Spring naar bijdragen
Gast Leeuw

PVV, Wilders enzovoorts

Recommended Posts

Gast Leeuw

Dit topic open ik onder andere om andere topics niet (verder) te vervuilen. Directe aanleiding zijn de reactie's die in het topic "Brexit en nu??" nog kwamen. De onderstaande citaten komen dan ook daar vandaan.

 

 

Of de Brexit er daadwerkelijk komt is nog maar de vraag nu niet de regering, maar het Britse parlement herover gaat.

Voor sommigen is na een Brexit de Nexit de logische vervolgstap. Als je zulke vergaande maatregelen wit nemen, wil je ook weten wat de gevolgen daarvan zijn.

Politieke partijen laten hun plannen doorrekenen door het Centraal Planbureau.

 

Het CPB doet wetenschappelijk onderzoek dat politici en beleidsmakers kunnen gebruiken bij het nemen van besluiten over beleidsvraagstukken.

Naast ramingen van de economische ontwikkeling zijn bekende publicaties van het CPB de analyse van verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en maatschappelijke kosten-batenanalyses van grote infrastructurele projecten.

Dit CPB heeft de plannen van de PVV, die voor een Nexit is, doorberekend en er de vloer mee aangeveegd.

De financiële gevolgen van een Nexit zouden voor Nederland enorm zijn.

Waar nagenoeg elke politieke partij zijn verkiezingsprogramma door het CPB laat doorrekenen om de houdbaarheid  van dit programma te toetsen, heeft een bepaalde politicus besloten zijn programma niet meer te laten doorrekenen.

Ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet in staat ben om verkiezingsprogramma's  door te rekenen, maar vooralsnog ga ik ervan uit dat het CPB terecht waarschuwt voor het volgen van de Brexit.

 

Wat betreft het CPB: Dit is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Dat iemand als Wilders er weinig of zelfs geen vertrouwen in heeft, vind ik niet zo heel erg vreemd.

Vergeet niet dat de PVV door veel partijen en de regering eerder gezien wordt als vijand dan als vriend.

Zou er een kans kunnen bestaan dat het CPB plannen van bijvoorbeeld de PVV minder positief beoordeeld dan eigenlijk zou moeten? Ik zeg niet dát het zo is, maar zou het mogelijk zijn? Er zijn tijdens deze kabinetperiode helaas al meer vreemde zaken en leugens boven water gekomen...

Ondanks je vertrouwen in de overheid, zou ik je toch willen vragen daar eens goed over na te denken en het niet geringe aantal schandalen en leugens van de overheid daarbij niet te vergeten.

 

Nog even over het standpunt dat Wilders geen democraat is omdat hij de rechterlijke macht in twijfel trekt. Uit het eerder door mij aangehaalde artikel (*) blijkt dat twijfels aan de rechterlijke macht op zijn plaats lijken te zijn.

Iedere verdachte zou toch gek moeten zijn, als hij na alles wat in de aanloop naar dit proces gebeurde, nu geen twijfels aan een eerlijk proces zou hebben? Zoiets als dit is in ieder geval bij mijn weten nog nooit eerder vertoond in Nederland.

 

(*) =  Het artikel "Showproces Wilders ondermijnt de rechtsstaat" ( https://opiniez.com/2016/11/06/proces-wilders-ondermijnt-de-rechtsstaat/ ) werpt een groot aantal vragen op waarbij je je kunt afvragen, waarom ze door de journalisten en media niet gesteld worden. Onderstaand drie citaten uit dit artikel:

 

"Een heksenjacht die notabene in de mainstream media door politici, bestuurders en politie werd aangemoedigd. Een gang van zaken die duidt op een ongewenste vermenging van machten. Wordt onze rechtsstaat bedreigd door mensen die worden geacht haar te beschermen?"

 

"Een rationele beschouwer die het beschikbare materiaal uit die krankzinnige periode van anti-Wilders hysterie nog eens rustig naleest en bekijkt kan niet anders dan concluderen dat onze politiek-correcte elite lijkt te hebben aangestuurd op een afrekening met een politieke tegenstander."

 

"En hoe moeten we de handelwijze van ons politieapparaat duiden? Toog het aan het werk in opdracht of kwam het zelfstandig tot het inzicht om ingevulde aangifteformulieren te drukken, tolken in te huren en aparte aangifteruimten in te richten waar men de aangevers met thee en versnaperingen kon ontvangen? En wie bedacht het aangeven door middel van huisbezoeken? Hoe kwam men aan de adressen van immobiele migranten, niet-Nederlands sprekenden en aan huis gekluisterde analfabeten?"

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Sorry hoor Leeuw, maar nog voor welke andere partij Wilders uitsloot had hij zelf al aangegeven niet met PVDA te willen regeren.

En toen hem werd aangeboden mee te regeren heeft ie "gedoog" mee gestemd. Echter toen het aankwam om de overeenkomsten met andere partijen dan ook te steunen liet hij "in het voordeel van zijn kiezers" het kabinet ten onder gaan. 

"ik zal niet samen met een andere partij regeren" dat was een hard standpunt van hem, "Ich bin die richtige kansler des landes oder regiere ich nicht".

 

Maar over de brexit zei ik al dat de regering het niet kon garanderen, en net als in Nederland is men ook in GB geacht de wet te kennen. Elke burger daar had kunnen weten dat de regering het alleen ter stemming kon brengen en haar best zou kunnen doen de stemming te eerbiedigen. Wat de regering ook doet overigens. 

 

Vanzelfsprekend is het ook niet erg democratisch wanneer de PVV een partij bij voorbaat buitensluit.

 

Kom nu niet weer met die oude koe van een gedoogverhaal...

Vanwege berekeningen van het CPB was er een extra bezuiniging van minimaal 9 miljard nodig. Om de PVV zover te krijgen om daarmee in te stemmen, heeft het CDA beloften gedaan die het niet kon houden vanwege weerstand in de eigen partij. Er was toegezegd dat er 1,5 miljard op ontwikkelingshulp bezuinigd zou worden en dat ging ineens niet door. Dus zou de PVV met lege handen staan, terwijl de werkloosheid zou oplopen en de AOW'ers erop achteruit zouden gaan.

Als een politicus meent dat hij/zij dit niet aan zijn/haar achterban kan verkopen, is niet akkoord gaan toch de enige oplossing? De andere optie was ongeveer net zo betrouwbaar bij de achterban overkomen als Rutte op dit moment. Dat wil toch niemand?

 

Dat Wilders alleen wil regeren of in ieder geval in het geval van een coalitie, premier wil worden is me bekend. Niet dat hij ooit in het Duits heeft gesproken over o.a. Kanzler. Ook Google leverde niets op.

Je hebt dat toch niet zelf bedacht om een link met -bijvoorbeeld- Hitler te leggen? Dat zou me namelijk enorm van je tegenvallen...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast advies almelo

Je bent werkelijk een ster in complotdenken. Als het CPB tot totaal andere conclusies komt dan Wilders, dan is het een samenzwering, want, zoals jij het formuleert, Wilders is de vijand.

Je kunt hier wel een sausje nuance overheen gieten, feit blijft dat met uitzondering van Wilders, alle grote partijen hun verkiezingsprogramma door het CPB laten doorrekenen.

Doe me een plezier en zeur niet met Ik zou je willen vragen eens goed na te denken, want dat werkt stevig op mijn darmflora.

Je verwijzing naar opiniez.com vind ik niet zo gek, want die site is zo ongelooflijk extreem rechts, dat zelfs een zender als Fox New, hier bleek bij afsteekt.

 

Ik heb gezegd dat Wilders een antidemocraat is, en daar geeft hij regelmatig blijk van.

Jij, Leeuw, mag van andere politieke partijen vinden wat je wilt, je hoeft het met niemand eens te zijn, maar er is in dit land maar een partij waar je geen lid van kunt worden en dat is de PVV, waarbij het woord vrijheid een gotspe is.

Wilders heeft gezegd dat een rechter onafhankelijk is als hij wordt vrijgesproken; Wilders vindt Nederland een dictatuur als hij veroordeeld wordt; Wilders spreekt van de dictatuur van de meerderheid als hij zijn zin niet krijgt.

Wilders gebruikt te pas en te onpas begrippen als elite, zoals jij dat nu ook doet. Het gebruik van het woord elite is passend voor iemand met Messiaanse trekken.

Wilders heeft het over het Volk als een homogene groep mensen. Uit het feit dat er meerdere politieke partijen zijn, waar je overigens wel ld van kunt worden, blijkt al dat het begrip Het Volk niet bestaat.

Het is diezelfde Wilders die anderen in de Kamer schoffeert, uitscheldt en beledigt. Hij is de eerste om andere partijen van samenwerking uit te sluiten. Dan is het op zijn minst laf om te zeggen dat er een revolte komt als niemand met hem wil regeren.

Wilders wilde een verschijningsverbod voor een krant die een negatief artikel over hem schreef.

Ik vind het een duidelijk signaal om te zeggen dat zijn politieke denkbeelden een constructieve samenwerking niet mogelijk maken.

Tot slot is Wilders zo laf geweest om in een gedoogrol te stappen. Hij had de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen, maar zijn zusterpartij uit Denemarken heeft de gedoogrol voorgesteld.

Dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen, en kun je overal tegenaan trappen.

Het zal je misschien verbazen, maar ergens hoop ik dat hij gaat regeren. Ik gun hem de kans om onderuit te gaan; om aan zijn achterban te laten zien waar zijn ideeën toe leiden.

Hij heeft nu een prachtig voorbeeld in Donald Trump. En diens opvattingen zijn de laatste maanden wel erg duidelijk geworden.

Zijn oplossing voor de komende 4 jaar is eigenlijk heer simpel: Verbied de Koran en stuur Moslims terug en Nederland wordt weer een paradijs.

Wilders is geen democraat, Wilders wil geen democraat zijn.

Wilders wordt vervolgd voor het aanzetten tot haat en mijns inziens terecht, maar anders dan Wilders accepteer ik een uitspraak van de Rechter.

De minachting voor de Rechtbank laat zijn  ware aard zien.

Hij laat hiermee zien dat hij de rechters niet voor vol aanziet, want in zijn verwrongen beeld is vervolging gelijk aan een veroordeling.

Om het kort samen te vatten: Wilders is een idioot.
​Een idioot die net zo lang schoffeert tot iemand hem daadwerkelijk een klap voor zijn kop geeft zodat hij kan zeggen dat hij de bescherming niet voor niets heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast advies almelo

Dit topic open ik onder andere om andere topics niet (verder) te vervuilen. Directe aanleiding zijn de reactie's die in het topic "Brexit en nu??" nog kwamen. De onderstaande citaten komen dan ook daar vandaan.

 

 

 

Wat betreft het CPB: Dit is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Dat iemand als Wilders er weinig of zelfs geen vertrouwen in heeft, vind ik niet zo heel erg vreemd.

Vergeet niet dat de PVV door veel partijen en de regering eerder gezien wordt als vijand dan als vriend.

Zou er een kans kunnen bestaan dat het CPB plannen van bijvoorbeeld de PVV minder positief beoordeeld dan eigenlijk zou moeten? Ik zeg niet dát het zo is, maar zou het mogelijk zijn? Er zijn tijdens deze kabinetperiode helaas al meer vreemde zaken en leugens boven water gekomen...

Ondanks je vertrouwen in de overheid, zou ik je toch willen vragen daar eens goed over na te denken en het niet geringe aantal schandalen en leugens van de overheid daarbij niet te vergeten.

 

Nog even over het standpunt dat Wilders geen democraat is omdat hij de rechterlijke macht in twijfel trekt. Uit het eerder door mij aangehaalde artikel (*) blijkt dat twijfels aan de rechterlijke macht op zijn plaats lijken te zijn.

Iedere verdachte zou toch gek moeten zijn, als hij na alles wat in de aanloop naar dit proces gebeurde, nu geen twijfels aan een eerlijk proces zou hebben? Zoiets als dit is in ieder geval bij mijn weten nog nooit eerder vertoond in Nederland.

 

(*) =  Het artikel "Showproces Wilders ondermijnt de rechtsstaat" ( https://opiniez.com/2016/11/06/proces-wilders-ondermijnt-de-rechtsstaat/ ) werpt een groot aantal vragen op waarbij je je kunt afvragen, waarom ze door de journalisten en media niet gesteld worden. Onderstaand drie citaten uit dit artikel:

 

"Een heksenjacht die notabene in de mainstream media door politici, bestuurders en politie werd aangemoedigd. Een gang van zaken die duidt op een ongewenste vermenging van machten. Wordt onze rechtsstaat bedreigd door mensen die worden geacht haar te beschermen?"

 

"Een rationele beschouwer die het beschikbare materiaal uit die krankzinnige periode van anti-Wilders hysterie nog eens rustig naleest en bekijkt kan niet anders dan concluderen dat onze politiek-correcte elite lijkt te hebben aangestuurd op een afrekening met een politieke tegenstander."

 

"En hoe moeten we de handelwijze van ons politieapparaat duiden? Toog het aan het werk in opdracht of kwam het zelfstandig tot het inzicht om ingevulde aangifteformulieren te drukken, tolken in te huren en aparte aangifteruimten in te richten waar men de aangevers met thee en versnaperingen kon ontvangen? En wie bedacht het aangeven door middel van huisbezoeken? Hoe kwam men aan de adressen van immobiele migranten, niet-Nederlands sprekenden en aan huis gekluisterde analfabeten?"

 

Jouw en Wilders complot denken leveren het beeld op dat de media het hebben gedaan.

Waar je aan voorbijgaat is dat Wilders het ten enenmale vertikt om mee te werken aan  interviews.

De media hebben het bij Wilders altijd gedaan.

Wilders kan niet tegen kritiek en niet tegen kritische vragen.

En nu moet ik even overgeven want ik dacht dat we aan een idioot op het wereldtoneel genoeg hadden, en nu komt Trump daar ook nog bij.

We hebben al een Trump Tower en straks ook een Trump Wall.

Een voorbode van de Wilders Wall.

bewerkt door advies almelo

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

En nu moet ik even overgeven want ik dacht dat we aan een idioot op het wereldtoneel genoeg hadden, en nu komt Trump daar ook nog bij.

Maakt weinig uit wie er zou winnen.

Een idioot was er toch wel in het witte huis terecht gekomen.

Als dit het "beste" is wat men kan selecteren uit 320 miljoen inwoners dan moeten we het daar maar mee doen........ :p

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je bent werkelijk een ster in complotdenken. Als het CPB tot totaal andere conclusies komt dan Wilders, dan is het een samenzwering, want, zoals jij het formuleert, Wilders is de vijand.

Je kunt hier wel een sausje nuance overheen gieten, feit blijft dat met uitzondering van Wilders, alle grote partijen hun verkiezingsprogramma door het CPB laten doorrekenen.

Doe me een plezier en zeur niet met Ik zou je willen vragen eens goed na te denken, want dat werkt stevig op mijn darmflora.

Je verwijzing naar opiniez.com vind ik niet zo gek, want die site is zo ongelooflijk extreem rechts, dat zelfs een zender als Fox New, hier bleek bij afsteekt.

Geert Wilders en extreem rechts? Zijn ideologie is nog linkser dan Groen Links.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Men stemt op Trump met stemt op Wilders omdat men het zat is uitgeknepen te worden en dat regels en wetten bepaald worden door mensen die dubbele agenda's hebben. Trump heeft gewonnen omdat hij arme zielen de hemel belooft. Wilders roept wat heel veel burgers denken, en dat geeft hem stemmen.

 

Je word niet als racist geboren, dat word je gemaakt in sommige gevallen, als jij het beeld blijft hebben dat een vluchteling alles krijgt en jij 12 jaar op een wachtlijst staat voor een woning, dan ben je geen racist maar ga je op Wilders stemmen, omdat je dan inderdaad denkt vluchtelingen gaan voor.

 

Wat je ziet met Trump is dat mensen het zat zijn om uitgeknepen te worden, geen uitzicht hebben etc, als het nu beter word mag je in twijfel trekken, maar de mensen hebben daar gekozen voor wat anders, ik noem het tegen stemmen omdat ze het zat zijn.

 

Als dat goed uitpakt is een ander verhaal, maar ik denk wel dat men hier in Europa eens na moet denken wat daar gebeurd is, en misschien eens gaat luisteren naar hun burgers die het helemaal zat zijn.

 

De tweede wereldoorlog is ook op deze manier begonnen. En Wilders mag een Idioot zijn, maar heel veel van onze medeburgers staan achter deze man, en zijn die dan allemaal debiel, of zijn ze het allemaal zat

bewerkt door SPL

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wilders gaat de oplossing ook niet brengen net als Tromp dat ook niet gaat doen, na afloop van zijn overwinnings speech klonk niet voor niks "you can't always get what you want" hij doelde met dit nr niet op zichzelf en ook niet op mevr Clinton, hoop dat de burgers het in alle euforie wel meegekregen hebben.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Wilders gaat de oplossing ook niet brengen net als Tromp dat ook niet gaat doen, na afloop van zijn overwinnings speech klonk niet voor niks "you can't always get what you want" hij doelde met dit nr niet op zichzelf en ook niet op mevr Clinton, hoop dat de burgers het in alle euforie wel meegekregen hebben.

De laatste die een oplossing bracht storte zijn land en de halve wereld in de grootste oorlog van de 20e eeuw. Dat is vaak het risico, dat je jezelf gaat overschatten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

De laatste die een oplossing bracht storte zijn land en de halve wereld in de grootste oorlog van de 20e eeuw. Dat is vaak het risico, dat je jezelf gaat overschatten.

Misschien moet je jezelf eens verdiepen in hoe het zo ver kon komen

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Misschien moet je jezelf eens verdiepen in hoe het zo ver kon komen

Een goeie crisis helpt wel een beetje.

Globalisering doet het ook goed.

Mensen zoeken een schuldige.

bewerkt door scania 440

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een goeie crisis veroorzaakt door de banken, de rekening betaald door jan met de pet. Globalisering profiteert enkel het kapitaal van en jan met de pet ploetert verder om rond te kunnen komen. Politiekers die enkel begaan zijn met hun eigen toekomst en maling hebben aan degene die hun gekozen heeft. Tsja ze zoeken altijd een schuldige ( die simpele zielen) en begrijpen er helemaal niets van.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Een goeie crisis veroorzaakt door de banken, de rekening betaald door jan met de pet. Globalisering profiteert enkel het kapitaal van en jan met de pet ploetert verder om rond te kunnen komen. Politiekers die enkel begaan zijn met hun eigen toekomst en maling hebben aan degene die hun gekozen heeft. Tsja ze zoeken altijd een schuldige ( die simpele zielen) en begrijpen er helemaal niets van.

Dat bedoel ik 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Je bent werkelijk een ster in complotdenken. Als het CPB tot totaal andere conclusies komt dan Wilders, dan is het een samenzwering, want, zoals jij het formuleert, Wilders is de vijand.

Je kunt hier wel een sausje nuance overheen gieten, feit blijft dat met uitzondering van Wilders, alle grote partijen hun verkiezingsprogramma door het CPB laten doorrekenen.

Doe me een plezier en zeur niet met Ik zou je willen vragen eens goed na te denken, want dat werkt stevig op mijn darmflora.

Je verwijzing naar opiniez.com vind ik niet zo gek, want die site is zo ongelooflijk extreem rechts, dat zelfs een zender als Fox New, hier bleek bij afsteekt.

 

Op het gevaar af dat je ook de volgende vraag als "zeuren" afdoet: Waarom ga je niet op de inhoud van het artikel in? Schieten op de boodschapper (in dit geval opiniez.com) veranderd helemaal niets aan de feiten...

 

Ik heb gezegd dat Wilders een antidemocraat is, en daar geeft hij regelmatig blijk van.

Jij, Leeuw, mag van andere politieke partijen vinden wat je wilt, je hoeft het met niemand eens te zijn, maar er is in dit land maar een partij waar je geen lid van kunt worden en dat is de PVV, waarbij het woord vrijheid een gotspe is.

 

Vrijheid is volgens jouw dus het lid kunnen worden van een partij? Volgens mij is er geen verplichting daartoe, want anders was de PVV allang daarvoor bestraft. Maar waarom wind je je daarover op? Lid van de PVV wil je toch niet worden...

 

Wilders heeft gezegd dat een rechter onafhankelijk is als hij wordt vrijgesproken; Wilders vindt Nederland een dictatuur als hij veroordeeld wordt; Wilders spreekt van de dictatuur van de meerderheid als hij zijn zin niet krijgt.

Wilders gebruikt te pas en te onpas begrippen als elite, zoals jij dat nu ook doet. Het gebruik van het woord elite is passend voor iemand met Messiaanse trekken.

 

Let eens een beetje op als je met iemand "praat"... Ik gebruik het woord elite niet, dat staat in een citaat uit het door mij aangehaalde artikel. Daarmee vervalt je opmerking over messiaanse trekken. Eens?

Wat betreft dictatuur en rechtstaat: Je gaat steevast voorbij aan wat er is gebeurd in de aanloop naar deze rechtszaak. De vooraf ingevulde aangiften, het oproepen tot het doen van aangifte tegen hem, het inzetten van tolken voor mensen die geeneens Nederlands spreken, het zelfs bij mensen thuis opnemen van aangiften. (iemand die aangifte wil doen van een misdaad, mag de aangifte online doen of na het maken van een afspraak, naar het politiebureau toe komen...)

 

Wilders heeft het over het Volk als een homogene groep mensen. Uit het feit dat er meerdere politieke partijen zijn, waar je overigens wel ld van kunt worden, blijkt al dat het begrip Het Volk niet bestaat.

Het is diezelfde Wilders die anderen in de Kamer schoffeert, uitscheldt en beledigt. Hij is de eerste om andere partijen van samenwerking uit te sluiten. Dan is het op zijn minst laf om te zeggen dat er een revolte komt als niemand met hem wil regeren.

 

Sec gezien zijn Nederlanders natuurlijk wel een (één) volk. Maar dat volk bestaat uit individuen met verschillende meningen, we hadden anders natuurlijk ook niet meerdere partijen.

Dat de uitspraken niet als netjes gezien worden, dat klopt. Ik vind het als burger ook niet netjes, dat de regering liegt en dat een groot deel van de Tweede Kamer uit mensen bestaat, die het niet zo nauw nemen met wat ze hun opdrachtgevers (de kiezers) beloofd hebben. Om dan "nep" aan de woorden regering en oppositie toe te voegen, is eigenlijk wel treffend.

Kijk, je kunt eeuwig over de toon discussiëren (zoals dat vaak gebeurt), maar ondertussen blijft de inhoud liggen. Daar houd ik niet van.

 

Wilders wilde een verschijningsverbod voor een krant die een negatief artikel over hem schreef.

Ik vind het een duidelijk signaal om te zeggen dat zijn politieke denkbeelden een constructieve samenwerking niet mogelijk maken.

 

Wat betreft dat verschijningsverbod mag je me even invullen. Ik vind er zo snel niets over en kan me er ook niets dergelijks voor de geest halen...

 

Tot slot is Wilders zo laf geweest om in een gedoogrol te stappen. Hij had de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen, maar zijn zusterpartij uit Denemarken heeft de gedoogrol voorgesteld.

Dan hoef je geen verantwoordelijkheid te nemen, en kun je overal tegenaan trappen.

Het zal je misschien verbazen, maar ergens hoop ik dat hij gaat regeren. Ik gun hem de kans om onderuit te gaan; om aan zijn achterban te laten zien waar zijn ideeën toe leiden.

 

Wat is er precies laf aan het meewerken aan een gedoogconstructie? De PVV steunde het kabinet op diverse punten en was daarvoor dus medeverantwoordelijk. Op andere punten kon de partij tegenstemmen, net als wanneer ze in de oppositie zou zitten.

 

Dus wanneer je schrijft over geen verantwoordelijkheid en over tegenaan trappen, dan is dat gewoon niet waar... In dat kabinet nam trouwens de PVV plaats en niet alleen Wilders. Je haat jegens de persoon Wilders schijnt enorm diep te zitten...

 

Hij heeft nu een prachtig voorbeeld in Donald Trump. En diens opvattingen zijn de laatste maanden wel erg duidelijk geworden.

Zijn oplossing voor de komende 4 jaar is eigenlijk heer simpel: Verbied de Koran en stuur Moslims terug en Nederland wordt weer een paradijs.

Wilders is geen democraat, Wilders wil geen democraat zijn.

Wilders wordt vervolgd voor het aanzetten tot haat en mijns inziens terecht, maar anders dan Wilders accepteer ik een uitspraak van de Rechter.

 

Tot nu toe weiger je hardnekkig de aanloop naar het proces mee te nemen in je oordeel. Oorzaak -> Gevolg...

 

De minachting voor de Rechtbank laat zijn  ware aard zien.

Hij laat hiermee zien dat hij de rechters niet voor vol aanziet, want in zijn verwrongen beeld is vervolging gelijk aan een veroordeling.

 

Stel nu eens, dat jij ergens van verdacht wordt wat mischien wel, misschien niet strafbaar is. En stel, dat er dan heel veel mensen een hetze tegen jou starten, om zo zoveel mogelijk aangifte's tegen jou te verzamelen. Zou jij je dan fair behandeld voelen en als een lam naar de slachtbank laten leiden?

 

Om het kort samen te vatten: Wilders is een idioot.

​Een idioot die net zo lang schoffeert tot iemand hem daadwerkelijk een klap voor zijn kop geeft zodat hij kan zeggen dat hij de bescherming niet voor niets heeft.

 

En daar komt de linkse aap uit de mouw...  :ok: 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Jouw en Wilders complot denken leveren het beeld op dat de media het hebben gedaan.

Waar je aan voorbijgaat is dat Wilders het ten enenmale vertikt om mee te werken aan  interviews.

 

Wat zien we hier dan? https://twitter.com/fonslambie/status/796317031939403776

 

De media hebben het bij Wilders altijd gedaan.

Wilders kan niet tegen kritiek en niet tegen kritische vragen.

 

....

 

En nu moet ik even overgeven want ik dacht dat we aan een idioot op het wereldtoneel genoeg hadden, en nu komt Trump daar ook nog bij.

 

Doe je even een Pechtoldje?  https://twitter.com/APechtold/status/796273184895012864

 

't Is toch wat: Wordt er in een democratie iemand gekozen die je niet aanstaat en ga je als politicus op zo'n manier reageren...

 

We hebben al een Trump Tower en straks ook een Trump Wall.

 

Ohja, die muur die langs de Mexicaanse grens zou moeten komen. Maar wist je, dat er nu al een groot hek (en op sommige plaatsen een soort van muur) staat? Is het slecht als Trump de grens sluit en niet als Obama datzelfde allang gedaan heeftt?

 

Een voorbode van de Wilders Wall.

 

Het zal voor jouw een gruwel zijn, maar het idee achter de uitspraken van Trump en Wilders staat mij wel aan. De eigen landsgrenzen verdedigen zou geen schande moeten zijn maar juist de normaalste zaak van de wereld. Dat betekent niet dat je jezelf isoleert van de rest van de wereld, maar wel dat je in de gaten houdt, wie je land binnenkomt. Mensen kunnen asiel aanvragen en als dat toegekend wordt, mogen ze hierheen komen en wordt er voor ze gezorgd. Daar staat tegenover dat mensen die geen toestemming hebben, hier niet heen mogen komen. Simpel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Omdat Trump toch al ter sprake kwam:

 

Er zijn nu al twee dagen betogingen en rellen in de VS, omdat het Clinton aanhangers absoluut niet aanstaat dat Trump heeft gewonnen. Zijn dit nu die mensen die zo'n grote mond hadden over Trump, omdat hij de democratie niet respecteert?

Lekker democratisch hoor, zo boos worden om een verkiezingsuitslag dat je de spullen van anderen gaat vernielen. :zegtniets:   En wij maar denken dat alleen Trump tuig in zijn aanhang heeft...

 

Een filmpje van donkere mensen die een blanke in elkaar slaan en uit zijn auto stelen, alleen maar omdat hij Trump heeft gestemd... Video: http://www.dumpert.nl/mediabase/6935979/3eb9aebc/trump_stemmer_krijgt_klappen.html  :mad:

 

 

Edit 18.10:

 

b5c0cf71_screenshot_2u3pal.jpg

bewerkt door Leeuw

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast advies almelo

Omdat Trump toch al ter sprake kwam:

 

Er zijn nu al twee dagen betogingen en rellen in de VS, omdat het Clinton aanhangers absoluut niet aanstaat dat Trump heeft gewonnen. Zijn dit nu die mensen die zo'n grote mond hadden over Trump, omdat hij de democratie niet respecteert?

Lekker democratisch hoor, zo boos worden om een verkiezingsuitslag dat je de spullen van anderen gaat vernielen. :zegtniets:   En wij maar denken dat alleen Trump tuig in zijn aanhang heeft...

 

Een filmpje van donkere mensen die een blanke in elkaar slaan en uit zijn auto stelen, alleen maar omdat hij Trump heeft gestemd... Video: http://www.dumpert.nl/mediabase/6935979/3eb9aebc/trump_stemmer_krijgt_klappen.html  :mad:

 

 

Edit 18.10:

 

b5c0cf71_screenshot_2u3pal.jpg

Je hebt een filmpje gevonden waar zwarte mensen een blanke in elkaar slaan; gefeliciteerd.

Je vergeet de situaties waarin zwarten zonder noodzaak door blanke politieagenten werden doodgeschoten.

Je vergeet gemakshalve dat Trump zijn horden heeft opgeroepen om anderen in elkaar te slaan; hij was zelfs bereid de proceskosten te betalen.

Demonstreren om je frustraties te botvieren is iets anders dan je aanhangers oproepen anderen in elkaar te slaan;

Is iets anders dan je aanhangers met semi-automatische wapens je bijeenkomst te laten bijwonen;

Is iets anders dan ouders van oorlogsslachtoffers belachelijk te maken;

Is iets anders dan journalisten belachelijk te maken.

Hillary heeft verloren en dat heeft ze toegegeven. Dat is voor veel democraten een pijnlijke nederlaag.

Maar zij heeft wel altijd gezegd de uitslag te zullen respecteren, anders dan Trump.

Zie je hier de overeenkomst met een Nederlandse politicus?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Je hebt een filmpje gevonden waar zwarte mensen een blanke in elkaar slaan; gefeliciteerd.

Je vergeet de situaties waarin zwarten zonder noodzaak door blanke politieagenten werden doodgeschoten.

Je vergeet gemakshalve dat Trump zijn horden heeft opgeroepen om anderen in elkaar te slaan; hij was zelfs bereid de proceskosten te betalen.

Demonstreren om je frustraties te botvieren is iets anders dan je aanhangers oproepen anderen in elkaar te slaan;

Is iets anders dan je aanhangers met semi-automatische wapens je bijeenkomst te laten bijwonen;

Is iets anders dan ouders van oorlogsslachtoffers belachelijk te maken;

Is iets anders dan journalisten belachelijk te maken.

Hillary heeft verloren en dat heeft ze toegegeven. Dat is voor veel democraten een pijnlijke nederlaag.

Maar zij heeft wel altijd gezegd de uitslag te zullen respecteren, anders dan Trump.

Zie je hier de overeenkomst met een Nederlandse politicus?

 

Ik zag een filmpje waarop mensen een ander mens in elkaar slaan/trappen, vanwege zijn stemgedrag. Ik toonde het omdat ik het heel erg vind, dat een vrouw hysterisch staat te krijsen "You voted Trump? " en "Kick his ass!".

Het is onmenselijk, crimineel gedrag en absoluut afkeurenswaardig om te mishandelen.

Maar terwijl je bij interesses in je profiel mensenrechten hebt staan, heb je geen enkel woord over voor het geweld wat je in dat filmpje ziet?

 

Jij wind je nu op omdat je denkt dat ik dat filmpje heb opgezocht vanwege de huidskleur van de mensen.

Nee hoor, ik heb daar niet bij stilgestaan en geloof het of niet, als de "kleuren" andersom waren geweest, had ik dat filmpje hier ook gelinkt. Omdat ik dat gedrag verafschuw. Niets meer, niets minder.

 

Dat jij dan over de huidskleur van die mensen begint...

In het topic van Herif schreef je ware woorden: Iets over een splinter, een balk en een oog. Ware woorden, Gerard, ware woorden...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij is Trump democratisch gekozen en niet aangewezen door deze of gene heilige, dus wat loopt iedereen nou te zeiken wereldwijd?

Dit toont alleen aan dat links 'n slechte verliezer is.

Maarten

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Angstig om te horen hoe wij, de massa, gemanipuleerd worden.

 

En te zien dat mensen erin mee blijven gaan. Trump deugt van geen kant en Clinton wel. DWDD (bijvoorbeeld) is een toonbeeld van éénzijdig berichtgeving...

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Eenzijdige berichtgeving is er altijd geweest. Je kunt zelf de keus maken of je je breder oriënteert of niet. Die keus is er nog steeds, maar steeds meer mensen lezen geen krant meer en halen al hun nieuws van Facebook. En dan bepaalt een ander wat jij te zien krijgt op basis waar zij het meest aan kunnen verdienen. Dat is scary.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast advies almelo

Ik zag een filmpje waarop mensen een ander mens in elkaar slaan/trappen, vanwege zijn stemgedrag. Ik toonde het omdat ik het heel erg vind, dat een vrouw hysterisch staat te krijsen "You voted Trump? " en "Kick his ass!".

Het is onmenselijk, crimineel gedrag en absoluut afkeurenswaardig om te mishandelen.

Maar terwijl je bij interesses in je profiel mensenrechten hebt staan, heb je geen enkel woord over voor het geweld wat je in dat filmpje ziet?

 

Jij wind je nu op omdat je denkt dat ik dat filmpje heb opgezocht vanwege de huidskleur van de mensen.

Nee hoor, ik heb daar niet bij stilgestaan en geloof het of niet, als de "kleuren" andersom waren geweest, had ik dat filmpje hier ook gelinkt. Omdat ik dat gedrag verafschuw. Niets meer, niets minder.

 

Dat jij dan over de huidskleur van die mensen begint...

In het topic van Herif schreef je ware woorden: Iets over een splinter, een balk en een oog. Ware woorden, Gerard, ware woorden...

Gerrit, correctie graag correct

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...

×
×
  • Nieuwe aanmaken...