Spring naar bijdragen

Registratievoorwaarden 

 

 

voorwaarden1x1.jpg
 

Forum Voorwaarden

 

Inleiding

 

De registratie voor dit forum staat voor iedereen vrij. Lees onderstaande voorwaarden echter goed door voordat je je registreert en sla deze voorwaarden op, zodat je deze later nog eens kunt raadplegen.

 

De beheerders en de moderatoren van Het Chauffeursforum zullen proberen om het forum netjes te houden en onrechtmatige berichten en/of berichten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden aan te passen dan wel te verwijderen. De berichten op het forum zijn de mening van de gebruikers en niet van Het Chauffeursforum of Jelsoft Enterprises Ltd (ontwikkelaars van vBulletin).

 

Artikel.1 Registratie

 

Voor de registratie op ons forum vragen wij je om een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Verder vragen wij om een emailadres, omdat de registratie geactiveerd moet worden en wij dit adres gebruiken voor communicatie tussen ons en de gebruikers.

 

Nadat je je hebt geregistreerd, ontvang je een bevestiging per email. In deze email staat een activatielink, waarmee de account geactiveerd kan worden. De eerste drie berichten die je post, zullen overigens gemodereerd worden.

 

Het is gebruikers slechts toegestaan om één gebruikersnaam te hanteren. Extra gebruikersnamen zullen verwijderd dan wel geblokkeerd worden op het moment dat Het Chauffeursforum hier weet van krijgt.

 

Voor gebruikersnamen geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor het feit dat je eventueel eigen persoonsgegevens publiceert indien je je eigen naam als gebruikersnaam hanteert of een andere tot eigen persoonsgegevens herleidbare gebruikersnaam hanteert. Verder geldt dat een gebruikersnaam geen url en/of emailadres mag zijn en dat gebruikersnamen niet in strijd mogen zijn met de wet en niet onnodig kwetsend, obsceen of beledigend mogen zijn.

 

Bovenstaande geldt ook voor de afbeelding die gebruikt kan worden als profielafbeelding en eventueel in de berichtenhandtekening. Hierbij geldt specifiek dat de afbeelding in geen geval inbreuk mag maken op welk intellectueel eigendomsrecht dan ook en dat afbeelding geen strafbare of onrechtmatige uiting mag bevatten alsmede geen seksuele content of andere schokkende en/of obscene content mag bevatten. Daarnaast mag de afbeelding geen inbreuk maken op de privacy van derden.

 

Het is zoals al kort is aangehaald, ook mogelijk om een handtekening onder elk bericht te plaatsen. Gebruik als gebruiker deze alleen voor een groet, een mooie dichtregel of lijfspreuk. Gebruik de handtekening niet om statements te maken of voor een tekst die in strijd is met de wet, deze voorwaarden en/of de goede zeden.

 

  

 

 

Artikel.2 Accountbeheer

 

De gebruiker van het forum dient zijn inloggegevens (zijn gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. Het Chauffeursforum is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat elke gebruiker die zich aanmeldt voor het forum ook daadwerkelijk die persoon is. Alles wat gebeurt via het account van de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de naam en wachtwoord.

 

Als de gebruiker weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Het Chauffeursforum daarvan in kennis te stellen, zodat Het Chauffeursforum gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel .3 Praktische regels plaatsen berichten

 

Voor het plaatsen van berichten gelden enkele regels. Inhoudelijk wordt hier in het volgende artikel nog verder op ingegaan. In het algemeen geldt uiteraard dat onnodig caps-lock gebruik niet is toegestaan.

 

Kijk als gebruiker eerst eens of jouw vraag al eens eerder aan bod is gekomen en of het daar gegeven antwoord jou ook uit de brand kan helpen. Hiervoor is de zoekfunctie beschikbaar. Dit voorkomt dubbele forumposts -en vragen en zorgt zo voor een overzichtelijk forum.

 

Zorg als gebruiker dat het bericht of de vraag in het juiste hoofdstuk of onder het juiste onderwerp komt te staan. Ook dit zorgt voor een overzichtelijk forum en zorgt er ook voor dat anderen gemakkelijk kunnen reageren.

 

Zorg als gebruiker dat het duidelijk is wat je voor vraag stelt of waar jouw bericht over gaat. Vermijdt termen als: “helpâ€, “vraagjeâ€, of “probleemâ€, maar wees helder in de onderwerp -en vraagkeuze.

 

Zorg dat teksten leesbaar zijn. Let op spelling en woordkeuze. Uiteraard hoeft het bericht geen correct Nederlands te zijn, maar een zo goed mogelijke tekst leest wel prettiger voor de mede forumgebruikers.

 

Zorg dat berichten on-topic blijven. Berichten die niets met het topic te maken hebben, worden verplaatst of verwijderd.

 

Artikel.4 Inhoudelijke regels voor plaatsen berichten

 

Het is verboden om berichten te plaatsen:

 

-met een commercieel karakter (zie ook artikel aangaande reclame)

 

-met racistische, xenofobe, grove, beledigende, smadelijke en lasterlijke taal;

 

-die discriminerende, haat zaaiende en andere niet genoemde strafbare uitingen bevatten -met taalgebruik dat de intellectuele eigendomsrechten van derden kan schaden (zoals het vermelden van een merk, auteursrechtelijk beschermde teksten etc.);

 

-met daarin persoonsgegevens waaronder, maar niet beperkt adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen etc., waaronder namen van andere mensen, bekende personen inbegrepen;

 

-met scheldwoorden

 

-waarin andere bedrijven onnodig worden afgekraakt. Uiteraard is een onderbouwde mening toegestaan.

 

  

 

 

-met seksuele inhoudt

 

-met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks, serienummers, pornografie en/of ander aanstootgevend of verboden materiaal, maar ook naar sites waarop downloads worden aangeboden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 

Artikel.5 Privé berichten

 

Op dit forum is een zogenaamde PB (privé berichten) box aanwezig. Hiermee kan gebruiker een bericht sturen naar een mede forumgebruiker zonder dat overige leden dit bericht zien. Voor het versturen van privé berichten gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor het plaatsen van berichten op het forum. Daarbij geldt ook dat dezelfde sancties kunnen worden opgelegd als de sancties die gelden bij inbreuk op deze voorwaarden en wet bij het plaatsen van forumberichten.

 

Artikel.6 Rechten forumbeheerders

 

De forumbeheerders (ook moderatoren of medewerkers genoemd) hebben het recht om geplaatste berichten te wijzigen en/of te verwijderen als zij daar noodzaak toe zien. Dat kan zijn als een bericht in strijd is met de in deze voorwaarden gestelde regels en voorwaarden, maar ook als zij het bericht ten behoeve van de leesbaarheid willen aanpassen.

 

Indien de regels en voorwaarden geschonden worden door een gebruiker, staat het Het Chauffeursforum, de forumbeheerders en moderators vrij om gepaste maatregelen te nemen. Deze kunnen bestaan uit de al genoemde aanpassing en/of verwijdering van het bericht, maar ook uit een tijdelijke blokkade voor de gebruiker om het forum te gebruiken en/of berichten te kunnen plaatsen. Daarnaast kan gebruiker (al dan niet tijdelijk of voor altijd )geweerd worden van het forum. Dit gebeurt middels blokkade tot toegang van de account, verwijdering van de account of bijvoorbeeld een IP blokkade.

 

Het Chauffeursforum kent ook een kaartensysteem dat zij kan toepassen als sanctiemethode. Voor een overtreding zoals genoemd in deze voorwaarden wordt een kaart uitgedeeld aan de gebruiker. Twee kaarten levert een tijdelijke ban van het forum op. Indien de gebruiker na deze ban wederom twee kaarten ontvangt, verkrijgt de gebruiker een “eeuwige†ban voor het forum.

 

Voor alle maatregelen behoeft Het Chauffeursforum en haar medewerkers (moderatoren etc.) geen nadere uitleg aan de gebruiker te verstrekken. Indien gebruiker het niet eens is met een beslissing, kan hij contact opnemen met Het Chauffeursforum.

 

De gebruiker van Het Chauffeursforum erkent dat een gerechtelijke instantie kan eisen om persoonlijke gegevens van gebruikers door te geven, indien er een wettelijk voorschrift is dat dat vereist.

 

Artikel.7 Intellectueel eigendom

 

Voor elk geplaatst bericht geldt dat de gebruiker aan Het Chauffeursforum een eeuwig durende niet- exclusieve licentie verleent aangaande het geplaatste. De gebruiker begrijpt dat de teksten derhalve ook aangepast en/of verwijderd mogen worden door Het Chauffeursforum en haar medewerkers en dat daarnaast de teksten ook gevonden kunnen worden via zoekmachines.

 

  

 

 

Verder verklaart gebruiker dat de geplaatste berichten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat hij, indien hij wel informatie van derden plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen.

 

Artikel.8 Reclame uitingen

 

Het plaatsen van reclame of links ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten op het forum is niet toegestaan. Discussiëren over bepaalde producten of vragen stellen over bepaalde producten is uiteraard wel toegestaan.

 

Het plaatsen van reclame, al dan niet in tekst of afbeeldingen vorm of middels hyperlinks, levert een direct opeisbare boete op van €500. (excl. BTW) Of iets beschouwd wordt als een reclame-uiting (promotie van de product of dienst) is aan Chauffeursforum om te beoordelen.

 

Indien u wenst te adverteren kunt u contact opnemen met het Chauffeursforum.

 

Bovenstaande geldt ook voor Privé berichten waarin reclame of links ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten zijn opgenomen. Indien een gebruiker zulke berichten ontvangt moet hij dit melden aan Het Chauffeursforum.

 

Artikel.9 Klachten

 

Indien een gebruiker een klacht heeft over een geplaatste tekst, over het forum zelf of over andere gebruikers, kan hij zich wenden tot Het Chauffeursforum via de onderaan deze voorwaarden geplaatste contactgegevens. Ook voor klachten van derden kan gebruik gemaakt worden van de contactgegevens. Dit als een derde bijvoorbeeld een klacht heeft over een geplaatst bericht. Het Chauffeursforum zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen reageren. In geval van een spoedmelding zal er binnen 48 gereageerd worden. Bij de klacht/melding moet aangegeven worden dat het om een spoedmelding gaat, waarbij het Chauffeursforum uiteindelijk bepaald of er ook daadwerkelijk sprake van spoed is. Vermeld bij de klacht zoveel mogelijk details zoals urls.

 

Artikel.10 Beëindiging account

 

De gebruiker is gerechtigd om zijn account op te heffen. Dit betekent echter niet dat de geplaatste materialen verwijderd worden. Wel zal de gebruikersnaam verwijderd worden, waardoor deze niet meer bij de geplaatste berichten staat.

 

Artikel. 11 bescherming persoonsgegevens

 

Naar de persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt gevraagd als hij zich registreert op het forum. Iedere gebruiker heeft het recht op inzage, correctie en indien noodzakelijk verwijdering van zijn of haar gegevens. Indien het een verzoek betreft tot het verwijderen van een gebruikersnaam/naam, wordt hier gehoor aan gegeven. Dit betekent echter niet dat dan ook de geplaatste berichten zelf worden verwijderd.

 

Hierbij kan gebruiker zich richten tot : info@chauffeursforum.nl