Spring naar bijdragen
maarten/andre

Vergoeding code 95

Recommended Posts

Uit deze uitspraak blijkt volgens mij duidelijk dat niet alleen ,,vaste,, werknemers, maar ook werknemers met een tijdelijk contract de kosten van de code 95 bij hun werkgever in rekening kunnen brengen.

Zie de uitspraak en het citaat uit de uitspraak.

ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1235, voorheen LJN CA1235, Rechtbank Noord-Holland, 422005 CV EXPL 12-2965

Voorts geldt de omstandigheid dat [werknemer] pas in 2016 over de vereiste papieren diende

te beschikken niet als een omstandigheid die tot afwijzing van de vordering leidt.

Vast staat immers dat [werknemer] deze papieren diende te behalen en daarmee is zijn belang

en overigens ook het belang van AB gegeven

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Valkje

Nu vraag ik mij het volgende af:

 

Men is werkzaam via een uitzendbureau, men is niet onder contract bij dit uitzendbureau, maar men verricht dus uitzendwerk voor hun.

Uitzendbureau`s hanteren ook de 3 jaar regeling, anders moet men de uitzendkracht ook in vaste dienst aannemen.

Dus naar 3 jaar word men eruit gerangeerd en mag men na 3 maanden weer werkzaam zijn voor dat uitzendbureau.

 

Wettelijk gezien is dus het uitzendbureau de werkgever, dus deze moet dan de code-95 dan vergoeden

Maar als je dus artikel 45 doorleest, dat je bij ontslagname zoveel procent terug moet betalen, zou dan niet van toepassing zijn, daar het uitzendbureau jouw op straat zet na 3 jaar.

Dan zou dit dus ook gelden voor mensen die een jaarcontract hebben bij een werkgever.

 

Want met deze uitspraak lijkt het me wijzer voor al die mensen die dus onder jaarcontracten werken, gewoon zelf de studie bekostigen en dan de gemaakte kosten verhalen op de werkgever.

Daar de meeste werkgevers standaard zeggen, wij vergoeden de code 95 niet.

 

Even toegevoegd voor alle duidelijkheid, indien de werknemer ontslag neemt, geld die terugbetalingsregeling.

Maar hoe zit het dan met einde jaarcontract ?

Ik maak hier dus uit op dat die terugbetalingsregeling dan vervalt.

bewerkt door Valkje

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Klopt Ron. Als de werkgever het contract ontbindt of verlengd is er geen sprake van dat een werknemer gehouden kan worden aan een aangegane terugbetalingsregeling. Hij is dan niet in staat om de 'voorwaarden' van het contract na te komen. Dus als er een terugbetalingsregeling van b.v. 3 jaar geldt (elk jaar kwijtschelding van 1/3 deel) en in het 2e jaar wordt het contract niet verlengd, dan heeft de werknemer geen plicht meer om het resterende 2/3 deel terug te betalen.

 

Hendrik

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Valkje

Dus even de volgorde goed op een rij:

 

Indien men nu een jaarcontract afsluit, dan wel een jaarcontract heeft, dan dient de werkgever, ook al weigert deze de code 95 te vergoeden, deze toch te vergoeden ?

 

Want dat kan ik dus niet geheel uit de uitspraak terughalen.

Het betrof hier een werkgever namelijk die de code 95 aanbood, onder voorwaarden en erg duur, terwijl de werknemer het goedkoper en op eigen kosten heeft gedaan.

 

Wat ik ermee bedoel is dat ik op mijn beurt zeg, indien ik dus hier geheel correct zit met mijn uitgangspunt, ik dus zelfstandig de code 95 haal en dan vervolgens de rekening bij de werkgever neerleg, deze dus zou weigeren om die rekening te voldoen, via de rechter alsnog het vergoed krijgen, dan de werkgever erop wijzen dat het zijn verplichting is dat hij hier zorg voor moet dragen, deze heeft namelijk al het standpunt ingenomen, nee, dat hoef ik niet.

 

Indien mogelijk of forumgebruikers dan eventuele verwijzingen of te wel uitspraken van de bond, dan wel gerechtelijke uitspraken hierover te kunnen plaatsen.

bewerkt door Valkje

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In eerste instantie ben jij degene die verantwoordelijk is voor het instant houden van zijn rijbewijs.

Jij bent ook degene die er voor moet zorgen dat nascholing gevolgd wordt. Natuurlijk doe je dat in overleg met je werkgever, maar als jij stelt dat je elk jaar 7 uur scholing wilt volgen dan kan daar geen werkgever iets tegen doen, het enige wat hij kan doen is er een zaak van maken, maar zo als ik de uitspraak lees verliest hij dat.

 

Dus ook iemand die een contract heft van 1 jaar kan in dat jaar scholing volgen (misschien wel 35 uur ;) ) zo lees ik het. Je weet namelijk niet of je contract verlengd wordt dus je gaat er van uit van wel, krijg je geen verlenging dan kan hij je ook niet terug laten betalen daar je zelf geen ontslag neemt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je dan ook nog met dit soort verhaaltjes komt, en je geeft aan dat je het vast geregeld wilt hebben dan denk ik dat je sterk staat.

 

Nieuws
Uitstel Code 95 leidt tot grote problemen
26 januari 2012  |302 keer bekeken

Binnen een aantal jaar dreigen in grote delen van Europa fikse probelemen te ontstaan met de invulling van Code 95, de richtlijn die voorschrijft dat alle beroepschauffeurs in vijf jaar tijd 35 uur bijscholing krijgen. Niet alleen worden er veel te weinig trainingen gevolgd, landen erkennen in de praktijk de onderlinge modules ook niet. Dat staat in de nieuwste uitgave van TTM.nl magazine.

8415_139.jpgLanden die sterk achterlopen om tijdig hun beroepschauffeurs geschoold te krijgen zijn Duitsland,  Nederland, Zweden, Engeland, Oostenrijk, Polen, België, Italië, Slowakije en Griekenland. Het meest onduidelijk is de situatie in Griekenland. Daar lijkt volgens het Duitse Dekra nog niets geregeld te zijn. Het zelfde geldt volgens Hans Konings van VTL in nóg sterkere mate voor Polen. Met dat verschil, in tegenstelling tot de Zweden, dat het de Polen ook aan geld ontbreekt om de benodigde trainingsinfrastructuur op te zetten. Konings maakt zich daar ernstig zorgen over. Niet in de laatste plaats omdat een groot deel van de Poolse chauffeurs voor buitenlandse ondernemingen rijdt.  Kortgezegd is het zo dat heel Europa afstevent op een levensgroot probleem, want nu al is vast te stellen dat er in de hele EU noch genoeg tijd, noch genoeg trainingscapaciteit is om alle beroepschauffeurs tijdig bij te scholen.

Daarbij komt nog dat de EU-lidstaten de opleidingen van elkaar niet tot nauwelijks erkennen. Binnen Europa is afgesproken dat landen dat zelf onderling moeten regelen. Maar omdat binnen diezelfde groot Europese gedachte, elk land zijn eigen modules maakt, is de onderlinge erkenning in de praktijk nihil.  Het betekent in de praktijk, dat een Nederlandse vervoerder zijn Poolse chauffeur niet eens in Nederland kan laten trainen. Om te beginnen omdat hij dan niets vergoed krijgt van de kosten. Maar vooral omdat die chauffeur het hier uitgegeven certificaat niet kan verzilveren in zijn eigen land. Want daar moeten de punten uiteindelijk geregistreerd worden, omdat de Code 95 uiteindelijk in een Pools rijbewijs wordt afgegeven. Hans Konings van VTL vindt dit zeer zorgelijk. “Gezien het gebrek aan opleidingscapaciteit in Polen, moeten we maar zien hoe en waar die chauffeur uiteindelijk aan zijn stempeltje komt. En ook niet zonder betekenis: wat daarvan dan de werkelijke waarde is.”

 

>> Bron <<

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

In eerste instantie ben jij degene die verantwoordelijk is voor het instant houden van zijn rijbewijs.

t.

 Maar ook zonder code 95 blijft je rijbewijs toch geldig,of ben ik nou gek??

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Voorkom problemen met Code 95
 
 
 
 
 

Wees op tijd met de verplichte nascholing!

Alle beroepschauffeurs moeten in de Europese Unie vanaf januari 2014 aan de Code 95-verplichtingen voldoen. Wie niet op tijd is nageschoold, mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Nederland heeft als enige land uitstel gekregen. Nederlandse chauffeurs dienen voor september 2016 aan de eisen te voldoen. Om problemen en boetes in het buitenland te voorkomen, is er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een brief opgesteld waarin wordt uitgelegd dat Nederlandse chauffeurs uitstel hebben. Deze brief kan aan internationale chauffeurs verstrekt worden. De ministeriële verklaring is echter geen garantie.

Onderstaand kunt u bovengenoemde brief downloaden in de door u gewenste taal.
 

Bron en downloaden van de brieven >> klik<<

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik me nu afvraag is hebben alle chauffeurs (buiten NL) nu code 95, er werd steeds geroepen dat er problemen zouden ontstaan, zijn die er nu ook? Wordt er überhaubt op gecontroleerd of is het weer een lachertje.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik me nu afvraag is hebben alle chauffeurs (buiten NL) nu code 95, er werd steeds geroepen dat er problemen zouden ontstaan, zijn die er nu ook? Wordt er überhaubt op gecontroleerd of is het weer een lachertje.

 

Het staat op je rijbewijs, dus bij iedere rijbewijs controle controleren ze ook code 95.

 

Heb je straks geen code 95 dan zullen ze vervolgens moeten controleren of je niet onder een vrijstelling valt, de politie zal dus ook op een bijscholingscursus moeten gaan die uiteraard door de baas betaald zal worden.

 

Vrijstellingen Code 95 - nationaal

Vrijstellingen geldige code vakbekwaamheid in Nederland

Rijdt u als chauffeur alleen in Nederland, dan hoeft u geen geldige code vakbekwaamheid te hebben als één van de onderstaande vrijstellingen op u van toepassing is. Deze vrijstellingen zijn vastgelegd in de regels en de chauffeur hoeft geen aparte aanvraag te doen om van de vrijstelling gebruik te maken. Wel moet de chauffeur bij controle kunnen aantonen dat de chauffeur aan de voorwaarde van de vrijstelling voldoet.

Binnen Nederland is een geldige code vakbekwaamheid niet nodig voor:

 • Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Bestuurders van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht. 

  – Dit is bijvoorbeeld de monteur die na reparatie een proefrit met het voertuig maakt.

 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties. 

  – De sneeuw- en gladheidbestrijding valt ook in deze categorie, evenals ambulancevervoer > 3500 kg.

 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders bedoelde getuigschrift. 

  – Dit onderdeel heeft onder andere betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezicht van een bevoegd instructeur gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instelling die een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examen basiskwalificatie;

 • Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden. Dit is van speciaal belang voor bestuurders die per week minder dan 12 uur vervoer verrichten; 
 • Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 • Bestuurders van tenminste 21 jaar die een voertuig besturen dat binnen een straal van 50 km van de standplaats/vestigingsplaats gebruikt wordt voor: 

  – het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling; 

  – het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen; 

  – het in de kleinhandel voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel; 

  – als rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte; 

  – bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.

 • Bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van het voertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
 • Bestuurders van voertuigen voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
 • Bestuurders van voertuigen voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust. 

Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955

Chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 zijn vrijgesteld van het behalen van de basiskwalificatie en het voeren van een bijbehorende code 95 op het rijbewijs. Zij krijgen deze code echter wél, om problemen met handhavers in het buitenland te voorkomen. Dáár zijn deze chauffeurs niet vrijgesteld. Deze chauffeurs hoeven geen verplichte nascholing te volgen. De einddatum van de code 95 wordt gelijkgesteld aan de einddatum van het rijbewijs.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ik me nu afvraag is hebben alle chauffeurs (buiten NL) nu code 95, er werd steeds geroepen dat er problemen zouden ontstaan, zijn die er nu ook? Wordt er überhaubt op gecontroleerd of is het weer een lachertje.

Het hele code 95 plan in deze vorm wordt afgeschoten. Waarom? Dat begint nu duidelijk te worden toch. Ik heb dat een hele tijd terug al eens gezegd...

Maar ja, wie ben ik ;-)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast RvanK

Hier in Noorwegen wordt gecontroleerd op code 95.

 

Tijdens de laatste 2 controles werd ik aangesproken op het feit dat ik geen code 95 had. Bij de eerste controle mocht ik doorrijden omdat de controleur niet zeker van zijn zaak was en het op kantoor verder ging uitzoeken. Een paar dagen later kreeg ik het resultaat, ik had geluk ik hoefde nog geen code 95 te hebben, had te maken met het omzetten van mijn NL naar een N rijbewijs.

 

Tijdens de 2e controle kreeg ik weer problemen doordat ik geen code 95 op mijn rijbewijs had staan, gelukkig kon deze controleur de controleur van de eerste controle aan de telefoon krijgen en mocht ik weer doorrijden, anders had ik daar net buiten Berkak moeten blijven staan en had ik geen meter meer mogen rijden voordat ik code 95 had of totdat die controleur er achter was dat ik nog geen code 95 nodig had.

 

Ben nu bij Statens Vegvesen langs geweest en die hebben code 95 even op mijn rijbewijs bijgeschreven, tijdens het omzetten van mijn rijbewijs hadden ze de code 95 al op mijn rijbewijs moeten zetten maar dat was dus fout gegaan. 

Kan nu dus veilig rond rijden zonder zorgen over code 95 tijdens de controles, tenminste tot uiterlijk 8-9-2014.

 

Sta nu op de wachtlijst voor de code 95 training bij Bring/Posten. Is hier goed geregeld baas betaald de cursus en ik krijg ook de dagen betaald.

 

Gr.

Rob.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wordt er überhaubt op gecontroleerd of is het weer een lachertje.

 

Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken Ger. Als ze over een paar maanden weer geld geroken hebben kan het zomaar zijn dat er op gecontroleerd gaat worden.

Ik heb de kennisgeving 'Verlenging overgangsperiode Code95' in ieder geval in 3 talen in mijn koffer zitten.. ;)

bewerkt door Pierre

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken Ger. Als ze over een paar maanden weer geld geroken hebben kan het zomaar zijn dat er op gecontroleerd gaat worden.

Ik heb de kennisgeving 'Verlenging overgangsperiode Code95' in ieder geval in 3 talen in mijn koffer zitten.. ;)

 

Ik hoop eigenlijk dat er streng op gecontroleerd gaat worden of al wordt, ik vermoed namelijk dat het buitenland het niet voor elkaar heeft, overigens heb ik de verklaring ook bij me in het D, E, F en NL (NL voor als die Belg geen andere taal kent  :p )

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien een stomme vraag maar hoor jij als chauffeur niet aan de regels te voldoen van het land waar je rijdt?

Verstuurd van mijn GT-S5690 met Tapatalk

daarom moet je die verklaring ook bij je hebben

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik hoop eigenlijk dat er streng op gecontroleerd gaat worden of al wordt, ik vermoed namelijk dat het buitenland het niet voor elkaar heeft, overigens heb ik de verklaring ook bij me in het D, E, F en NL (NL voor als die Belg geen andere taal kent  :p )

denk dat je nog eens raar zult opkijken hoe goed die buitenlanders hun code 95 voor elkaar hebben, dit in tegenstelling tot de Nederlanders waarvan meer als de helft nog niet eens begonnen is aan het punten verzamelen onder het mom van er komt wel vrijstelling ofzo

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

3500 voor 35 uur , nascholing , bijscholing of wat voor scholing dan ook , is een mooi bedrag ik doe het voor 3400 heb ik mooi gelijk een eigen zaak :D

 

ik stuur je wel door naar een rijschool waar je de verplichte 35 uur voor 1200 kunt halen, oeps nu heb ik mezelf verklapt.

 

 

 

Ik ben van mening dat ze als een europa eens hadden moeten kijken naar de leeftijd ik heb nu 20 jaar mijn diploma CCVB+ , zoals het overkomt in Europa heb je dus ondanks dat je elke dag nieuwe dingen tegenkomt op de weg , dat je wel wat bijscholing kunt gebruiken.

20 jaar geleden had je geen volgsystemen , had je geen tomtom , toen deed je het nog met de kaart en stratenboek , als je leeg was belde je naar de zaak wat je moest doen. Allerlei nieuwe dingen sluipen er dagelijks in en daar hoef je geen cursus voor te doen , een dag lullen over een digitale tacho word je wijzer van , maar goed wel weer 7 uurtjes erbij , volgende 7 uur ga je je heftruckcertificaat halen heb je weinig aan als je stadsdistributie doet , maar goed weer 7 uur erbij , cursus zuinig rijden , want je moet ook je praktijk uurtjes doen , je hebt er weinig aan want je baas oppert al 2 jaar dat het zuiniger moet , maar goed weer 7 uurtjes erbij ....

Vraag ik me af wat je in de 21 uur hebt geleerd , ipv 2 jaaar op de chauffeurs school of een paar maaden bij de rijschool.

Ik ben van mening dat ze gewoon een streep hadden moeten trekken , vanaf het jaar dat ze het invoerden -18 jaar en dan vanaf dat jaar moet je code 95 halen.

bewerkt door wim van den Brink

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
daarom moet je die verklaring ook bij je hebben

Je moet voldoen aan het land waar je vandaan komt, anders zou je ook voor elk land afzonderlijk een rijbewijs moeten hebben.

Er zijn wel een paar landen waar dat wel is, daar mag je met een NL rijbewijs niet rijden, dat probleem is dan met wat geld wel op te lossen.

Die verklaring heb je alleen maar nodig omdat de eenheid europa niet zo'n eenheid blijkt te zijn, anders sta je een tijd te wachten voordat men het uitgezocht heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...

×
×
 • Nieuwe aanmaken...