Spring naar bijdragen
DELACC1

Vakantiegeld over overuren

Recommended Posts

In de inleidende uitleg staat "volgens ons.....hoort dat er ook bij" , maw ze weten het ook niet zeker.

Ik denk dat als je het de werkgevers vraagt zei zullen zeggen "volgens ons....hoort dat er niet bij".


Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei scania 440:

In de inleidende uitleg staat "volgens ons.....hoort dat er ook bij" , maw ze weten het ook niet zeker.

Ik denk dat als je het de werkgevers vraagt zei zullen zeggen "volgens ons....hoort dat er niet bij".
emoji50.png
 

Klopt Stefan, daarom ook een proefproces

Het is ook al op de tafel gekomen in de onderhandelingen voor de CAO, toen wilde de werkgevers er niets van horen dus dan rest je alleen maar de gang naar de rechter

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei *Ger*:

Klopt Stefan, daarom ook een proefproces

Het is ook al op de tafel gekomen in de onderhandelingen voor de CAO, toen wilde de werkgevers er niets van horen dus dan rest je alleen maar de gang naar de rechter

Toen ik het begon te lezen dacht ik meteen al aan de nieuwe cao en dat hierin er geen melding over wordt gemaakt, maar goed je geeft het in je reactie al aan dat het op tafel is geweest met de besprekingen. Wat ik me dan wel afvraag; als het dan besproken is tijdens het cao overleg en de vakbonden weten dat er een gerechtelijke uitspraak is, waarom dan niet daarmee meteen om de oren te slaan om er op te wijzen dat dit (klaarblijkelijk) volgens de wet is en opnemen in de cao. In plaats van nu een proefproces (!!) te willen starten :stom:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Volgens mij gaat het om dit begrip (en dan vooral het vetgedrukte deel):

 

Onlangs lag bij de Kantonrechter Amsterdam de vraag voor of bij de berekening van de waarde van een vakantiedag ook de structurele bonus en het werkgeversdeel pensioenpremie meegenomen moesten worden.

(..)

Rechtspraak. De kantonrechter stelt vast dat het recht op doorbetaalde vakantie een grondrecht is. Artikel 31 lid 2 EU Handvest bepaalt dat iedere werknemer recht heeft op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Aan dit grondrecht is verder uitvoering gegeven in Richtlijn 2003/88. Artikel 31 EU Handvest en Richtlijn 2003/88 laten zich niet expliciet uit over de hoogte van het tijdens de vakantie te betalen loon. In het arrest Robinson/Steele uit 2006 heeft het Hof bepaald dat de werknemer tijdens zijn vakantie zijn normale loon dient te ontvangen. Tijdens het genieten van vakantie dient daarom het normale loon te worden doorbetaald en de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen dient daaraan te zijn gelijkgesteld. In het arrest Williams/British Airways heeft het Hof vervolgens overwogen dat het vakantieloon in beginsel overeen dient te stemmen met het gebruikelijke arbeidsloon van de werknemer. Tot dat loon behoort elke last die intrinsiek samenhangt met de uitvoering van de taken die de werknemer zijn opgedragen in zijn arbeidsovereenkomst en waarvoor hij een financiële vergoeding ontvangt. De nationale rechter dient dit te beoordelen, waarbij uitgangspunt is dat de beoordeling betrekking moet hebben op een representatieve periode.1

(..)

 

Conclusie. In de praktijk kan deze uitspraak vergaande financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Indien deze uitspraak stand houdt, zouden werknemers die in het verleden vakantiedagen hebben uitbetaald gekregen alsnog hun (voormalige) werkgever kunnen aanspreken voor de betaling van het restant van de waarde van die vakantiedagen. Voor een dergelijke vordering geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.
 

1. Zie met name ro. 71 van de conclusie van de AG bij dit arrest waarin hij verwijst naar artikel 157 lid 2 VWEU (voorheen artikel 141 lid 2 EG) waarin een ruime definitie van het begrip "beloning" is opgenomen.

 

Nu gaat dit over een persoon met een einde dienstverband en nog niet opgenomen verlof (vakantie) dagen.

Zal wel weer anders zijn bij medewerkers die bij hun huidige werkgever in dienst zijn.

 

http://www.stibbe.com/en/news/2012/july/employment-pensions-and-incentives-ebulletin

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei *Ger*:

Het zal allemaal wel iets gecompliceerder in elkaar zitten denk ik ;)

 

Juustem...met andere woorden er valt niet veel te halen. Immers is die uitspraak bij het Europees Hof al gedaan in 2011 en als het zo zou zijn dat het betrekking kan hebben op alle werknemers dan was er allang aan de bel getrokken (of de bonden hebben weer eens liggen slapen).

Oftewel weer een worst waar je geen hap van krijgt.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei albertvv:

 (of de bonden hebben weer eens liggen slapen).

 

Of het kost heel veel moeite om leden zover te krijgen dat ze het durven te vorderen.

Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat er maar heel weinig mensen hun mond open durven doen buiten anoniem op het forum waar ze moord en brand schreeuwen over bonden die niets doen, niet wetende dat ze zelf daar de oorzaak van zijn :bey:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Leeuw:

't Is rijk rekenen en arm tellen... :ja:

Is dat zo, oh jij hoort dus ook bij degene die het wel best vinden en van mening zijn dat anderen het wel opknappen ;)

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei *Ger*:

Of het kost heel veel moeite om leden zover te krijgen dat ze het durven te vorderen.

Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat er maar heel weinig mensen hun mond open durven doen buiten anoniem op het forum waar ze moord en brand schreeuwen over bonden die niets doen, niet wetende dat ze zelf daar de oorzaak van zijn :bey:

 

Nee Ger in deze heb je niet gelijk. Als dit een regeling was die algemeen bekend was en vastgelegd in de cao (of in de wetgeving) dan had je gelijk, maar dit is een gerechtelijke uitspraak die nu bij Jan Modaal bekend wordt gemaakt en door de bonden ook niet is opgebracht bij de onderhandelingen over de CAO. Dat heeft dus, in deze, totaal niets te maken met niet durven vorderen van leden (of anonieme blaatschapen zo jij wil) maar met een mogelijkheid laten liggen van de bonden. ALS (met de nadruk op als) het dus zo is dat de betreffende uitspraak van invloed is op elke werknemer en de bonden hebben vanaf het moment van uitspraak tot heden niets gedaan om dit onder de aandacht te brengen dan wel vast te laten leggen, zodat iedere werknemer daar gebruik van kan maken, dan hebben ze overduidelijk liggen slapen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik meen ook dat het bij de CAO besprekingen naar voren was gekomen en dat het toen nog onder de rechter was.

Daarom was het toen niet verder meegenomen, tenminste wat ik mij ervan herinner.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Uit de briefing van de CNV (bijlage openingspost) valt te lezen dat de uitspraak van het Europees Hof reeds dateert uit 2011. Dan is het toch niet meer onder de rechter als de besprekingen voor de nieuwe cao afgelopen jaar waren.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw
1 uur geleden zei *Ger*:

Is dat zo, oh jij hoort dus ook bij degene die het wel best vinden en van mening zijn dat anderen het wel opknappen ;)

 

Yup, net zoals jij op andere gebieden alles wel best vindt. :bey:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei albertvv:

 

Nee Ger in deze heb je niet gelijk. Als dit een regeling was die algemeen bekend was en vastgelegd in de cao (of in de wetgeving) dan had je gelijk, maar dit is een gerechtelijke uitspraak die nu bij Jan Modaal bekend wordt gemaakt en door de bonden ook niet is opgebracht bij de onderhandelingen over de CAO. Dat heeft dus, in deze, totaal niets te maken met niet durven vorderen van leden (of anonieme blaatschapen zo jij wil) maar met een mogelijkheid laten liggen van de bonden. ALS (met de nadruk op als) het dus zo is dat de betreffende uitspraak van invloed is op elke werknemer en de bonden hebben vanaf het moment van uitspraak tot heden niets gedaan om dit onder de aandacht te brengen dan wel vast te laten leggen, zodat iedere werknemer daar gebruik van kan maken, dan hebben ze overduidelijk liggen slapen.

Ik hoef geen gelijk te hebben, ik vindt het fijn dat ik mensen kan informeren over hun rechten, dat het soms erg laat is dat dingen naar buiten komen kan ik ook niets aan doen.

Vaak wordt er bij dat soort dingen op kadervergaderingen gepeild wie er een zaak aan durft, aangezien ik gestopt ben als kader lid (mede omdat er niemand zijn nek uit durft te steken) weet ook ik bepaalde dingen erg laat.

 

Maar beter laat dan nooit toch  

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites


Hoe hoog is mijn vakantiegeld?

U heeft recht op jaarlijks vakantiegeld van minimaal 8% van uw bruto jaarsalaris. De wettelijke term hiervoor is vakantiebijslag. Maar de meeste mensen noemen het vakantiegeld of vakantietoeslag. Als u ziek bent, loopt de opbouw van uw vakantiegeld door.

Hoogte vakantiegeld

Uw vakantiegeld wordt berekend over het loon dat u heeft verdiend in het afgelopen jaar (bijvoorbeeld van mei tot mei). Andere betalingen, zoals overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering, tellen niet mee voor de berekening van uw vakantiegeld.

Vanaf 1 januari 2018 tellen betalingen voor meerwerk of overwerk ook mee voor de berekening van u vakantiegeld.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-vakantiegeld?utm_campaign=sea-t-verlof_vakantie-a-vakantiegeld&utm_term=%2Bvakantiegeld&gclid=CjwKCAiA0IXQBRA2EiwAMODil58wM8WumYS0QfMTHS08By7yWqpjL1Ya7IeZCWF08_xld4U__vUawBoCbq8QAvD_BwE


Ik weet eigenlijk niet of het in de CAO anders geregeld is dan wat de overheid aangeeft maar zoniet dan wordt je vakantiegeld over je bruto basissalaris berekend zonder de overuren of andere toeslagen, de onkostenvergoeding valt sowieso er buiten.

Dus ik denk dat het CNV zich alleen op de Europese uitspraak richt dat zegt dat het vakantiegeld over hele bruto salaris gerekend moet worden.

Vraag is wat zwaarder weegt en of een Nederlandse rechter er in mee gaat of zegt dat de Europese rechter alleen een specifieke groep bedoelde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
klopt helemaal Stefan, ze gaan uit van een europeesche uitspraak 

Ik neem aan dat het CNV zich goed verdiept heeft in de uitspraak van die Europese rechter en er van overtuigd zijn dat deze uitspraak ook geldt voor Nederlandse werknemers.

Dan zouden ze een goede kans maken en de werknemers ook.

 

Ik zie nog een kleine "maar", in datzelfde stukje van de overheid staat dat vanaf 1 januari 2018 de wet zo is dat overuren en andere toeslagen meegenomen dienen te worden om de hoogte van het vakantiegeld te bepalen, zou het niet zo kunnen zijn dat overheden een bepaalde tijd krijgen om Europese uitspraken in eigen wetgeving om te zetten?

 

In dat geval geldt het waarschijnlijk nog niet maar pas vanaf 1 jan 2018.

 

Of worden Europese gerechtelijke uitspraken direct bindend en geldt dat alleen voor Europese politieke besluiten?

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei scania 440:

Ik neem aan dat het CNV zich goed verdiept heeft in de uitspraak van die Europese rechter en er van overtuigd zijn dat deze uitspraak ook geldt voor Nederlandse werknemers.

Dan zouden ze een goede kans maken en de werknemers ook.

Ik mag het hopen

Ik zie nog een kleine "maar", in datzelfde stukje van de overheid staat dat vanaf 1 januari 2018 de wet zo is dat overuren en andere toeslagen meegenomen dienen te worden om de hoogte van het vakantiegeld te bepalen, zou het niet zo kunnen zijn dat overheden een bepaalde tijd krijgen om Europese uitspraken in eigen wetgeving om te zetten?

 

In dat geval geldt het waarschijnlijk nog niet maar pas vanaf 1 jan 2018.

Hoe dan ook het is weer een stap in de goede richting 

Of worden Europese gerechtelijke uitspraken direct bindend en geldt dat alleen voor Europese politieke besluiten?

Geen enkel idee Stefan, ik denk dat ze gewoon een balletje opgooien in de hoop dat er veel klagers komen

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het lijkt mij niet dat het CNV in een proefproces investeert als één en ander  wettelijk  per volgend jaar wordt geregeld.

 

Ik denk dat er een ander dingetje speelt.

Vooropgesteld, ik weet niet hoe het in de nieuwe CAO staat vermeldt nu, maar als tijdens de CAO onderhandelingen de werkgevers het voor elkaar hebben gekregen om het begrip overwerk uit de CAO te houden, dan geldt het onderstaande (vet) gedrukte volgens mij.

 

Als er dus een afwijkende afspraak, ten 'nadele' van werknemers, is gemaakt.. dan zou ik mij voor kunnen stellen dat het CNV nu denkt dat er mogelijkheden zijn om, op individuele basis, dit 'recht' binnen te halen en daarmee de werkgevers onder druk zetten?


 

Citaat

 

Meerwerk, minimumloon en vakantiegeld
Doordat over- en meerwerk per 1 januari 2018 onder de WML komt te vallen, is de werkgever vanaf die datum in beginsel ook verplicht daarover vakantiebijslag te betalen. Bij cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat er geen of minder recht is op vakantiebijslag over overwerkvergoeding. In een cao zal (vrijwel) altijd bepaald zijn wat de grondslag voor de vakantiebijslag is. Als overwerk daar niet bijstaat, geldt dat ook als een afwijkende afspraak. Wel moet, ook als er een cao is, de som van loon plus vakantiebijslag altijd ten minste 108% van het minimumloon zijn. Is er geen cao (meer) van toepassing, dan moet de werkgever over overwerk altijd vakantiebijslag betalen, ook als de werknemer over overwerk meer dan 100% krijgt betaald, wat veelal gebruikelijk is.


De werkgever kan hierdoor in overtreding komen met het verbod op onderscheid op grond van arbeidsduur. Dit kan het geval zijn als de parttime werknemer voor meerwerk tot aan de fulltime arbeidsduur een toeslag krijgt waarin de vakantiebijslag al verdisconteerd is, terwijl dat niet expliciet bepaald is (wat vrijwel altijd het geval is). De parttime werknemer krijgt dan over het meerwerk nogmaals 8% vakantiebijslag en krijgt daarmee meer betaald dan zijn fulltime collega.

In ieder geval maakt deze wijziging van de WML voor ondernemingen waar geen cao van toepassing is, meer- en overwerk in het algemeen 8% duurder. Alleen als een werknemer een overeengekomen loon heeft van meer dan drie maal het wettelijk minimumloon, kan schriftelijk worden overeengekomen dat de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag dan wel recht heeft op een lager bedrag aan vakantiebijslag. Andere mogelijkheid is om er bij de honorering van over- en meerwerk rekening mee te houden dat er vakantiegeld over moet worden betaald.

 

AWVN vindt dat over meer- of overwerk geen vakantiebijslag verschuldigd zou moeten zijn als de werknemer hiervoor reeds ten minste 108% van het minimumloon krijgt betaald. Wij hebben het probleem gesignaleerd, maar de minister van SZW is helaas niet bereid geweest om de wet op dit punt aan te passen.

 

Bron: https://www.awvn.nl/actueel/nieuws/wijziging-wml-heeft-gevolgen-voor-overwerk-vakantiegeld-en-stukloon

 

 

bewerkt door Durashift

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

“Gisteren werd bekend dat CNV claims gaat indienen tegen transportbedrijven omdat werknemers tijdens hun vakantie alleen het basisloon uitbetaald krijgen."

 

Bron: https://www.ttm.nl/nieuws/basisloon-tijdens-vakantie-staat-gewoon-cao/92884/

 

Een advocaat van Vallenduuk advocaten geeft er weer een net iets andere invalshoek aan, dacht ik eerder dat het geschil ging over dat in het vakantiegeld geen overuren mee berekend waren zegt deze advocaat dat het gaat over dat er in de vakantie periode geen overuren en of andere toeslagen betaald worden en alleen een basissalaris.

 

Of gaat het over beide vormen, spelen hier twee verschillende zaken?

Wordt er niet duidelijker op zo.

 

 

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Het verhaal zo als Vallenduuk het schrijft klopt, nu krijg je alleen je basisloon als vakantiegeld, dus je 40 uur.

 

Volgens verschillende uitspraken (en CNV) zouden er echter ook overuren meegenomen moeten worden, of dat zo is wil CNV middels een proefproces uitvinden, nu kun je wel zeggen volgend jaar is het toch  geregeld, maar er zijn mensen die zeggen ik had daar al eerder recht op dus ik ga van 5 jaar vorderen.

Echter heeft Vallenduuk ook gelijk als ze stelt dat het zo in de CAO geregeld is dat je in  de vakantie alleen basis loon krijgt, het zal mij benieuwen 

 

Voor zei die willen claimen >> hier << staat een voorbeeldbrief

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Nog een keer die brief van CNV gelezen. Ik lees inderdaad de woorden 'vakantieloon'  en de 'waarde van een vakantiedag'.

 

Volgens mij speelt het geschil dus niet over de 8% vakantiegeld (vakantiebijslag) maar over de €'s die uitbetaald worden in de maand dat de chauffeur een week of 2 -3 op vakantie is.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...

×
×
  • Nieuwe aanmaken...