32,40 25,00 23,00 21,00

9,61 tot 9,80 35,50 32,70 35,50 32,70 25,30 23,30 21,30

9,81 tot 10,00 36,00 33,00 36,00 33,00 25,50 23,50 21,50

10,01 tot 10,20 36,50 33,30 36,50 33,30 25,80 23,80 21,80

10,21 tot 10,40 37,00 33,60 37,00 33,60 26,00 24,00 22,00

10,41 tot 10,60 37,50 33,90 37,50 33,90 26,30 24,30 22,30

10,61 tot 10,80 38,00 34,20 38,00 34,20 26,50 24,50 22,50

10,81 tot 11,00 38,50 34,50 38,50 34,50 26,80 24,80 22,80

11,01 tot 11,20 39,00 34,80 39,00 34,80 27,00 25,00 23,00

11,21 tot 11,40 39,50 35,10 39,50 35,10 27,30 25,30 23,30

11,41 tot 11,60 40,00 a) 35,40 40,00 35,40 27,50 25,50 23,50

11,61 tot 11,80 40,50 a) 35,70 40,50 35,70 27,80 25,80 23,80

11,81 tot 12,00 41,00 a) 36,00 41,00 36,00 28,00 26,00 24,00

12,01 tot 12,20 41,50 a) 36,30 41,50 36,20 28,20 26,20 24,20

12,21 tot 12,40 42,00 a) 36,60 42,00 36,30 28,40 26,20 25,20

12,41 tot 12,60 42,50 a) 36,90 42,50 36,50 28,50 26,50 24,50

12,61 tot 12,80 43,00 a) 37,20 43,00 36,60 28,70 26,70 24,70

12,81 tot 13,00 43,50 a) 37,50 43,50 36,80 28,90 26,90 24,90

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 317

Afstand tussen de Totaalgewicht in tonnen

buitenste assen BK10 BK10 *) BKT8 BK T8 *) BK8 BK7 BK6

(in meters) max 50t max 42t max 50t max 39t

13,01 tot 13,20 44,00 37,80 44,00 36,90 29,10 27,10 25,10

13,21 tot 13,40 44,50 38,10 44,50 37,10 29,20 27,20 25,20

13,40 tot 13,60 45,00 38,40 45,00 37,20 29,40 27,40 25,40

13,61 tot 13,80 45,50 38,70 45,50 37,40 29,60 27,60 25,60

13,81 tot 14,00 46,00 39,00 46,00 37,50 29,80 27,80 25,80

14,01 tot 14,20 46,50 39,30 46,50 37,70 29,90 27,90 25,90

14,21 tot 14,40 47,00 39,60 47,00 37,80 30,10 28,10 26,10

14,41 tot 14,60 47,50 b) 39,90 47,50 38,00 30,30 28,30 26,30

14,61 tot 14,80 48,00 b) 40,20 48,00 38,10 30,50 28,50 26,50

14,81 tot 15,00 48,50 b) 40,50 48,50 38,30 30,60 28,60 26,60

15,01 tot 15,20 49,00 b) 40,80 49,00 38,40 30,80 28,80 26,80

15,21 tot 15,40 49,50 b) 41,10 49,50 38,60 31,00 29,00 27,00

15,41 tot 15,60 50,00 b) 41,40 50,00 38,70 31,20 29,20 27,20

15,61 tot 15,80 50,00 b) 41,70 50,00 38,90 31,30 29,30 27,30

15,81 tot 16,00 50,00 b) 42,00 50,00 39,00 31,50 29,50 27,50

*) Op bepaalde BK10- en BK T8-wegen is het maximum ttg beperkt tot 42 resp. 39 ton.

Op deze routes bevinden zich bruggen die verboden zijn voor vrachtauto’s die deze

gewichten overschrijden.

a) Voor trekker-opleggercombinaties geldt een maximum gewicht van 44 ton

b) Voor trekker-opleggercombinaties geldt een maximum gewicht van 47 ton

Voor vrachtauto’s met drie assen met een onderlinge afstand van meer dan 2 m en waarvan

de som van de asafstanden 5 m of minder is, alsmede voor vrachtauto’s met meer dan drie

assen, is een ontheffing vereist (zie onder 7).

Voorschriften bij overbelading

In Noorwegen gelden de volgende voorschriften voor voertuigen die het maximum ttg

overschrijden:

• Overschrijding van de druk op de vooras met meer dan 500 kg of die op de enkele as

met 1000 kg of op de tandem-as of tridem-as met 1500 kg betekent dat alle asdrukken

eerst tot de voorgeschreven maxima moeten worden teruggebracht alvorens mag worden

doorgereden

• Bij overschrijding van het maximum ttg met meer dan 5 procent (met een maximum

van 2000 kg) mag niet worden doorgereden alvorens het gewicht tot de maximale norm

zoals die voor dat voertuig of die combinatie (zonder marge) geldt, is teruggebracht

• Van voertuigen waarvoor een ontheffing van het maximum gewicht is afgegeven (exceptionele

transporten) kan worden verlangd dat het overgewicht wordt overgeladen op

een ander voertuig, indien het gewicht genoemd in de ontheffing wordt overschreden

• Bij vervoer van verpakte goederen met vast gewicht kan eveneens worden verlangd het

overgewicht te lossen respectievelijk over te laden, indien een van de asdrukken met

meer dan vijf procent wordt overschreden.Voor zover mogelijk zal het overgewicht op

een ander voertuig moeten worden overgeladen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen

kan worden overwogen het rijden met een overbelading van meer dan vijf procent toe

te staan.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde

Geen uitstekende lading toegestaan.

318

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

7. Feestdagen/rijverboden

Feestdagen

1 januari (Nieuwjaarsdag), 13 april (Witte Donderdag), 14 april (Goede Vrijdag),

16 en 17 april (Pasen), 1 mei (dag van de Arbeid), 17 mei (Nationale feestdag), 25 mei

(Hemelvaartsdag), 4 en 5 juni (Pinksteren), 25 en 26 december (Kerstmis).

Rijverboden

Geen rijverbod op zon- en feestdagen.

Jaaroverzicht

Exclusief voor leden van Transport en Logistiek Nederland is het actuele overzicht gratis te

downloaden van www.tln.nl, Advies, Rit- en routeplanning, Rijverboden.

8. Ontheffingen rijverboden

Niet van toepassing.

9. Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning.

Hierbij gelden de volgende voorschriften.

Tarieven en contractuele voorwaarden

Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen.

Vrachtbrief verplicht. De CMR-vrachtbrief kan worden gebruikt.

Maten en gewichten van vrachtauto’s

Zie hoofdstuk Toegestane maximummaten en -gewichten.

Vervoer van bepaalde goederen

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR.

Voor het vervoer van bederfelijke levensmiddelen gelden de bepalingen van het ATP.

Rij- en rusttijden

Van toepassing is de rij- en rusttijdenregeling opgenomen in EG-Verordening 3820/85

(maximale rijtijden en minimale rusttijden) en Verordening 3821/85 (gebruik tachograaf).

BTW

Het BTW-tarief op transportdiensten bedraagt per 1 januari 2005 25 procent.Vervoerders

die cabotage in Noorwegen verrichten en daarmee een jaarlijkse omzet van meer dan

30.000 NKR bereiken zijn BTW-plichtig en verplicht zich te laten registreren of de BTWafdracht

via een aansprakelijk vertegenwoordiger in Noorwegen te laten verlopen. De BTW

dient te worden afgedragen in het district waar de vervoerder de meeste omzet maakt.

Verzekering

Bij het verrichten van cabotage in Noorwegen moet worden voldaan aan de Noorse verzekeringsvoorschriften

voor binnenlands vervoer. Over het algemeen dekt de doorsnee polis

het vervoer onder CMR-condities en die voor het binnenlands vervoer in Nederland.Voor

cabotagevervoer in Noorwegen is dit niet voldoende.Volgens de Noorse voorschriften is de

vervoerder aansprakelijk voor een bedrag van maximaal 160 NKR per kilogram. Dat is

meer dan de CMR-condities, die niet verder gaan dan ongeveer 11,80 euro per kilogram.

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 319

Indien er een schadevergoeding wordt uitgekeerd is deze 17 SDR per kilogram bij nationaal

vervoer en internationaal vervoer 8,33 SDR per kilogram. Gelet op de hogere aansprakelijkheid

is het van groot belang dat de vervoerder zich voor dit risico bijverzekert.

10. Tolwegen

Onderstaande tarieven gelden bij gebruikmaking van het AutoPASS systeem. De bedragen

zijn in Noorse kronen.

Tolwegen

< 3,5 t > 3,5 t

Oslo 20 40

Trondheim 15 30

E6 Oost (Ranheim) 25 50

E6 Oost (Ranheim/Leistad):

- Hommelvik tolpoort 10 20

- Leistad tolpoort 10 20

E39 Oysand/Thamshavn

- Oysand tolpoort 15 30

- Thamshavn tolpoort 15 30

Nord-Jaeren

- 07.00-09.00; 14.00-17.00 10 20

- 06.00-07.00; 09.00-14.00; 17.00-18.00 5 10

- 18.00-06.00, zaterdagen, zon- en feestdagen gratis gratis

Bergen

- ringweg 15 30

- Askoybroen 70 250

Tonsberg 15 30

Namdal (Namsos) 15 30

E18 Vestfold 30 60

- RV313 Odegarden tolpoort 22 44

E18 Aust-Agder 20 40

E18/E6 Ostfold 15 30

E39 Listerpakken 20 40

RV35 Hadelandsvegen 30 60

RV9 Setesdalsvegen 25 50

E134 Rullestadjuvet 40 80

Sykkylvsbrua 31 93

Kristiansand 10 20

Tunnels

Folgefohntunnel 60 120

Oslofjordtunnel 55 120

Bruggen

Svinesundbrug (E6 tussen Göteborg en Oslo).Voertuigen van meer dan 3,5 ton ttg betalen

90 Noorse kronen (of 100 Zweedse kronen).Voor informatie: telefoon 0047-81500067, email

post@svineundsforbindelsen.no.

320

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

Overige wegen

<3,5 t, >3,5 t,

lengte lengte Lengte

<6 m >6 m-12,4 m >12,4 m

Trekantsambandet 80 240 480

Rennfastsambandet 90 280 475

E69 Fatima Nordkapp 140 445 755

Betaalmogelijkheden

De tolwegmaatschappijen hebben gezamenlijk een pas met automatische, electronische

incassering. De AutoPASS on board unit is verkrijgbaar tegen betaling van NOK 200.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Norwegian Public Roads Administration, PB

8142 Dep., N-0033 Oslo, telefoon 0047-22073500, e-mail autopass@vegvesen.no.

11. Ferryverbindingen en Rollende Landstraße

Ferryverbindingen

Noorwegen – Duitsland

Oslo – Kiel

Aantal afvaarten : 1 x per dag

Duur overtocht : circa 19 uur

Rederij : Color Line, tel. 0047-81000811, www.colorline.com

Oslo – Rödby – Kopenhagen – Puttgarden

Aantal afvaarten : Van Puttgarden 2 x per uur, 1 x per dag vanaf Kopenhagen

Duur overtocht : circa 14 uur vanaf Kopenhagen

Rederij : Scandlines, tel. 0180-643540,

DFDS Seaways, tel. 0045-43203040

Noorwegen – Denemarken

Larvik – Frederikshavn

Aantal afvaarten : zomer 1 à 2 x per dag; rest van het jaar 1 x per dag

Duur overtocht : circa 7 uur

Rederij : Color Line, tel. 0047-81000811, www.colorline.com

Oslo – Frederikshavn

Aantal afvaarten : 6 x week

Duur overtocht : circa 10 uur

Rederij : Stena Line, tel. 0174-389333

Kristiansand – Hirtshals

Aantal afvaarten : 2 x per dag

Duur overtocht : 5 uur

Rederij : Color Line, tel. 0047-81000811, www.colorline.com

Oslo – Hirtshals

Aantal afvaarten : 1 x per dag

Duur overtocht : circa 9 uur

Rederij : Color Line, tel. 0047-81000811, www.colorline.com

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 321

Oslo – Kopenhagen

Aantal afvaarten : 1 x per dag

Duur overtocht : circa 14 uur

Rederij : DFDS Seaways, tel. 0045-43203040

Overige veerdiensten:

Hanstholm – Egersund/Bergen

Rederij : Fjord Line, Hanstholm, tel. 0045-97961401

Fjord Line, Bergen, tel. 0047-55310150

Scandlines, tel. 0180-643540

Noorwegen – Groot-Brittannië

Bergen/Stavanger – Newcastle

Aantal afvaarten : 3 x per week

Duur overtocht : 1 dag

Rederij : Fjord Line, tel. 0047-55310150

Noorwegen – Nederland

Frederikstad/Kristiansand/Larvik/Oslo – Rotterdam

Aantal afvaarten : 2 x per week

Rederij : DFDS Torline, tel. 0045-43203040

Info/reserveringen : U kunt contact op nemen met de betreffende rederij of met

een van de adverteerders in de adverteerdersindex.

Rollende Landstraße

Niet van toepassing.

12.Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom : 50 km/uur (veel 30-km zones)

Buiten de bebouwde kom

• voertuigen boven 3,5 ton : 80 km/uur

Bijzondere regels

• Verkeer van rechts heeft voorrang, ook langzaam verkeer

• Gedurende het gehele jaar moeten alle voertuigen ook overdag dimlicht voeren

• Absoluut rookverbod voor binnen- en buitenlandse chauffeurs bij het besturen van

hun auto binnen de bebouwde kom

• Al rijdend mag alleen handsfree worden gebeld. Hoogte van de boete hangt af van de

situatie

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden

In de periode 1 november tot de eerste maandag na Pasen dient een voertuig met een

totaalgewicht van > 3,5 ton een minimum aantal sneeuwkettingen op het voertuig te hebben

en deze te gebruiken bij sneeuwval en ijs:

• Drie kettingen, voor motorwagens met een toegestaan totaalgewicht (ttg) van > 3,5 ton.

Eén ketting moet om een voorband passen en twee om de banden van de aangedreven as

• Zeven kettingen, voor combinaties bestaande uit een motorwagen-aanhangwagen of

trekker-oplegger met ieder een ttg van > 3,5 ton én een aangedreven as met dubbele

banden. Eén ketting moet om de voorband passen, vier om de banden van de aange-

322

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

dreven as en twee om die van de aanhanger/oplegger

• Vijf kettingen, als de aangedreven as van de combinatie is voorzien van enkele banden

Vanaf de eerste maandag na Pasen tot en met 31 oktober is het verboden met sneeuwkettingen

of spijkerbanden te rijden, tenzij het absoluut noodzakelijk is als gevolg van de

weg-/weerssituatie. In Norland,Troms and Finnmark zijn ze verboden tussen 1 mei en

15 oktober.

Voor het rijden op spijkerbanden wordt vanaf 1 november 2005 in Oslo een belasting opgelegd.

Deze belasting bedraagt voor voertuigen tot 3,5 ton 30 NOK per dag, 400 NOK per

maand of 1.200 NOK per seizoen (tot 24 april 2006).Voertuigen boven de 3,5 ton betalen

het dubbele.Voor informatie zie www.tln.nl, Advies, Rit- en routeplanning,Tol, of

www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/piggdekk/english/>.

In de regio’s Norland,Troms en Finmark is het verplicht om in de periode 15 oktober tot

1 mei sneeuwkettingen aan boord te hebben.

Winterbanden zijn verplicht, indien men op wegen gaat rijden waar sneeuw en ijs verwacht

kunnen worden. Aan te bevelen is om niet minder dan 5 mm profiel op de banden te hebben.

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie

Wegenverkeersinformatie

Informatie over de toestand van de wegen en het weer (24 uur per dag) kan worden verkregen

via het telefoonnummer 0047-81548991,

of via de website www.vegvesen.no/traffik/vegmeldinger.

Pech onderweg

Noodnummers:

• Politie 112

• Brandweer 110

• Ambulance 113

Parkeerplaatsen

Voor het downloaden van een overzicht van (bewaakte) parkeerplaatsen in Europa kunt u

het volgende doen:

• Ga naar website www.iru.org

• Op het menu aan de linkerkant klikken op Publications and Resources

• Klik op The Bookshop

• Ga met de pijl rechts naar beneden tot aan Truck parking areas in Europe

• Klik op het PDF icoon dat daarachter staat

13. Boetes

Overtreding

Boetes voor verkeersovertredingen dienen ter plekke contant te worden betaald.

Boetes

Op overtredingen van de Noorse voorschriften op het gebied van de toegestane afmetingen

en gewichten staan zeer hoge boetes, die ter plaatse wordt geïnd, ook indien het overgewicht

wordt gelost of overgeladen. De boetebedragen liggen meestal tussen NKR 3.000

en NKR 20.000. Als de overtreding wordt begaan op wegen waarvoor de maximum belasting

speciaal staat aangegeven kan dit oplopen tot NKR 50.000 à NKR 60.000. De boete

kan zowel aan de chauffeur als aan de eigenaar van het voertuig worden opgelegd.

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 323

14. Douanekantoren

Kantoren van vertrek en bestemming

Voor het vervoer van goederen onder douaneversluiting tussen de EU-landen enerzijds en

Noorwegen en IJsland anderzijds is het gemeenschappelijk douanevervoer van toepassing

en kan in die relatie het Enig Document worden gebruikt.

Kantoren van doorgang

Indien één plaats wordt vermeld, dan is dit een gemeenschappelijk douanekantoor.

Noorwegen – Finland

Helliskogen – Kilpisjärvi

Karasjok – Karigasniemi

Övertorneå – Kivilompolo

Polmak – Polmak

Noorwegen – Rusland

Kirkeres – Borisoglebsk

Noorwegen – Zweden

Ã…snes

Björnfell (Narvik)

Eda

Flötningen

Gäddede

Högen

Junkerdal

Örje – Hän

Östby

Storlien

Svinesund N. – Svinesund S.

Tärnaby

Vauldalen

Vittjärn

Voor informatie over douanekantoren kunt u het volgende doen:

• Ga naar website www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/index_en.htm

• Ga staan op de tab Online Databases

• Klik op Transit Customs Offices

• Kies nl voor de Nederlandse taal

• Klik op Opvragen COL-informatie

• Klik op Land, Regio, Stad en Status

• Kies het gewenste land

• Kies de gewenste stad en klik op zoek

• Klik vervolgens op het referentienummer achter het douanekantoor om gedetailleerde

informatie te vinden met betrekking tot adres, openingstijden, telefoon- en faxnummers,

aangeboden diensten

Voor informatie over expediteurs kunt u het volgende doen:

• Ga naar website www.transportjournal.ch

• Klik op Internationales Verzeichnis Speditions- und Logistikfirmen

• Klik op Liste der verfügbaren Städte om een stad uit de overzichtslijst te kiezen of vul

bij Land het gewenste land in, en klik vervolgens op Suche starten

• U krijgt een overzicht van gevonden expediteurs

324

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

15. Gevaarlijke stoffen

ADR

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Bovendien zijn

nationale bepalingen van kracht voor het vervoer van explosieve stoffen. Speciale vergunningen

daarvoor dienen te worden aangevraagd bij Direktoratet for brann-og eksplosjonsvern,

Postboks 2014 Sentrum, N-3103 Tonsberg.

Rijverboden

Niet van toepassing.

Bepalingen tunnels/bruggen

Voor het vervoer van bepaalde ADR-goederen geldt in sommige tunnels op bepaalde tijden

een rijverbod. Het betreft hier onder andere enkele tunnels in en rond Oslo.

16. Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen

Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading)

dient een verzoek om ontheffing te worden ingediend bij Statens Vegvesen,Vegdirektoratet,

Grenseveien 92, Postboks 8142 TEP, N-0033 Oslo, tel. 0047-22073500, fax 22073768.

Voldoet een voertuig niet aan de voorschriften (zie punt 6) dan is eveneens een ontheffing

vereist, hetgeen het geval is indien:

• Een motorvoertuig drie assen heeft met een onderlinge asafstand van meer dan 2 m en

de som van de asafstanden 5 m of minder is

• Een motorvoertuig meer dan drie assen heeft

• De aanhangwagen/oplegger meer dan drie assen heeft

• De minimumafstand tussen de achterste as van het trekkende voertuig en de voorste as

van het getrokken voertuig niet voldoet aan de voorschriften (zie punt 6 B, tabel 1)

Rijverboden

Eventuele rijverboden staan in de ontheffing vermeld.

Bepalingen tunnels/bruggen

Eventuele bepalingen staan in de ontheffing vermeld.

Speciale voorschriften

In geval dat een voertuig begeleid moet worden, zal dit gebeuren door een particuliere

begeleider alsmede een begeleider van de Noorse Rijkswaterstaat.

17. Diversen

27 Mc-apparatuur

Het meevoeren en gebruiken van type goedgekeurde 27 Mc-apparatuur is toegestaan.

NOORWEGEN

Landendocumentatie 2006 325

18. Adressen

Telefoonlandnummer: 47

Ambassade

Oscarsgate 29, N-0352 Oslo, tel. 23333600, fax 23333601, e-mail nlgovosl@online.no,

www.netherlands-embassy.no

Consulaten

• N-5004 Bergen, tel. 55544280, fax 55544210, e-mail fender@fender.no

• N-8001 Bodø, tel. 75504100, fax 75504111,

• N-3017 Drammen, tel. 32832985, fax 32834632

• N-1617 Frederikstad, tel. 69399074, fax 69399280

• N-9600 Hammerfest, tel. 78413422, fax 74813346, e-mail hammerfest@barentsnett.no

• N-4662 Kristiansand, tel. 38177535, fax 38003501

• N-3256 Larvik, tel. 90059505, 33138561, fax 33138598, e-mail tore-hansen@nordea.no

• N-4001 Stavanger, tel. 51530000, fax 51530001, e-mail mitsem@mitsem.no

• N-9291 Tromsø, tel. 77648100, fax 77648180

• N-7010 Trondheim, tel. 73539300, fax 73539353, e-mail tor.berg@jps.no

Ambassade van Noorwegen in Nederland

Lange Vijverberg 11, 2513 AC Den Haag tel. 070-117611, fax 3659630

Ministerie van Verkeer

• Samferdelsdepartementet, Akersgade 59, PO Box 8010, N-0030 Oslo,

tel. 22249090, fax 22249570

• Statens Vegvesen,Vegdirektoratet, Brynseng Faret 6A, 0667 Oslo, Postboks 8142,

DEP 0033 Oslo, tel. 22073500, fax 22073768, e-mail firmapost@vegvesen.no

Organisatie in het beroepsgoederenvervoer

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) (lid IRU), Thorvald Meyersgate 72,

Postboks 4658 – Sofienberg, N-0506 Oslo, tel. 22033200, fax 22205615,

e-mail nlf@lastebileierne.no, www.lastebil.no

326

NOORWEGEN

Transport en Logistiek Nederland

NOTITIES

Landendocumentatie 2006 327

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Forumlid
als je daar niet met vooruitkomt kan je beter in 't landje blijven :)

:tu: Ja Zeppa:p, je komt nog eens ergens he. Ik baal trouwens ook wel eens van zo'n kleine cabine hoor. Ben op de parkings altijd de kleinste, maar heb wel t mooiste werk:D Is nog wel 1.92mtr stahoogte van binnen. Kan er dus klein stukje in springen.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

Hallo,

Wij gaan binnenkort voor het eerst op Noorwegen rijden.

Kan iemand mij zeggen wat je nodig hebt en wat verplicht is volgens de Noorse wetgeving.

o.a. banden,kettingen enz.

En hoe is het met de boetes?,moet je daar een kar geld bij je hebben?

Vanaf Oslo is het ongeveer 1200km.

Alvast bedankt

met 1200km kom je dus in de buurt van bodo terecht. ik ga je alvast veel succes wensen voor de wintertijd, want het is wel een verdomt slecht hoekje om te rijden.

om te beginnen zou ik eest maar eens een goede auto vragen, en vervolgens eens kijken of je een vrijbriefje kan krijgen zodat je je spullen zelf kan kopen zonder beperkingen.

ik weet niet waneer binnenkort is, maar ga beginnen met een bezoek aan de garage en laat je auto winterklaar maken.

om je een klein voorbeeldje tegeven. verleden week was de temp +24c, om vervolgens een paar dagen later niet boven de +4c uit tekomen.

eind augustus/begin sept zou je alvast winterbanden moeten laten monteren, en dat ook op je trailer. je kan daarvoor het beste voor icegrip kiezen, aangezien spykes geen optie zijn, omdat je daarmee het vaste land van europa niet in mag.

met trekker/oplegger of truck en aanhanger ben je verplicht min 7 passende kettigen bij je te hebben, die je hopelijk ook weet te gebruiken. zo niet, zou ik droog nog eerst maar eens heelveel oefenen.

koop echter wel min 7st sneeuwkettingen, en 7st ijskettingen.

p2070350dm3.jpg

p2060343xl3.jpg

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Forumlid

wij rijden met petrolium-cokes naar Noorwegen.

het is voor een staalbedrijf,en die heeft een proeflading van 800 ton bestelt.

de eerste is zondag namiddag vertrokken en morgen thuis.

Ik weet niet de precieze plaats naam.

Ik meen Rana,iets zuidelijker.:confused:

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • Forumlid

Als je zo noordelijk moet, dan rijd je toch zo ver mogelijk via zweden?

Ja weet het ook niet precies hoor.

Ben er dit jaar 1 keer geweest en de foto's staan nog wel ergens op het forum.

Moet zeggen dat het zuiden meeviel, maar ga je een paar honderd km noordelijker dan maak je borst maar nat....

Heb 3 dagen continu rijden over 1250 km gedaan!!!

Niet normaal wat een kut wegen zeg. En ook nog eens 4mtr sneeuw!!!

En colonne-rijden!!!!

Dat zal je nu wel niet hebben, maar in de winter.... tering zeg........... geen aanrader.

Heb inmiddels al redelijk wat ervaring, maar dit was spannend.

Succes er mee, en laat maar wat weten hoe het was.

Zeker even fotocamera meenemen!!

Je moet ook emy en martin ff vragen, zij wonen in Noorwegen.

groeten

Link naar opmerking
Deel via andere websites

mo i rana.;)

ja via noorwegen/oslo kan, en is waarschijnlijk ook het mooiste om te rijden. wat uitzicht betreft. maar je gaat met zware vracht op, en kan je idd beter via zweden rijden(E4). zweden is veel vlakker, en de auto zal stukken zuiniger lopen.

ik weet niet hoe jullie varen, maar varen naar zweden is goedkoper als naar noorwegen. ook bespaar je via zweden de tol uit die je rond oslo en trondheim moet betalen.

rond deze tijd zal je van sneeuw en ijs geen last hebben, maar kan je gek worden van de toeristen.

om even op dat topic van marruk terug tekomen. noorwegen is noorwegen. maar de wereld boven trondheim word wel een heel ander stukje noorwegen.

in het zuiden wonen nog mensen, maar hoe noorderlijker je komt, in de wintertijd, hoe eenzamer het word.

Link naar opmerking
Deel via andere websites

  • 1 month later...
  • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden