Spring naar bijdragen

*Ger*

Reclamevrij
 • Aantal bijdragen

  10917
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 • Gewonnen dagen

  56

Alles door *Ger* geplaatst

 1. *Ger*

  !OPROEP!

  Voorstel De EC stelt voor om het maximumaantal toegestane ritten te schrappen en een onbeperkt aantal cabotageritten in maximaal 5 dagen toe te staan. Voornaamste redenen zijn dat de huidige cabotagebepalingen moeilijk te handhaven zijn en lidstaten de cabotageregels verschillend interpreteren. Bewijzen omtrent cabotage mogen straks ook elektronisch worden aangeleverd (e-CMR) Bron >>> klik <<<
 2. *Ger*

  !OPROEP!

  Kom naar onze FNV ledenvergadering Zaterdag 26 mei OF Zaterdag 2 juni 2018 De afgelopen jaren hebben we hard gevochten tegen illegale constructies in de sector Transport en Logistiek. We hebben daarom ook positieve dingen bereikt. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van de Wet Aanpak Schijnconstructies, het tegenhouden van de verruiming cabotageregels en de nieuwe Wet ketenaansprakelijkheid. Dit wordt teniet gedaan als de Europese plannen voor de nieuwe transportwetgeving doorgaan. Die plannen heten: Mobility Package. Wat zijn deze Europese plannen? Er is grote onenigheid tussen Oost- en West-Europese landen als het gaat om wetgeving in de transportsector. De Oost-Europese landen willen nog meer vrijheid om ritten in West-Europese landen uit te voeren tegen Oost-Europese voorwaarden. De West-Europese landen willen de huidige wetgeving niet verder liberaliseren. Zij willen juist betere handhaving en naleving en hogere boetes bij overtredingen. Toch ligt er nu in de Europese politiek een pakket maatregelen voor, waar we enorm van schrikken, omdat het grote gevolgen zal hebben voor de sector: · Er worden meer cabotageritten mogelijk (verdringing van werk) · De arbeidstijden worden verder verruimd (minder veiligheid op de weg) · Nog minder vaak gelijk werk voor gelijk loon (concurrentie op loon) · Meer kansen voor schijnzelfstandigheid (eigen baas zonder zeggenschap) Wij willen samen met jou gaan voor: · Behoud van de huidige cabotageregelingen, liever helemaal geen cabotage. (Het is nu toegestaan voor een buitenlands bedrijf om binnen een periode van 7 dagen 3 cabotageritten uit te voeren die aansluiten op een internationale rit) · Behoud van de Eis van dienstbetrekking (Het is een vervoerder nu verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.) · Behoud van de huidige arbeidstijden · Gelijk werk, Gelijk loon bij detachering (het uitlenen van werknemers aan een derde partij, vaak door uitzendbureaus) · Vergunning grens van 500 kg naar 0 kg, om schijnzelfstandigheid te beperken · Betere handhaving en naleving: dus meer inspecties onderweg · Hogere boetes bij overtredingen FNV Transport en Logistiek organiseert in het gehele land ledenvergaderingen. Kijk daarvoor op de site FNV Transport en Logistiek Graag willen wij met jullie overleggen over de gevolgen en welke acties wij hierin kunnen nemen. Jullie zijn degenen die de sector begrijpen als geen ander. De toekomst van jouw sector en werk is in gevaar. Kom daarom naar een van onderstaande ledenvergaderingen. U kunt kiezen uit een van de onderstaande ledenvergaderingen in de regio: 26 mei 2018 Colmschate, Hof van Colmschate Holterweg 104 7429 AH aanvang: 10.30 uur 26 mei 2018 Asten, Best Western Nobis Nobisweg 1 5621 VA aanvang: 10.30 uur 26 mei 2018 Urmond, van der Valk hotel Stein-Urmond Mauritslaan 65 6129 EL Aanvang: 14.00 uur 2 juni 2018 Zevenbergschenhoek, Hotel De Gouden Leeuw, Moerdijkseweg 1, 4765 SJ, Aanvang: 13.30 uur 2 juni 2018 Donkerbroek, Restaurant ’t Witte huis, Geert Wolter Smitweg 20 8435 WG, Aanvang: 13.30 uur 2 juni 2018 Ridderkerk, Van der Valk , Krommeweg 1, 2988 CB aanvang: 9.30 uur 2 juni 2018 Berkel Enschot, Hotel de Druiventros Bosscheweg 11 5056 PP aanvang: 14.00 uur 2 juni 2018 Breukelen, Van der Valk hotel Breukelen, Stationsweg 91 3621 LK aanvang: 13.00 uur
 3. *Ger*

  !OPROEP!

  Dat is niet de schuld van de bond hoor. Dat hoef jij niet, de controlerende instantie moet dat aantonen. Ook dat is niet de schuld van de bond Overigens dat we gecontroleerd worden hebben we zelf veroorzaakt, het was niet voor niets het liegboekje.
 4. *Ger*

  !OPROEP!

  Volgens onderzoek "vroeger" was er ook maar 1% "buitenlanders" die in Nederland werkten, "ze" dachten toen ook dat het niets voorstelde Daar hebben we het al zo vaak over gehad Maar een vereenvoudiging van de rijtijdenwet zou inderdaad wel welkom zijn. Of verschil maken tussen internationaal en Nationaal nou daar aan meewerkt Ik ben voorstander van 14 uur werk en 10 uur rust, elke dag! (6 dagen p/w) Hoe je verder die tijd indeelt is jou probleem, als je na 4 uur rijden maar 45 minuten aaneengesloten pauze neemt of opdelen naar 2 keer 30 minuten in de 4 uur zou ook nog kunnen. Ik ben geen voorstander van 15 minuten omdat dit teveel oneigenlijk gebruik stimuleert (denk aan pauze bij de pomp of bij het lossen van een paar pakjes/palletjes) Elke vakbond moet met zijn leden in overleg over welke actie er ondernomen moet worden, dat is niet meer als normaal toch Natuurlijk wel, maar ze hebben wel een mandaat van de leden nodig Dat kan ook digitaal dat ben ik met je eens, maar soms werkt het beter als er een grote groep naar een bijeenkomst komt. Kijk maar eens naar de 18 dagen die wij als ex KNVers er door hebben weten te slepen. Of dat digitaal ook gelukt zou zijn, ik betwijfel het. Overigens heeft CNV wel een digitale mogelijkheid om je te laten horen (ook voor niet leden) stemmen moet ook daar nog altijd op een ledenvergadering, maar je kunt in elk geval als niet lid mee praten en dingen inbrengen. Zie het eerste punt Als er zo als gepland een verruiming van de cabotage komt dan is het afgelopen voor het Nederlands transport, of denk "jij" dat die Pool of Roemeen die AH niet kan vinden, en wat denk "jij" wat er met de eenvoudige binnenland ritjes van A naar B gebeurt, ik weet wel dat "ze" er bij ons op zitten te wachten om daar ons Pools of Roemeens bedrijf op in te zetten, nu is het te omslachtig om na elke 3 ritten een andere auto in te plannen, maar als het ruimer wordt, bijvoorbeeld per week dan gaan er een paar Nederlanders naar huis daar ben ik van overtuigd. Denk nu niet dat "ons" werk te moeilijk is voor "ze", ook "zij" kunnen cement-zand-stenen-rolcontainers-pallets-vloeistof etc rijden hoor, en denk maar niet dat klanten dit tegen gaan houden als de prijzen zakken, "we" zijn door schade en schande wijzer geworden, de beste chauffeur van de wereld kon niet vervangen worden dachten "we" Ze/we/zij/jij etc benadrukt door haakjes, sommigen hebben wat moeite met dat taalgebruik, voor extra uitleg >>> klik <<<
 5. *Ger*

  !OPROEP!

  dat gedoe is leuk amusement, een paar mensen op stang jagen die denken dat ze iets kunnen veranderen in de wereld door hier tegenover 9 andere mensen hun mening te verkondigen, maar als het er op aankomt op de bank blijven zitten De mensen die werkelijk een verschil kunnen maken zijn kaderleden en leden die naar vergaderingen en bijeenkomsten komen, maar ja dat kost 5-8 vrije zaterdagen per jaar. pffff die breng ik liever in mijn cabine door
 6. *Ger*

  !OPROEP!

 7. *Ger*

  wist je dat

  Maar jij bent dan ook een heeeeeel bijzondere werknemer
 8. *Ger*

  !OPROEP!

  Daar zat ik al op te wachten Is dat zo, ik hoor inmiddels vele andere berichten, en ook op facebook is het al feest Laaggeschoolden onder druk zetten om te tekenen en dan roepen dat >70% voor is Overigens is die AVR afgesproken met de OR, en daar zet ik grote vraagtekens bij, net als het scholingsinstituut overigens. >> klik << Of eigen personeel Dan even de voors en tegens tegen elkaar afzetten Dat vergat ik nog even, het is voor 5 jaar afgesproken. 5 lange jaren dat je niets in te brengen hebt
 9. *Ger*

  !OPROEP!

  We is de zwakke vorm in het taalgebruik, als ik wij gebruikt had dan was het de volle vorm geweest en een aanwijzing naar bepaalde personen Tevreden Pierre
 10. *Ger*

  !OPROEP!

  Wat zijn jou argument dan, dat jij liever in een cabine verblijft, of dat jij de spullen van de klant moet bewaken, wat je overigens niet doet als je het argument van een ander volgt en de toerist uithangt, en dus ook niet bij de auto bent. En ze hebben niet lang nodig hoor om je auto of je spullen te jatten of te vernielen, dus dat bij de auto blijven is ook weer een non argument. Sterke argumenten
 11. *Ger*

  !OPROEP!

  Is dat zo, dus omdat er een paar mensen op de wereld liever in hun cabine verblijven moeten we duizenden mensen maar laten uitbuiten Nee niet omdat de wet het voorschrijft, maar gewoon omdat het mensen zijn willen we niet dat er anderen gedwongen in hun auto moeten verblijven tijdens de normale wekelijkse rust. En Brussel heeft dat ook begrepen en geredeneerd dat werkgevers het uit zich zelf niet gaan regelen, dus komt er wetgeving. Dat er een paar mensen zijn die het zien als een drukmiddel om de Oostblok brigade te weren moet niet telkens aangevoerd worden, dat is niet de reden dat we deze wet zijn gaan handhaven, wel de reden overigens dat er überhaupt een discussie over is ontstaan.
 12. *Ger*

  !OPROEP!

  je zeurt om te zeuren
 13. *Ger*

  !OPROEP!

  Ik zeg niet dat jij tegenstander bent, ik zeg tegenstanders.
 14. *Ger*

  !OPROEP!

  Hoe zo niet Tegenstanders van de bonden roepen toch altijd maar weer dat ze het zelf wel kunnen.
 15. *Ger*

  !OPROEP!

  Er zijn maar heel weinig mensen die voor zich zelf op kunnen komen, en dat weet jij net zo goed als ik. Werkgevers zien maar al te graag dat er geen vakbond meer is, terwijl ze zelf vrijwel allemaal lid zijn van een bond Stel dat het wel zo zou zijn dat ik met jou moet onderhandelen over mijn loon en arbeidsvoorwaarden, vertel mij dan eens hoe ver jij zou willen gaan : Wat zou jij me willen betalen per uur. Geef je me ook 50 betaalde vrije dagen per jaar. Betaal je me overuren na 40 uur of ga je voor de 160 uur. Wordt mijn pensioen geregeld of moet ik dat zelf doen. En zo zijn er nog wel wat dingen te bedenken, maar laten we het maar eerst hier op houden, ik ben benieuwd naar je antwoord Eigenlijk ook weer niet, ik weet nu al dat er een ontwijkend antwoord komt Dan nog even een weetje:
 16. *Ger*

  !OPROEP!

  Je hebt ze elke CAO onderhandeling weer nodig, zonder wordt het echt een puinhoop. En ik vindt het echt een waardeloze instelling om wel te profiteren van een goede CAO maar niet voor het tot stand komen te willen betalen. Jullie kunnen God op de blote knieën danken dat een CAO voor iedereen geld als hij AV is verklaard. Wat betreft er niet zijn als je ze nodig hebt kan ik uit ervaring spreken, gelukkig waren ze er (bijna)altijd als ik ze nodig had, maar ja ik heb dan ook alles op papier en mijn naam mag genoemd worden bij de werkgever. Ik heb nu ook weer zo iets aan de hand, een collega wil iets voor elkaar krijgen en schakelt mij (OR) in, heel verhaal en de laatste regel is "maar niet mijn naam noemen he" die zegt dus dadelijk ook de OR is er niet als je ze nodig heb, ik laat me namelijk niet voor zijn karretje spannen.
 17. *Ger*

  !OPROEP!

  Standpunten en meningen, prima Maar wie gaat ze voor ons inbrengen en verdedigen in Brussel en bij de werkgever Juist ja de bond waar we allemaal op zitten schelden is daar de aangewezen persoon voor. Ik heb nog één wens en dat is dat iedereen die geen lid is zelf moet gaan onderhandelen voor zijn loon en pensioen
 18. *Ger*

  !OPROEP!

  Waar staat dat Artikel 40 Vergoeding van verblijfkosten 1. Aan de werknemer worden volgens het in lid 3 van dit artikel opgenomen schema de onderweg gemaakte kosten vergoed bestaande uit maaltijden, overige consumpties en sanitaire voorzieningen. Hieronder vallen niet de kosten van logies, inrichting van de cabine, koersverschillen, uitbetaalde fooien, telefoonkosten en overige kosten.
 19. *Ger*

  !OPROEP!

  Hoe wil jij dat weten? Dat noem ik nou dom gelul
 20. *Ger*

  !OPROEP!

  Ik ben geen voorstander van wettelijke regelingen, maar schijnbaar kan het niet anders geregeld worden. Werkgevers hebben tientallen jaren de kans gehad om het fatsoenlijk te regelen, en wat doen ze, ze jagen de werknemer in plaats van 3 weken 3 maanden van huis en laten hem doodvallen als er even niets te rijden valt. Maar ja, we willen alleen naar ons zelf kijken net als die werkgever, ikke ikke ikke
 21. *Ger*

  !OPROEP!

  Ik wil ook nog best een weekendje maken hoor, niks op tegen. Ik wil alleen niet gedwongen worden om dat in een hok van 2x2 meter door te brengen, kom me nu niet met "je hebt een keuze" want die heb je niet of je moet het zelf betalen, en nee daar zijn de OKV niet voor
 22. *Ger*

  !OPROEP!

  Dan beginnen ze maar wat later aan die
 23. *Ger*

  !OPROEP!

  Hoe dan ook, het zal er wel weer op neer komen dat er dadelijk 100 mensen komen opdraven en dat er 100.000 achteraf zitten te piepen dat ze niks te zeggen hadden toen de regels op de tafel kwamen Dat is de reden dat ik het hier gepost heb, je hebt nu weer eens de kans
 24. *Ger*

  !OPROEP!

  Niemand is verplicht om in een hotel te gaan. Je kunt ook thuis slapen, er is geen plekje in Europa wat je niet in 2 weken visa versa kunt bereiken.
 25. *Ger*

  !OPROEP!

  Wat ze in ieder geval bereikt hebben is dat jij nog steeds een redelijk loon kunt verdienen, ja ook als ZZPer want als onze lonen achterblijven dan jou loon ook. En als er hier iemand een arrogante toon aanslaat dan ben jij het wel alles beter weter
×