Spring naar bijdragen
andremast

soob accoord

Recommended Posts

Kom hierop terug met een reactie

 

Wij juichen het opleiden van mensen die het vak in willen toe. Alleen, de opleidingskosten zijn dermate hoog dat slechts weinigen dat uit eigen zak kunnen betalen. Het Soob fonds is juist hiervoor in het leven geroepen zodat de instroom van goed opgeleide vakbekwame werknemers gewaarborgd blijft. En dat is in ieders belang.

 

En nu in EJD taal: behalve de opleidingsinstituten vreet ook het CNV mee uit de Soob ruif. En dat gaan ze natuurlijk niet om zeep helpen. Gratis geld opgebracht door werknemers, de droom van de werkgevers uitgevoerd door de vakbonden. En dat het overgrote deel van de opgeleiden bestaat uit kanslozen daar hoor je natuurlijk ook niemand over.

bewerkt door EJD

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Hallo André,

 

Heb je een specifieke vraag over SOOB? Want er zitten veel haken en ogen aan. Ik kan je wel een conclusie geven n.a..v het principeakkoord SOOB CAO:

 

Op de meeste punten hebben we resultaat bereikt. Alleen op de looptijd hebben we moeten toegeven. Gelet op dit resultaat adviseren wij de cao commissie om akkoord te gaan met dit resultaat. Vanuit onze achterban/kaderleden is er nu discussie over de vraag of wij de cao SOOB wel of niet moeten tekenen.

 

Overwegingen om de cao SOOB af te sluiten

1.         de uitvoering van het sectorplan wordt betaald met SOOB geld en subsidie van het Ministerie SoZaWe

2.         de instituten in het BGV, zoals VTL, Gezond Transport en FUWA worden betaald met SOOB geld

3.         activiteiten van vakbonden en TLN worden deels betaald uit SOOB geld.

 

Zonder SOOB geld komt de uitvoering van het sectorplan niet van de grond. Op de wat langere termijn gaat dit ook gevolgen hebben voor de activiteiten van de sector instituten (vakopleiding, krediet aan leerlingen om een rijbewijs te halen, subsidie code 95, etc).

Geen geld betekent interen op het eigen vermogen en uiteindelijk het stopzetten van de activiteiten. Bij de sectorinstituten werken ongeveer 200 mensen. Wij voelen ons daar ook verantwoordelijk voor. Naast de pure belangenbehartiging voor leden hebben wij als CNV ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij kiezen er bewust voor om dat ook nu waar te maken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik en met mij vele vinden het vreemd dat er niet te praten valt met werkgevers over evt 3% en dit is er in principe zonder veel problemen door gekomen.

Ons cao treft toch veel mee personen dus mijns inziens nu iets belangrijker als het soob accoord.

Gr andre

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat Andremast het opmerkelijk vindt (net zoals ik) dat een SOOB-cao, waarbij de opbrengsten die door werkgevers en werknemers worden opgebracht en waarvan een groot deel van de opbrengst direkt de zakken invloeit van de onderhandelaars, er schijnbaar zonder veel moeite doorheen gedrukt kan worden.

 

En dat terwijl TLN wordt verweten onvermurwbaar te zijn en haar hakken stevig in het zand heeft gezet voor wat betreft de loon-cao.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Zonder SOOB geld komt de uitvoering van het sectorplan niet van de grond. Op de wat langere termijn gaat dit ook gevolgen hebben voor de activiteiten van de sector instituten (vakopleiding, krediet aan leerlingen om een rijbewijs te halen, subsidie code 95, etc).

Geen geld betekent interen op het eigen vermogen en uiteindelijk het stopzetten van de activiteiten. Bij de sectorinstituten werken ongeveer 200 mensen. Wij voelen ons daar ook verantwoordelijk voor. Naast de pure belangenbehartiging voor leden hebben wij als CNV ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij kiezen er bewust voor om dat ook nu waar te maken.

 

En het lijkt mij dat de onderhandelaars van de bonden de opbrengsten o.a. gebruiken voor bovengenoemde activiteiten. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast rik bos

ik heb mijn bedenkingen bij het SOOB fonds.

eerst een algemene vraag bestaat zoiets als SOOB fonds ook in andere bedrijfs-takken.

hier mijn stelling.

ik vind het toch raar dat wij wel moeten(en let op het woord moeten)  betalen voor het SOOB fonds onder de noemer is voor opleidingen enz enz, en dat ik nu moet lezen dat ook de TLN hiervan mee snoept. dat jan de arbeider bij veel bedrijven de code 95 zelf moet betalen en of als je nu al geen code 95 hebt nergens meer aan de bak kom.word in mijn ogen het SOOB fonds misbruikt. schaf de bijdragen af en wij hebben loonsverhoging.

maar ik zal het wel verkeerd zien. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De Soob vraag was door André ook gesteld in een eigen topic en is daar verder gegaan met de antwoorden. Verwarrend als dezelfde vragen op verschillende plekken in het forum gesteld worden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat ziet de (verplicht) betalende chauffeur van zijn geld terug uit dat SOOB fonds? 

 

Hebben of had de chauffeur een stem in het bedenken en ontwikkelen of uitvoering van het SOOB fonds?

 

Wat als chauffeurs het SOOB fonds in meerderheid zouden afwijzen, zou het fonds dan ook weer afgeschaft kunnen worden?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Met alle respect, maar waar is dit goed voor?
Er zitten 24.000 chauffeurs thuis zonder werk (ik meld alleen een aantal dat ik meerdere keren voorbij heb zien komen hier op het forum).

Dit is niet om instroom van goed opgeleide krachten te garanderen, maar om een constante aanvoer van lekker goedkope jonge chauffeurs te waarborgen zodat de dure chauffeurs naar huis gestuurd kunnen worden.
Mijn inzien kan dat fonds beter gebruikt worden om de 'uitgerangeerde' chauffeurs te helpen aan een nieuwe baan (komt het geld tenminste terecht bij diegene die het echt nodig hebben).
Komt tegelijk ook de WW ten goede (is dan minder nodig).

Of zie ik het weer te kort door de bocht?


 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ik blijf van mening dat ons eigen cao op dit ogenblik belangrijker is als dit soob accoord.

want ons cao blijft hangen op die vraag van 3%(volwassen kerels moeten dat toch wel uit de wereld kunnen helpen,dus niet zeggen ik bied niks en het blijft niks dat is geen onderhandelen).

en als je dan toch niks wilt dan ook geen soob accoord.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

ik blijf van mening dat ons eigen cao op dit ogenblik belangrijker is als dit soob accoord.

Voor jou en alle anderen is dat belangrijk. Maar aangezien dat Soob gedoe de bonden veel geld in het laatje brengt denk ik dat voor de bonden dat Soob akkoord nog net wat belangrijker is.

 

Mijn voorspelling: max 1,25% erbij tot januari 2015 en daarna verder praten. Dat Soob akkoord is gewoon handjeklap net zoals die anderhalve man en een paardenkop die a.s. maandag gaan "staken". Er zal wel weer een blik AOW'ers open getrokken gaan worden zodat het nog wat lijkt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik wil het SOOB-geld wel terug eigenlijk. Ik heb jarenlang geld betaald wat uitgegeven is aan goedkope chauffeurs, de vakbonden (daar betaalde ik toch contributie voor?) en aan TLN. (Waarom betaal ik aan een werkGEVERSorganisatie??) 

 

Het geld had besteed moeten worden aan de code 95 voor de betalende chauffeurs, niet voor bovenstaande onzin.

bewerkt door RealZeus

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Stukje uit de oude doos wat ik plaatste een paar jaar terug , op uitnodiging bij het FNV in Utrecht geweest bij Huub van den Dungen om onderstaande toe te lichten.

Er is jammergenoeg geen ene moer mee gedaan en flex-krachten (uitzendkrachjten en contracten bepaalde tijd) zijn nog steeds de pineut.

 

=====================================================

12-01-2011 De hele SOOB regeling (inclusief dat financiële topwaterhoofd) afschaffen.

De hele SOOB regeling (inclusief dat financiële topwaterhoofd) afschaffen en reorganiseren naar persoonlijke potjes.


Door de Flexibilisering tegenwoordig waardoor contracten bepaalde tijd gemeengoed zijn geworden en vaste dienstverbanden steeds minder voor komen voldoet de huidige SOOB regeling totaal niet meer.

In plaats van het huidige systeem zou het een “persoonlijk spaarpotje” moeten worden waar een premie per gewerkt uur door de werkgever in gestort zou moeten worden.
Uit dit “persoonlijk potje” zou dan de bijscholing van de betreffende werknemer betaald moeten worden , voor chauffeurs de 35 uur code 95 , voor andere functie,s VCA en andere veiligheidscertificaat , heftruckcertificaten e.d..

Het beheer van dit fonds zou in handen kunnen worden gelegd bij het pensioenfonds , die hebben de gegevens van de werknemers reeds in bezit dus moet dit tegen een concurrerend tarief kunnen , de kosten van het beheer kunnen grotendeels betaald worden door de renteopbrengsten van de ingelegde gelden.

Het grote voordeel van zo,n systeem zou zijn dat er geen gedonder met werkgevers meer kan ontstaan over wie de kosten voor de scholing van zowel vast personeel als flexwerkers met bepaalde tijd betaalt , een ieder in de sector bouwt namelijk zijn eigen “scholingspotje” op.
De hoogte van bij en afschrijvingen in het potje zou te controleren moeten zijn via de persoonlijke pagina bij het pensioenfonds die er nu reeds is voor de inzage van het pensioen.
Ook zou er een lijst moeten kunnen ingezien worden op die site van aangesloten gecertificeerde opleiders/opleidingsinstituten welke rechtstreeks vanuit het persoonlijke “opleidingspotje” betaald zouden moeten worden.

In de Cao moet ook komen staan dat werkgevers de verplichting hebben om personeel in te huren via die uitzendbureau,s die ook voor hun uitzendkrachten deelnemen aan deze regeling.
In de facturatie van UZB naar werkgevers zouden deze apart als opslag vermeld moeten worden i.c.m. BSN,nr , dit om gesjoemel te voorkomen.
Voordeel hiervan is dat er te allen tijde te controleren valt of het UZB ook daadwerkelijk de afdracht doet naar het “persoonlijke potje”
De inlenende werkgever blijft door ketenaansprakelijkheid mede verantwoordelijk of het UZB de afdracht juist verwerkt.
Op deze manier zijn ook als uitzendkracht werkende chauffeurs verzekerd dat er geld gereserveerd wordt voor hun 35 uur code 95 scholing.

 

 

=======================================================

En dit tijdens mijn uitleg , let op dit is slechts een niet doorberekend idee , slechts een grove opzet:

 

Aanpassing en/of reorganisatie SOOB naar “persoonlijke potjes”.

 

Werkgever stort per gewerkt uur een bepaald bedrag in het persoonlijke potje van de werknemer , bewust per gewerkt uur en niet procentueel omdat de kosten voor van de scholing voor iedere werknemer een gelijk tarief hebben.

Persoonlijke potjes gelden voor de hele transport en logistieke sector incl. buitenlandse werknemers, dus ook voor loods en kantoorpersoneel met elk een eigen uurloonstorting.

Hier worden de scholing en code 95 kosten uit gefinancierd , te denken valt voor niet chauffeurs aan VCA , heftruckcertificaat , BVH e.d.

Uitvoering in handen leggen bij de uitvoerder van het pensioenfonds , die hebben immers al een groot deel van de gegevens van werknemers in het transport , de kosten zouden uit de eventuele renteopbrengsten gefinancierd kunnen worden.

Werknemers moeten via Digid kunnen inzien in hun persoonlijke potje (wat er nu reeds is voor het pensioenoverzicht en zou hier aan gekoppeld kunnen worden) hoe de stand van zaken is en of de werkgever aan zijn verplichtingen van stortingen voldoet.

Persoonlijke potjes zouden een cyclus moeten krijgen van vijf jaar , niet gebruikte inleg vervalt na vijf jaar aan het “nieuwe instroom” fonds waarmede zoals het woord het al zegt nieuwe instroom gefinancierd kan worden.

Voorbeeld met fictieve bedragen:

1e jaar 600 euro inleg , scholing 420 euro gebruikt , restant 180 euro

2e jaar 720 euro inleg , scholing 650 euro gebruikt , restant 70 euro

3e jaar 680 euro inleg , scholing 620 euro gebruikt , restant 60 euro

4e jaar 660 euro inleg , scholing 580 euro gebruikt , restant 80 euro

5e jaar 640 euro inleg , scholing 420 euro gebruikt , restant 220 euro

In het 6e jaar volgt een nieuwe inleg en het restant van het 1e jaar 180 euro gaat naar het “nieuwe instroom fonds” , in het 2e jaar 70 enz. enz.(dit zijn voorbeeldbedragen)

Bij uitstroom uit de sector vervallen automatisch na vijf jaar de ingelegde gelden aan het instroomfonds.

 

Men zou in bovenstaande de bedragen ook kunnen wijzigen in een soort van puntensysteem , bijvoorbeeld per gewerkt uur een punt , waarbij een punt voor een bepaald bedrag staat , een deel van de ingelegde gelden zou men dan kunnen aanwenden voor een deel van de huidige SOOB activiteiten.

Opleiders zouden moeten kunnen inschrijven voor de diverse opleidingen , door vrije marktwerking krijgen we dan concurrerende tarieven , het uitvoeringsorgaan zorgt voor de betalingen naar de opleiders.

De werknemer moet wel vrijheid hebben in de keus van welke opleider.

 

Met de werkgeversorganisatie een ketenaansprakelijkheid vast laten leggen dat ook uitzendkrachten recht hebben op deze “eigen potjes” , bij ingebreke blijven van het UZB wordt de inlenende werkgever (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld voor deze betalingen.

Met de ABU en NBBU een overeenkomst maken dat zij hun leden verplicht stellen om deel te nemen aan de “persoonlijke potjes regeling” bij uitzenden/detacheren in de logistieke en vervoerssector.

Werkgevers mogen alleen personeel inhuren bij ABU of NBBU uitzendbureau die ook de NEN 4400 certificatie hebben.

 

=====================================================

 

Helaas spelen er (financiële) eigen belangen bij de vakbonden en werkgeversvereniging waarmee de werknemers van ondergeschikt belang zijn.

Ik vind het een gemiste kans op hervormingen om de huidige chauffeurs binnen de sector te houden , het belang van het pluche is blijkbaar groter dan het vertegenwoordigen van de belangen van personeel wat reeds in de sector bezig is.

bewerkt door Gé--

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik ben van mening dat we helemaal weer op de basis moeten beginnen, dit houdt in dat de vakbonden opgeheven moeten worden.dat een echte transportbond wordt opgericht waarin zowel chauffeurs en werkgevers samen in zitten.en dat er elke 2 jaar opnieuw gestemd moet worden over de bezetting vd leidinggevende. En niet door gaan met die geldverslindende cnv en fvn die nu iedereen in de steek laat. Daarbij zou ik graag zien dat de soobfonds opgeheven wordt en dat het een persoonsgebonden budget gaat worden voor opleidingen en kosten voor je rijbewijs in tact te houden.dan zouden we een nieuwe cao af kunnen spreken die echt gericht is op de mensen die erin werken.ben van mening als wij als ondernemers en jullie als werknemers nu allemaal hun bonden en werkgevers organisaties opzeggen en samen rond de tafel gaan zitten dat we eruit gaan komen.

Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 

Bij uitstroom uit de sector vervallen automatisch na vijf jaar de ingelegde gelden aan het instroomfonds

Zijn ze nu helemaal van de RATTEN besnuffeld??????????????????

Dus om een of andere reden raak je werkeloos ... buiten de transportsector en dan kun je fluiten naar je opgebouwde spaarpotje?

Terwijl je wel je CODE95 bij moet houden wil je oOOOooiiittttt  weer werk kunnen vinden     (de juist smiley is geeneens beschikbaar zo BOOS ben ik)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat was een concept, die Gé hier plaatste, dus geen daadwerkelijke uitvoering.

Elk concept heeft wel een minpuntje, daarom is het ook een concept, daar valt dus over te praten en dit aan te passen.

Concept dateert trouwens uit 2011.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar dat is het probleem van de bonden maar ook vd evo, tln en de vern.die hebben zoveel mensen lopen die betaald moeten worden dat het niet meer gesmeerd loopt.terwijl wel iedereen nu door hun door soobcao wordt benadeeld

Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Zijn ze nu helemaal van de RATTEN besnuffeld??????????????????

Dus om een of andere reden raak je werkeloos ... buiten de transportsector en dan kun je fluiten naar je opgebouwde spaarpotje?

Terwijl je wel je CODE95 bij moet houden wil je oOOOooiiittttt  weer werk kunnen vinden     (de juist smiley is geeneens beschikbaar zo BOOS ben ik)

 

 

Tsja Liq , je moet wat als er ook vanuit de SOOB instroom van nieuwe krachten bekostigd moeten worden.

Die cyclus van vijf jaar is niet voor niets door mij bedacht , na vijf jaar heb je voldoende code 95 punten om het nog vijf jaar vol te houden dus is dan als iemand na bijvoorbeeld 7 jaar weer instroomd in de sector er slechts een geringe achterstand is in code 95 punten.

En hoezo oOOOoooiiittttt werk kunnen vinden , je zou in mijn idee ook als je in de loods , magazijn , logistiek of in een administratieve baan werkt per uur je spaarpot vullen , MITS je onder dezelfde CAO voorwaarden aan het werk zijn.

Het is en blijft een concept hoor en heb niet aan een rat gesnuffeld.

Wat dacht je trouwens wie er opdraaid voor de code95 kosten van de huidige flexwerkers (uitzendkrachten en contracten periode pepaalde tijd)??? :angel:

Of om het even persoonlijk te maken , wie betaalde ze voor jou toen je op contractbasis werkte in de sector?

 

Hoewel ik kritisch ben richting bonden voor wat betreft het SOOB gebeuren en het graag veranderd zou willen zien wil dat niet zeggen dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd.

Zonder bonden zou de sector helemaal afglijden richting minimumloon of misschien nog wel minder omgerekend per uur als er gerommeld blijft worden met  wacht, tank en/of laad/losuren.

bewerkt door Gé--

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

×