Spring naar bijdragen
*Ger*

Out of scope

Recommended Posts

OUT OF SCOPE

Is de Verordening n°561/2006 ook van toepassing opvoertuigen die weliswaar ressorteren onder het toepassingsgebied van deze verordening, maar die (al dan niet gedeeltelijk) rijden op niet-voor openbaar gebruik toegankelijkewegen?

Debepalingen, opgenomen in de Sociale Verordening (EG) n°561/2006 moeteninderdaad nageleefd worden bij elke verplaatsing verricht door een persoon aan het stuur van een voertuig in lege of beladen toestand en die ressorteert onderhaar toepassingsgebied, maar dit enkel bij een verplaatsing over voor openbaargebruik toegankelijke wegen.

Een verplaatsing op een gesloten bedrijfsterrein valt m.a.w. buiten het toepassingsgebied, omdat deze verplaatsing normalerwijze zal gebeuren buiten een voor openbaar gebruik toegankelijke weg.

Dit impliceert dus dat de bestuurder niet verplicht is omzijn activiteiten(rijtijd, werktijd,....) te registreren, want het betreft m.a.w. een vrijgesteld vervoer. Het gebruik van de tachograaf is dus niet nodig voor deze verplaatsing en deze stelling is terecht verdedigbaar, wanneer de bestuurder tijdens zijn dagtaak in het geheel niet op een voor openbaar gebruik toegankelijke weg dit voertuig bestuurt.

Vanaf 11april 2007 is er evenwel een wijziging in regelgeving waarbij de mogelijk heid bestaat op basis van art 4.a van de Verordening 561/2006 dat bepaalde controle-instanties ook het rijden op bedrijfsterreinen zullen interpreterenals deel uitmakend van de dagelijkse rijtijd wanneer deze verplaatsing gebeurde afwisselend met rijden op de openbare weg gedurende de volledige dagtaak van de chauffeur (dus tussen twee wettelijk gekwalificeerde rusttijden).

Maar wat zijn de gevolgen in de praktijk tijdens een wegcontrole voor een chauffeur die tijdens zijn dagtaak (dus tussen twee wettelijk gekwalificeerde rusttijden)zijn voertuig dat uitgerust is met een digitale tachograaf, heeft laten besturen op een buiten voor openbaar gebruik toegankelijke weg door een andere persoon al dan niet tewerkgesteld door het bedrijf die het voertuig gebruikt .

De digitaletachograaf, waarmee dit voertuig is uitgerust, zal nl. altijd deze verplaatsing registreren op basis van het signaal dat via de bewegingssensor van het voertuig wordt geacepteerd en geregistreerd en bewaard wordt door de digitale tachograaf. De geregistreerde data ( in casu duur van deze verplaatsing en de afstand ervan) zullen bovendien minstens een jaar lang in het massageheugen van de digitale tachograaf bewaard blijven.

De meeste types van digitale tachografen hebben als waarschuwingsfunctie een sonorisch of visueel alarmsignaal, wanneer deze tachograaf een verplaatsing van het voertuig waarneemt zonder dat een bestuurderskaart werd ingebracht. Doch in casu heeft deze verplaatsing een vrijgesteld karakter, zodat deze bestuurder niet verplicht was om zijn bestuurderskaart te gebruiken.

Om deze in voorkomende situatie voor de bestuurderhinderlijke sonorische of visuelealarmsignalen (die in deze situatie dus onterecht worden gegeven) te neutraliseren, werd in de menu configuratie van de digitale tachograaf voorzienin een functie "OUT (of scope)" of"een verplaatsing buiten het toepassingsgebied van de wetgeving".Wanneer deze functie wordt geactiveerd, wordt het waarschuwingssignaal geneutraliseerd en wordt bovendien het symbool "OUT" verbonden aan de duur van deze geregistreerdeverplaatsing. Door de activatie van deze functie"OUT" verliest m.a.w.de tijdsduur van deze verplaatsing de connotatie rijtijd en wordt deze tijd geherkwalificeerd van "rijtijd"naar "tijd besteed aan andere werkzaamheden".

Voorlopigeconclusies:

1..De gegevens inzake de duur en afstand van elke verplaatsing door het voertuigworden automatisch geregistreerd en bewaard door de digitale tachograaf;

2. Deze gegevens worden niet gealloceerd aan een persoon,omdat de bestuurderskaart inprincipe niet verplicht moet ingebracht worden.

Deze situatie geeft m.a.w. aanleiding tot relatief grote rechtsonzekerheid in hoofde van de navolgende bestuurder van dit voertuig,omdat de gegevens i.v.m.verplaatsing op een niet- voor openbaar gebruik toegankelijke weg bij een wegcontrole nooit zullen in overeenstemming kunnen gebracht worden met één ofandere registratie op een bestuurderskaart van één of andere bestuurder.

De moeilijkheid is m.a.w. hoe deze navolgende chauffeur een op dat moment en perdefinitie argwanende controleur kan overtuigen dat :

1.de activatie “Out of scope” hoe dan ook terecht was en

2. wie de chauffeurwas die op dat moment de bewuste verplaatsing heeft uitgevoerd.

Een aantal argumenten zouden evenwel kunnen ontwikkeld worden om toe te laten dat een chauffeur langs de weg de controleur overtuigt,zodat de chauffeur niet onnodig veel tijd verliest en de controleprocedure onnodig wordt bemoeilijkt:

1. de chauffeur wijst de controleur op het feit dat omwille van de korte duur en afstand van deze "anonieme" verplaatsingrekening moet gehouden worden met deze parameters om te laten afleiden dat deze verplaatsing noodzakelijkerwijze wel op een bedrijfsterrein moest uitgevoerd zijn voorbijvoorbeeld laad en losopdrachten of onderhoudsopdrachten en het tijdstip van deze verplaatsing komt min of meer overeen met b.v. een afgetekende laad- of los bon; bovendien kan de print out van deze verplaatsing,die altijd door dedigitale tachograaf wordt geregistreerd, afgetekend worden door de persoon die deze verplaatsing heeft uitgevoerd en vermeldt hij zijn naam, voornaam en handtekening (en contactreferenties, indien mogelijk.)”

2. Of de magazijnier van het laad- of losadres of de technicus van het bedrijf heeft toch zijn persoonlijke bestuurderskaart ingebracht ( als hij toch eenbestuurderskaart heeft); Als de bestuurder een persoon betreft die tewerkgesteld is door een ander bedrijf zou idealiter vooraf ook de lock-in en achteraf de lock-out functie door een bedrijfskaart van dit bedrijf moeten worden gebruikt.

3. Of het bedrijfsterrein heeft een intern badging systeem voor in –en uitgang (of eenlaadbon aftekening door de magazijnier of een aftekening vooronderhoudsopdracht ) en de printings van dit losadres zijn als mogelijk overtuigingsstuk met de chauffeur meegegeven .bovendien kan de print out van deze verplaatsing,die altijd door de digitale tachograaf wordt geregistreerd,afgetekend worden door de persoon die deze verplaatsing heeft uitgevoerd en vermeldt hij zijn naam, voornaam en handtekening (en contactreferenties, indien mogelijk.)”

Of deze argumenten hard te maken zijn voor de rechtbank is een andere vraag en behoort inderdaad enkel tot de bevoegdheid van de rechtbanken die hun oordeel (vonnisof arrest) baseren op de concrete en feitelijke vaststellingen van de verbalisanten op het moment dat het voertuig wordt staande gehouden voor een controle langsde weg).

out of scope verklaring.doc

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden


×