Spring naar bijdragen

*Ger*

Reclamevrij
 • Aantal bijdragen

  10449
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

 • Gewonnen dagen

  55

Alles door *Ger* geplaatst

 1. Vakantiegeld over overuren

  Je geeft de vakbonden ook overal de schuld van he, en je haalt ook nog eens 2 dingen door elkaar 1) de vakbond CNV wil vakantiegeld over de toeslag op overuren met terugwerkende kracht betaald zien, dit na aanleiding van een Europeesche uitspraak 2) na aanleiding van een wetswijziging door de regering is men verplicht om in 2018 over de overuren vakantiegeld uit te keren, hoeveel dat is en of we deze ook krijgen zal nog afhangen van onderhandelingen met de vakbeweging. Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld verschuldigd over overwerktoeslag Op 1 januari 2018 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) op een aantal onderdelen, waaronder het loonbegrip. In de wet staat nu dat onder “loon” de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking worden verstaan, met uitzondering van onder andere verdiensten uit overwerk. Deze uitzondering vervalt per 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever vanaf dat moment ook het minimumloon moet betalen voor overwerk én dat de vergoeding voor overwerk onder het loonbegrip valt en de werkgever daarover dus vakantietoeslag verschuldigd is. De nieuwe wetgeving heeft onmiddellijke werking; er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe regels per 1 januari 2018 direct gelden, maar ook dat de uitbetaling in 2018 van overuren die gemaakt zijn voor 1 januari 2018 moet geschieden conform de nieuwe wetgeving. Er zijn een aantal uitzonderingen: Tot 1 januari 2019 is het mogelijk overuren te compenseren door middel van tijd-voor-tijd, mits de werknemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Na 1 januari 2019 is dit alleen nog mogelijk dit in de toepasselijke cao is opgenomen. Compensatie in tijd-voor-tijd dient in beginsel plaats te vinden vóór 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de overuren zijn verricht. Indien geen arbeidsduur is overeengekomen (nulurencontract) dan moet de verrichte arbeid steeds worden uitbetaald en is compensatie in tijd-voor-tijd niet mogelijk. Bij min-max contracten geldt dit alleen voor wat betreft de uren boven de overeengekomen maximum arbeidsduur; Bij cao mag afgeweken worden van de verplichting om over het loon (inclusief overuren) vakantietoeslag te betalen; Met werknemers die meer dan drie keer het minimumloon verdienen kan schriftelijk afgesproken worden dat zij over het meerdere geen recht op vakantietoeslag hebben; Met werknemers met een hoog (basis)loon kan schriftelijk afgesproken worden dat een vergoeding voor overwerk geacht wordt inbegrepen te zijn in het (basis)loon.
 2. Weekendrust of doorrijden

  He dat is Grottammare, Hotel Rivamare, vele weekenden doorgebracht als ik weer eens op maandag Ascoli Piceno mocht lossen Onder het spoor door paar honderd meter naar rechts naaktstrand, heerlijke weekenden
 3. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Artikel 261 - smaad en smaadschrift 1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.
 4. Vakantiegeld over overuren

  En waar ga je die mensen halen Overigen bij meer mensen betaal je ook meer keer 8% vakantiegeld, waar zijn de besparingen
 5. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Nog even ter aanvulling op je onzinnig betoog Eigenlijk heb je in ons land niet meer dan twee leden nodig voor een plek aan de onderhandelingstafel. Er wordt namelijk wettelijk niet zoveel voorgeschreven op dat gebied. “Een cao is een contract tussen twee partijen: werkgevers en werknemers. En daar bemoeit de overheid zich niet zo mee”, legt Bouman uit bij Z Today. In principe heb je niet meer dan twee leden nodig om een vakbond of werknemersvertegenwoordiging op te richten. Afspraken die zo worden gemaakt, kunnen uiteindelijk gelden voor de hele sector. Drietrapsraket Daarvoor is wel een drietrapsraket nodig. Ten eerste geldt zo’n cao-afspraak alleen voor jouw twee aangesloten leden die werken bij dat ene bedrijf. Maar vervolgens meld je de cao aan bij het Ministerie van Sociale Zaken. Na enkele dagen geldt de afspraak dan voor alle leden van dat specifieke bedrijf. Bouman: “Dan mag je de werknemers niet meer verschillend behandelen binnen dat bedrijf. De derde stap is dat de minister zo’n cao algemeen bindend verklaart. Dat geldt het voor de hele sector. Dat klinkt merkwaardig, maar dat is hoe het hier in Nederland wel - of niet - geregeld is.” Bron: >> klik <<
 6. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Eigenlijk mag ik die naam ook niet dragen, hij is voorbestemd aan oorspronkelijke inwoners en dat ben ik niet kattenmepperWAT IS DE BETEKENIS & DEFINITIE (verouderd) jager. Dateert uit de tijd toen mensen nog arm waren en bepaalde personen katten gingen stelen die ze doodsloegen voor de vacht. Onder invloed van de groeiende dierenliefde en door de welvaart raakten dergelijke praktijken in onbruik. De oorspronkelijke inwoners van Helmond worden ook kattenmeppers genoemd.
 7. Weekendrust of doorrijden

  Sorry klopt teruggelezen en ik zag hem nu wel staan
 8. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Ja er is over gesproken om het anders te doen maar het mag niet Hoe komt het dat een cao ook geldt voor werkgevers die niet lid zijn van een werkgeversvereniging en voor werknemers die niet lid zijn van een vakbond? In eerste instantie geldt een cao alleen voor de werkgevers en de werknemers die lid zijn van de organisaties die de cao hebben afgesloten. Dat de cao ook van toepassing is op werknemers die niet lid zijn van een betrokken vakbond, komt omdat de Wet cao bepaalt dat de ‘gebonden’ werkgevers verplicht zijn de cao toe te passen op al hun werknemers, ook als ze geen vakbondslid zijn. Het zou voor vakbondsleden nadelig kunnen zijn als gebonden werkgevers niet-vakbondsleden in dienst kunnen nemen tegen goedkopere arbeidsvoorwaarden. Dit zou bovendien kunnen leiden tot verstoring van de arbeidsrust. Het feit dat een cao van toepassing kan zijn voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak komt voort uit de Wet avv . De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een cao algemeen verbindend verklaren (avv). Dan geldt die cao voor álle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak, dus ook voor de werkgevers (en hun werknemers) die niet betrokken waren bij de totstandkoming ervan. Het algemeen verbindend verklaren voorkomt ongewenste concurrentie op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
 9. wist je dat

  En je kunt hem niet via het toestel formatteren naar het juiste formaat?
 10. Weekendrust of doorrijden

  een en ander is natuurlijk ook nog afhankelijk van hoelang je wekelijkse rust was voor je aan de rit begon, deze moet wel minimaal 45 uur zijn, zo niet dan moet je de wekelijkse rust van 45 uur + compensatie nemen.
 11. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Nu even terug komen op punt 4. Als werkgevers er op dit forum mee wegkomen om werknemersorganisaties te bestempelen als zijnde criminele organisaties voel ik me direct aangesproken, ik ben lid van een dergelijke organisatie en jij bestempeld mij dus nu ook als zijnde crimineel, dit noem ik smaad (of het moet zijn dat je dit hard kunt maken dan verneem ik dit wel) Ik zie hier dan ook graag een een excuse en een rectificatie tegemoet aan alle vakbondsleden, mocht de forumleiding hier niet mee akkoord gaan dan mogen ze mijn account per direct verwijderen, ik wens namelijk niet langer lid te blijven van een forum dat dergelijke belastering duld. En niet de berichten verwijderen en net doen of er niets gebeurt is!!!!!
 12. Zomaar een week (de belevenissen van Shompie)

  je kunt dus ook al niet rekenen ik neem aan dat je wel tot 44 kunt tellen toch
 13. Zomaar een week (de belevenissen van Shompie)

  ik zeg niets
 14. Zomaar een week (de belevenissen van Shompie)

  Ron nu kan ik het echt niet meer volgen. Ben je in een land waar men wijnen maakt die in de top 10 staan en jij drinkt bier. tot overmaat van ramp zeg je ook nog eens dat Heineken bier is, van dat moeraswater daar in het noorden kun je toch geen bier brouwen. Nee dat valt me echt tegen
 15. Waar gaat de reis heen...???

  Hamburg grüner deich lossen, spoelen wendenstrasse en dan morgen laden moorfleeterdeich voor Düsseldorf
 16. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Daar heb je mee ingestemd toen je dit vak koos, je wist waar je aan begon half "70 smeekten we met z'n allen om het te regelen.
 17. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Idd Harm, dat geeft me wel wat te denken. Dus 79% van de mensen profiteren van de financiële inzet van 21% van de mensen, ze moesten zich schamen We hebben nu eenmaal met z'n allen afgesproken dat we de afspraken laten maken door de vakbonden, maar eigenlijk willen we daar geen tegenprestatie voor leveren en roepen liever kut bonden
 18. Zomaar een week (de belevenissen van Shompie)

  En ik maar denken dat jij voor kwaliteit gaat
 19. De leden zijn de bond, maar zonder één mening

  Sorry Fred ook ik "moet" (wil) even het topic vervuilen, ik hoop dat alles naar wens verloopt voor jou en je werknemers, ik wens jullie dan ook het beste toe en hoop dat je een gezonde doorstart gerealiseerd krijgt. En dan voor Erwin75 En jij verdient natuurlijk meer als iemand die onder de cao valt, ook je arbeidsvoorwaarden zijn aanzienlijk beter , natuurlijk ga je dat nu hier bewijzen. Of nee natuurlijk ga je dat niet bewijzen je verschuild je achter die dikke boom onder het mom van ik ga niet alles op internet zetten, ik hou het dus voorlopig maar weer op sterke praat van de stamtafel Overigens sluit de vakbond geen CAO af maar de leden die er mee instemmen. Ik citeer dhr Meijer van CNV even die het je perfect uit kan leggen E. Meijer (Edwin), Consulent naleving cao beroepsgoederenvervoer (bron >>klik<<) Je mag natuurlijk vinden wat je wilt. Het is echter wel goed je te realiseren dat iedereen een ander idee heeft bij rechtvaardigheid en dat al die verschillende meningen bij elkaar zijn vertaald in Wet- en regelgeving. Bij iedere regel zijn 'slachtoffers'. Maar ook al is de cao regel niet de meest goede die je kunt bedenken, dankzij de vakbonden krijg je nu wel 2x meer dan waar je recht op zou hebben wanneer er geen afspraak was. Realiseer je ook dat er cao's zijn waar het (nog) minder goed geregeld is.Wanneer je het niet eens bent met een cao-afspraak zul je in aktie moeten komen. Je hebt 3 jaar de tijd om je collega's in den lande te mobiliseren om hier een breekpunt van te maken in de volgende onderhandelingen. Zoals al eerder vermeld komt de cao tot stand op basis van meeste stemmen gelden. Als de meerderheid tegen stemt wanneer juist deze afspraak niet wordt gewijzigd, komt er gewoon geen cao totdat het geregeld is. Daar is dan wel wat voor nodig. Je weet zelf ook dat het niet voldoende is wanneer de vakbond iets vraagt 'omdat de leden het willen'. Werkgevers zullen overtuigd moeten worden dat het consequenties heeft wanneer iets niet gebeurt.
 20. wist je dat

  Je hebt dus maar 5 tellen nodig om tot de conclusie te komen dat hij gelijk heeft
 21. Borghuis Transport

  Zijlijn Ron Maar dat doen we idd (bijna)allemaal, en we weten het achteraf ook allemaal zo goed
 22. Borghuis Transport

  Kom je daar nu pas achter
 23. Vakantiegeld over overuren

  Het verhaal zo als Vallenduuk het schrijft klopt, nu krijg je alleen je basisloon als vakantiegeld, dus je 40 uur. Volgens verschillende uitspraken (en CNV) zouden er echter ook overuren meegenomen moeten worden, of dat zo is wil CNV middels een proefproces uitvinden, nu kun je wel zeggen volgend jaar is het toch geregeld, maar er zijn mensen die zeggen ik had daar al eerder recht op dus ik ga van 5 jaar vorderen. Echter heeft Vallenduuk ook gelijk als ze stelt dat het zo in de CAO geregeld is dat je in de vakantie alleen basis loon krijgt, het zal mij benieuwen Voor zei die willen claimen >> hier << staat een voorbeeldbrief
 24. Vakantiegeld over overuren

×