Spring naar bijdragen

*Ger*

Reclamevrij
 • Aantal bijdragen

  10449
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 • Gewonnen dagen

  55

Over *Ger*

 • Rang
  Kattenmepper
 • Verjaardag 21-08-57

Profile Information

 • Gender
  Male

Converted

 • Locatie
  Helmond

Recente profielbezoeken

14062 profielweergaven
 1. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Waar zeg ik dat ik niet in discussie ga, ik zeg alleen dat ik het hier wel voor gezien hou. Die drie leden van het forum die nog vertrouwen hebben in het systeem van samen sterk hoef ik niet te overtuigen, vaak hebben ze zelf op de bres gestaan. Forum leden die niet in dat systeem geloven spreek ik over een paar jaar wel als ik met pensioen ben en zij zelf mogen knokken om de kruimels die van het brood van de werkgever vallen. Het ga je goed Ron
 2. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Ik stam uit die tijd Bert, velen hebben toen gezamenlijk de boel onder druk gezet en gewonnen. Nu vele jaren later wordt de vakbond uitgemaakt voor rotte vis. Ik staarde me vroeger blind op de Duitsers, die hadden het toen prima voor elkaar en verdiende een dikke boterham. Dat zouden wij ook moeten hebben, er werd nagedacht over hoe dat te bereiken. De Duitsers hadden zoiets als vast loon en spesen (onkostenvergoeding) dat leek ons wel wat, gelukkig waren er destijds mensen zo slim om toch maar niet voor vast loon te gaan maar voor uurloon en een onkostenvergoeding. Dankzij de inzet van nu een handjevol mensen hebben we nog steeds een redelijk loon, dit in tegenstelling tot de Duitsers, die vonden het niet nodig om georganiseerd te zijn, kijk wat ze nu verdienen en de tranen springen in je broek. We willen van de vakbond af, nou ik geef het je te doen, elk jaar weer aan de keukentafel met die werkgever die je elke keer weer verteld dat die ander zoveel goedkoper is. Nee dan geef mij maar een vakbond, en dat dit in de ogen van een werkgever niet leuk is snap ik, maar ook de meeste werkgevers zijn georganiseerd, waarom eigenlijk Dat het echter sommigen steekt dat de vakbond probeert voor hun leden wat extra's te doen begrijp ik dan weer niet. Dit is (voorlopig) mijn laatste reactie, ik zie wel hoe het zich ontwikkeld maar ik heb er genoeg van.
 3. Ger, ik zou het jammer vinden als je het forum verlaat. We zijn het niet altijd eens, maar het maakt discussie's wel levendiger en leerzamer. 

   

  Persoonlijk zie ik jou niet als crimineel, ik vind de manier van bindendverklaren/ aparte afspraken voor leden/niet leden en schimmige nevenfunctie's van de top dat wel. 

   

  Jij zet je belangeloos in voor de mensen, dat siert jou maar je zult ook moeten accepteren dat er mensen zoals ik zijn die dat niet willen. Ook zul je moeten inzien dat wat  jij als goed acht ik als mens juist bespottelijk vind. 

   

  Verder hoop ik gewoon dat je op het forum blijft, het zou een stuk saaier worden en kleur verliezen.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Harm

  1. *Ger*

   *Ger*

   Ik heb niets tegen jou, maar ik heb er wel iets op tegen dat jij mensen die bij een vakbond zijn aangesloten crimineel noemt.

   Dat jij de top zakkenvullers vindt kan ik mee leven, dat is in onze regering niet anders, maar om daardoor de hele boel maar bestempelt als zijnde crimineel dat pik ik niet en dan heb ik hier mijn tijd wel gehad.

    

   Overigens, dat er voor vakbondsleden iets extra's wordt gedaan vindt ik vrij normaal, daar betaald de achterban voor, en dat er aan de top schimmige dingen gebeuren staat los van het feit dat bestuurders en leden zich inzetten om voor iedereen een werkwijze te creëren die acceptabel is.

    

   Iets wat me verder ook wel steekt is dat vakbonden overal de schuld van krijgen, maar ...

   Ook jij zult moeten toegeven dat als er geen vakbond was geweest en geen mensen die zich inzetten voor een goede CAO we nu aanzienlijk minder hadden verdient, in mijn jonge jaren keek ik altijd op tegen Duitsers, die hadden het in de transportwereld goed voor elkaar en verdiende goud geld, tot ze geen vakbond meer nodig hadden, nu gaan ze naar huis (na 2-3 weken onderweg) met 22-2400 euro all in.   

    

   Overigens ik ben echt niet iemand die door dik en dun de vakbond steunt, ook ik ben niet blind, maar nogmaals ik pik het niet als je mensen (en dat ben niet alleen ik) bestempeld lid te zijn van een criminele organisatie, en alleen maar in eigen belang te werken..

    

   Een gezonde discussie voeren moet kunnen, en daar hoef ik niet overal gelijk in te hebben, ook ik leer hier veel, maar ik hoor en zie hier ook veel onrecht, en dat is erg jammer want dat hebben velen niet verdient.

   Dat het nu net jou opmerking is die me in het verkeerde keelgat schoot kun jij niets aan doen, het was denk ik de verkeerde dronk op dat moment. Dat ik me een stuk beter ga voelen kun je echter wel, maak excuses naar alle mensen die je met het woord crimineel tegen het hoofd stoot, daarvoor hoef jij je mening over de vakbond niet te veranderen.

    

   Groet, Ger

    

    

 4. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Er komt dus geen excuse naar de vele mensen die zich vele vrije dagen weer belangeloos inzetten zo dat jullie een redelijk fatsoenlijke boterham hebben. Nee een vakbond blijft een criminele organisatie. Een vakbond is bij mij een vereniging die bestaat uit leden die zich gezamenlijk inzetten voor verbeterde arbeidsomstandigheden. Nee zegt HIT (ik citeer letterlijk) het is "een criminele organisatie die bewust de bevolking voor liegt dat ze het voor hen doet" ik en vele met mij die zich inzetten vallen daar dus onder. Om mij en vele anderen die zich belangeloos inzetten als crimineel te bestempelen gaat mij te ver en ik weiger dat te accepteren, dan vertrek ik hier liever op dit forum. Oh ja dit nog: Natuurlijk zijn er ook bij vakbonden mensen in vaste dienst, en natuurlijk zijn er daar ook die voor een carrière gaan, net als overal in het bedrijfsleven. Waarom mag dat niet? Als je er niet tegen kunt dat iemand carrière maakt ben je in mijn ogen zielig.
 5. Vakantiegeld over overuren

  Je geeft de vakbonden ook overal de schuld van he, en je haalt ook nog eens 2 dingen door elkaar 1) de vakbond CNV wil vakantiegeld over de toeslag op overuren met terugwerkende kracht betaald zien, dit na aanleiding van een Europeesche uitspraak 2) na aanleiding van een wetswijziging door de regering is men verplicht om in 2018 over de overuren vakantiegeld uit te keren, hoeveel dat is en of we deze ook krijgen zal nog afhangen van onderhandelingen met de vakbeweging. Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) op een aantal onderdelen, waaronder het loonbegrip. In de wet staat nu dat onder “loon” de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever vanaf dat moment ook het minimumloon moet betalen voor overwerk én dat de vergoeding voor overwerk onder het loonbegrip valt en de werkgever daarover dus vakantietoeslag verschuldigd is. De nieuwe wetgeving heeft onmiddellijke werking; er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 direct gelden, maar ook dat de uitbetaling in 2018 van overuren die gemaakt zijn voor 1 januari 2018 moet geschieden conform de nieuwe wetgeving. Er zijn een aantal uitzonderingen: Tot 1 januari 2019 is het mogelijk overuren te compenseren door middel van tijd-voor-tijd, mits de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk dit in de toepasselijke cao is opgenomen. Compensatie in tijd-voor-tijd dient in beginsel plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht. Indien geen arbeidsduur is overeengekomen (nulurencontract) dan moet de verrichte arbeid steeds worden uitbetaald en is compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk. Bij min-max contracten geldt dit alleen voor wat betreft de uren boven de overeengekomen maximum arbeidsduur; Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen; Met werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben; Met werknemers met een hoog (basis)loon kan schriftelijk afgesproken worden dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het (basis)loon.
 6. Weekendrust of doorrijden

  He dat is Grottammare, Hotel Rivamare, vele weekenden doorgebracht als ik weer eens op maandag Ascoli Piceno mocht lossen Onder het spoor door paar honderd meter naar rechts naaktstrand, heerlijke weekenden
 7. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Artikel 261 - smaad en smaadschrift 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
 8. Vakantiegeld over overuren

  En waar ga je die mensen halen Overigen bij meer mensen betaal je ook meer keer 8% vakantiegeld, waar zijn de besparingen
 9. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Nog even ter aanvulling op je onzinnig betoog Eigenlijk heb je in ons land niet meer dan twee leden nodig voor een plek aan de onderhandelingstafel. Er wordt namelijk wettelijk niet zoveel voorgeschreven op dat gebied. “Een cao is een contract tussen twee partijen: werkgevers en werknemers. En daar bemoeit de overheid zich niet zo mee”, legt Bouman uit bij Z Today. In principe heb je niet meer dan twee leden nodig om een vakbond of werknemersvertegenwoordiging op te richten. Afspraken die zo worden gemaakt, kunnen uiteindelijk gelden voor de hele sector. Drietrapsraket Daarvoor is wel een drietrapsraket nodig. Ten eerste geldt zo’n cao-afspraak alleen voor jouw twee aangesloten leden die werken bij dat ene bedrijf. Maar vervolgens meld je de cao aan bij het Ministerie van Sociale Zaken. Na enkele dagen geldt de afspraak dan voor alle leden van dat specifieke bedrijf. Bouman: “Dan mag je de werknemers niet meer verschillend behandelen binnen dat bedrijf. De derde stap is dat de minister zo’n cao algemeen bindend verklaart. Dat geldt het voor de hele sector. Dat klinkt merkwaardig, maar dat is hoe het hier in Nederland wel - of niet - geregeld is.” Bron: >> klik <<
 10. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Eigenlijk mag ik die naam ook niet dragen, hij is voorbestemd aan oorspronkelijke inwoners en dat ben ik niet kattenmepperWAT IS DE BETEKENIS & DEFINITIE (verouderd) jager. Dateert uit de tijd toen mensen nog arm waren en bepaalde personen katten gingen stelen die ze doodsloegen voor de vacht. Onder invloed van de groeiende dierenliefde en door de welvaart raakten dergelijke praktijken in onbruik. De oorspronkelijke inwoners van Helmond worden ook kattenmeppers genoemd.
 11. Weekendrust of doorrijden

  Sorry klopt teruggelezen en ik zag hem nu wel staan
 12. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Ja er is over gesproken om het anders te doen maar het mag niet Hoe komt het dat een cao ook geldt voor werkgevers die niet lid zijn van een werkgeversvereniging en voor werknemers die niet lid zijn van een vakbond? In eerste instantie geldt een cao alleen voor de werkgevers en de werknemers die lid zijn van de organisaties die de cao hebben afgesloten. Dat de cao ook van toepassing is op werknemers die niet lid zijn van een betrokken vakbond, komt omdat de Wet cao bepaalt dat de ‘gebonden’ werkgevers verplicht zijn de cao toe te passen op al hun werknemers, ook als ze geen vakbondslid zijn. Het zou voor vakbondsleden nadelig kunnen zijn als gebonden werkgevers niet-vakbondsleden in dienst kunnen nemen tegen goedkopere arbeidsvoorwaarden. Dit zou bovendien kunnen leiden tot verstoring van de arbeidsrust. Het feit dat een cao van toepassing kan zijn voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak komt voort uit de Wet avv . De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een cao algemeen verbindend verklaren (avv). Dan geldt die cao voor álle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak, dus ook voor de werkgevers (en hun werknemers) die niet betrokken waren bij de totstandkoming ervan. Het algemeen verbindend verklaren voorkomt ongewenste concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
 13. wist je dat

  En je kunt hem niet via het toestel formatteren naar het juiste formaat?
 14. Weekendrust of doorrijden

  een en ander is natuurlijk ook nog afhankelijk van hoelang je wekelijkse rust was voor je aan de rit begon, deze moet wel minimaal 45 uur zijn, zo niet dan moet je de wekelijkse rust van 45 uur + compensatie nemen.
 15. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Nu even terug komen op punt 4. Als werkgevers er op dit forum mee wegkomen om werknemersorganisaties te bestempelen als zijnde criminele organisaties voel ik me direct aangesproken, ik ben lid van een dergelijke organisatie en jij bestempeld mij dus nu ook als zijnde crimineel, dit noem ik smaad (of het moet zijn dat je dit hard kunt maken dan verneem ik dit wel) Ik zie hier dan ook graag een een excuse en een rectificatie tegemoet aan alle vakbondsleden, mocht de forumleiding hier niet mee akkoord gaan dan mogen ze mijn account per direct verwijderen, ik wens namelijk niet langer lid te blijven van een forum dat dergelijke belastering duld. En niet de berichten verwijderen en net doen of er niets gebeurt is!!!!!
×