Spring naar bijdragen
Durashift

veranderingen code 95

Recommended Posts

Onze EU parlementariërs hebben een klap gegeven op het voorstel om de richtlijn voor onze rijopleiding en nascholing (code95) te verbeteren. :zegtniets:

 

Citaat

De voorgestelde veranderingen hebben betrekking op de rij-opleiding, maar ook de Code95 trainingen. De nadruk van de aanpassing van de opleidingen en trainingen ligt bij veiligheid, bijvoorbeeld bij het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers en het gebruik van assistentiesystemen. Ook het beperken van brandstofverbruik moet meer aandacht tijdens opleiding en nascholing krijgen. De chauffeursopleiding moet ook worden aangepast naar moderne technieken, met onder meer e-learning.

 

Bron:

https://www.ttm.nl/nieuws/europees-parlement-wil-chauffeursopleiding-en-training-verbeteren/95909/#comment-131808

 

 

Enkele punten:

 

-Per nascholingsperiode van 5 jaar dient er ten minste één verkeersveiligheidsthema gevolgd te zijn.

 

-Herhalingstrainingen zijn niet meer toegestaan (2x dezelfde cursus in een periode van 5 jaar) - tenzij de chauffeur een specifiek corrigerende opleiding nodig heeft..:(-

 

-Wederzijdse erkenning (door de lidstaten) van code95 certificaten / uren.

 

-ADR is voor de nascholing  behouden. Levert 14 uur op.

 

-Uitzondering voor vrijwilligerswerk met een vrachtwagen door chauffeurs die geen code 95 bezitten is behouden gebleven.

 

 

In welk jaar dit hele zooitje in werking treedt vertelt het artikel niet.

 

 

~~~~~~~~

 

Op zich wel goed nieuws voor chauffeurs die elk jaar 'min of meer' eenzelfde chauffeursdag mogen volgen en dan weer 7 punten erbij hebben...

Dat mag straks (volgens mij) niet meer.. :confused:  :D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Durashift:

Onze EU parlementariërs hebben een klap gegeven op het voorstel om de richtlijn voor onze rijopleiding en nascholing (code95) te verbeteren. :zegtniets:

 

 

-Wederzijdse erkenning (door de lidstaten) van code95 certificaten / uren.

 

 

Betekend dit nu ook dat "wij" in Roemenië de Code95 punten kunnen kopen?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei Durashift:

 

-Herhalingstrainingen zijn niet meer toegestaan (2x dezelfde cursus in een periode van 5 jaar) - tenzij de chauffeur een specifiek corrigerende opleiding nodig heeft..:(-

.......

~~~~~~~~

 

Op zich wel goed nieuws voor chauffeurs die elk jaar 'min of meer' eenzelfde chauffeursdag mogen volgen en dan weer 7 punten erbij hebben...

Dat mag straks (volgens mij) niet meer.. :confused:  :D

Nou je dat zegt; vorige week zat ik zo eens op 'Mijn CBR' te kijken en er is bij mij 'n cursusdag geschrapt van 7 uur... en dat was inderdaad dezelfde "Introductiedag Chauffeur", binnen één jaar twee keer gehad door een interne overstap.

Op zich maakt het niet heel veel uit, ik kom nog steeds op 'n gemiddelde van zeven uur per jaar, maar vind het wel vreemd dat er zonder enige melding gestreept wordt in je saldo.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Marotrans:

Nou je dat zegt; vorige week zat ik zo eens op 'Mijn CBR' te kijken en er is bij mij 'n cursusdag geschrapt van 7 uur... en dat was inderdaad dezelfde "Introductiedag Chauffeur", binnen één jaar twee keer gehad door een interne overstap.

Op zich maakt het niet heel veel uit, ik kom nog steeds op 'n gemiddelde van zeven uur per jaar, maar vind het wel vreemd dat er zonder enige melding gestreept wordt in je saldo.

Was hij niet verlopen, ik bedoel was hij ouder als 5 jaar

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het ook 'n vreemd verhaal maar vooruit... 

Door bovengenoemde doublure liep ik eigenlijk 'n dag (jaar) voor op het gemiddelde dus wat dat betreft geen probleem; anders had ik er toch maar even achteraan gebeld voor de zekerheid :ja:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

IK heb "in de  wandelgangen"iets vernomen dat er bepaalde dingen gaan veranderen m.b. het behalen van de code 95.

Schijnt dat ADR basis of tank in de toekomst 14 c.q. 21 uur op gaat brengen,en dat ieder jaar dezelfde cursus doen niet meer resulteert in" 35 uur op 5 jaar"

 

Wie weet meer( graag met bronvermelding)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Europese richtlijnen rijbewijs en Code 95 in stemming

EC.jpg?RenditionID=8

De Europese Commissie herziet de richtlijnen over het rijbewijs en Code 95.

TLN heeft een sterke lobby gevoerd bij de Europese Commissie (EC) en de Raad (de lidstaten) om het voorstel met wijzigingen, waarover afgelopen dinsdag is gestemd in Europees Parlement, zo gunstig mogelijk te laten zijn voor de Nederlandse transportsector.

In vroeg stadium

TLN is sterk betrokken geweest bij het beïnvloeden van deze herziening. TLN's position paper lag al in een vroeg stadium van het proces bij de Europese Commissie. Vanuit de EC is een voorstel naar de lidstaten gegaan, die nog een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd. Op deze manier kon TLN het voorstel verder naar de wensen van de sector aanscherpen.

Belangrijke punten

Belangrijke punten uit het akkoord tussen Raad en het Europees Parlement:

 1. Per nascholingsperiode (van 5 jaar) dient er minstens een training te worden gevolgd met een verkeersveiligheidsthema. Speciale nadruk ligt er ook op een ‘rationeel brandstofverbruik’ (art. 7)
 2. Herhaling van hetzelfde onderwerp binnen dezelfde cyclus is niet meer toegestaan (art. 7). De bijlage bij de richtlijn vermeldt dat er diverse onderwerpen aan bod moeten komen in de 35 uur nascholing. Een herhalingsopleiding is wel toegestaan indien blijkt dat de chauffeur een specifiek corrigerende opleiding nodig heeft
 3. Bij de keuze van de onderwerpen voor nascholing wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van het door de bestuurder uitgevoerde vervoer en de ontwikkelingen op het gebied van geldende regelgeving en technologie (art. 7)
 4. De minimumleeftijd voor een chauffeur beroepsgoederenvervoer blijft 18 jaar. Er is aansluiting gezocht bij de Europese richtlijn 2006/126 (rijbewijs)
 5. Code 95 wordt vermeld op het rijbewijs. Als dat niet kan, wordt door de lidstaat een ‘kwalificatiekaart bestuurder’ uitgereikt, waarop de Code 95 vermeld staat. Lidstaten erkennen deze kwalificatiekaarten onderling, de bevoegde autoriteiten controleren of het rijbewijsnummer dat vermeld staat op de kaart inderdaad geldig is. Een chauffeur verkrijgt de kwalificatiekaart nadat hij heeft aangetoond dat de vereiste 35 uur nascholing is gevolgd. In Nederland blijft de verklaring van nascholing gelden. Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor chauffeurs met een niet-Nederlands rijbewijs. Hoe die Nederlandse praktijk er voor hen uit gaat zien, is zo kort na het besluit nog niet duidelijk. TLN en het ministerie van IenW zijn hierover met elkaar in gesprek
 6. Wederzijdse erkenning tussen lidstaten van Code 95-trainingsdagen vindt de EC erg belangrijk. Dat zou volgens TLN alleen mogelijk moeten zijn als er ook een adequate handhaving bij wordt georganiseerd. TLN heeft daarom gepleit voor een verbinding met RESPER, om fraude met Code 95 tegen te gaan. Dit is in de Richtlijn Rijbewijzen (2006/126) in artikel 15 gehonoreerd
 7. Het niveau voor initiële vakbekwaamheid en nascholing is door het EP vastgesteld op ten minste MBO2-niveau
 8. ADR is in de Code 95-nascholingscatalogus opgenomen. Maar omdat er bij het Europees Parlement een sterke wens leeft om geen herhalingscursussen binnen dezelfde nascholingscyclus toe te staan, had TLN bedenkingen bij dit succes. De aanhouder wint soms in een lobbytraject: TLN's argument dat een ADR-cursus van 14 uur toch gewoon voor al die uren mag worden meegeteld, heeft navolging gevonden
 9. TLN heeft een aantal jaren geleden al gezorgd dat er vrijstelling wordt verleend aan chauffeurs die zonder code 95 op het rijbewijs vrijwilligerswerk verrichten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vrachtwagen, ten behoeve van liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Ook deze vrijstelling is in de nieuwe richtlijn opgenomen (art. 2 lid f)

Succes

Op het gebied van duurzaamheid is ten slotte nog een succes te melden.

In de Rijbewijsrichtlijn wordt aan artikel 6, lid 4 punt toegevoegd dat voertuigen van meer dan 3.500 kg die rijden op alternatieve brandstoffen gereden mogen blijven worden door houders van een rijbewijs B als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De totale massa is niet groter dan 4.250 kg
 • Het gewicht boven de 3.500 kg is uitsluitend toe te schrijven aan de grotere massa van het alternatieve aandrijfsysteem, in vergelijking met de massa van het aandrijfsysteem van een voertuig met dezelfde afmetingen dat is uitgerust met een interne verbrandingsmotor met een elektrische of compressieontsteking
 • Het laadvermogen wordt niet verhoogd ten opzichte van hetzelfde voertuig
 • Er mag geen aanhanger worden gebruikt

Lidstaten kunnen zelf bepalen of ze hier gebruik van willen maken.

Formele goedkeuring

De ingangsdatum van de nieuwe richtlijn is nog afhankelijk van de formele goedkeuring van de Raad, die wordt verwacht in juni dit jaar. Daarna zal deze nieuwe richtlijn voor de sector gaan gelden.

 
 
 • Like 1
 • Thanks 1

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-4-2018 om 19:09 zei *Ger*:

 

 1. Wederzijdse erkenning tussen lidstaten van Code 95-trainingsdagen vindt de EC erg belangrijk. Dat zou volgens TLN alleen mogelijk moeten zijn als er ook een adequate handhaving bij wordt georganiseerd. TLN heeft daarom gepleit voor een verbinding met RESPER, om fraude met Code 95 tegen te gaan. Dit is in de Richtlijn Rijbewijzen (2006/126) in artikel 15 gehonoreerd
 

Wil dit zeggen dat een in Belgie ,met goed gevolgd afgelegde,ADR cursus, code 95punten oplevert voor het Nederlandse rijbewijs ??

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 uur geleden zei europeaan:

Wil dit zeggen dat een in Belgie ,met goed gevolgd afgelegde,ADR cursus, code 95punten oplevert voor het Nederlandse rijbewijs ??

Het zijn allemaal voorstellen, maar het zou zomaar kunnen dat dit kan in de toekomst.

Voorlopig is dit de stelregel:

Welke diploma's kunnen niet worden gewaardeerd?

 • Cursussen of opleidingen die korter dan 1000 uur (een schooljaar) geduurd hebben;
 • Diploma's die buiten het reguliere onderwijs behaald zijn, bijvoorbeeld bij een particulier instituut;

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei europeaan:

Wil dit zeggen dat een in Belgie ,met goed gevolgd afgelegde,ADR cursus, code 95punten oplevert voor het Nederlandse rijbewijs ??

 

Voor zover ik weet (maar ik ben vrij zeker) telt in Belgie een ADR cursus niet mee voor de code 95.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei swoike:

 

Voor zover ik weet (maar ik ben vrij zeker) telt in Belgie een ADR cursus niet mee voor de code 95.

Voor Belgen weet ik t niet.

Maar als je ,als Nederlander een Belgische cursus doet tellen ze i,i,g niet mee.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Valkje

In elk geval is de aanpassing nu wel een feit.

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-71-2017-INIT/nl/pdf

 

Wat mij bijzonder op viel is de informatieplicht die verplicht word voor alle lidstaten,wat betreft vakbekwaamheid.

Deze database moet ook toegankelijk worden voor handhavers langs de weg.

 

Kort overzicht:

 

https://www.rijschoolpro.nl/rijschool/2018/05/03/europa-beperkt-e-learning-voor-code-95-tot-maximaal-12-uur/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Code 95 hoort toegesneden te zijn op het werk dat een chauffeur doet. Dus BHV en VCA hoeven niet voor alle chauffeurs.

Maar een grotere verbetering vind ik dat er meer aandacht moet worden besteed aan verkeersveiligheid en persoonlijke veiligheid.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Valkje

Nu blijf ik gewoon realistisch.

Zou nu echt het niveau in andere landen omhoog gekrikt worden om te voldoen aan de nieuwe eisen ?

Ik bedoel, nu krijgen veel chauffeurs vanuit bepaalde landen zonder enige kennis al hun papieren, omdat daar men een examen gewoon kan kopen.

Wat veranderd er dan voor wat betreft de code 95 om die serieus te nemen ?

 

Maar hier begrijp ik ook niet 1 ding in de nieuwe regelgeving.

Want er staat ook, dat men binnen de code 95 niet steevast dezelfde beginselen mag volgen binnen de code 95.

Dit moet dus variëren.

Maar het moet wel meer toegesneden zijn op het soort werk wat de chauffeur doet.

??? die snap ik niet echt dan, want zoveel variatie binnen de code 95 heeft men niet echt.

Maar ik behoud wel het recht om mijn diploma voor gevaarlijke stoffen te mogen rijden, te verlengen, ongeacht ik daarmee niet werkzaam mee ben op het huidig moment.

Staat gewoon geregeld in de wetgeving.

 

Nou, dus elke 5 jaar komt het er op neer dat ik gewoon een verkapt theorie examen moet doen wat betreft de verkeersregels.

En dat vind ik kul, zelfde als dat onze doelgroep zeer zuinig moet leren rijden.

Niet dat ik zuinig wil rijden, maar het weegt niet af tegenover al die overige weggebruikers, die deze kennis ontbreekt.

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-5-2018 om 14:31 zei Valkje:

Nu blijf ik gewoon realistisch.

 

 

Nou, dus elke 5 jaar komt het er op neer dat ik gewoon een verkapt theorie examen moet doen wat betreft de verkeersregels.

En dat vind ik kul, zelfde als dat onze doelgroep zeer zuinig moet leren rijden.

Niet dat ik zuinig wil rijden, maar het weegt niet af tegenover al die overige weggebruikers, die deze kennis ontbreekt.

 

 

Krijg je doordat t allemaal geldklopperij is,na een succesvolle lobby van de "opleidings instituten"

Onbegrijpelijk dat een cursus ADR,waar je wél wat aanhebt nog steeds  niet telt voor code 95

 

IK deed de cursus"zuinig rijden"op een parcours waar nogal wat rotondes inzaten,de instructeur zei me lang tevoren al het gas eraf te houden en de auto uit te laten lopen.

net voor de vierde rotonde haalde een vent met n busje mij nog net in over de streep,waarop de instructeur reageerde met: ja,er zij er altijd die geen tijd hebben.

Waarop ik reageerde: ik vond t al flink van m dat ie erachter bleef,als ik in dat busje gereden had was ik er direct na de eerste rotonde al voorbij gegaan.:D

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei europeaan:

Krijg je doordat t allemaal geldklopperij is,na een succesvolle lobby van de "opleidings instituten"

Onbegrijpelijk dat een cursus ADR,waar je wél wat aanhebt nog steeds  niet telt voor code 95

 

 :nee:

Ik heb zelf ADR gedaan, en levert 14 punten op je code 95 op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Showfeur:

 :nee:

Ik heb zelf ADR gedaan, en levert 14 punten op je code 95 op.

Sorry ,dan heb ik t verkeerd begrepen.

 

ADR is in de Code 95-nascholingscatalogus opgenomen. Maar omdat er bij het Europees Parlement een sterke wens leeft om geen herhalingscursussen binnen dezelfde nascholingscyclus toe te staan, had TLN bedenkingen bij dit succes. De aanhouder wint soms in een lobbytraject: TLN's argument dat een ADR-cursus van 14 uur toch gewoon voor al die uren mag worden meegeteld, heeft navolging gevonden

 

Door deze zinsnede in de vroegere posting van Ger had ik begrepen dat dit ,in het verleden,niet zo was.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
31 minuten geleden zei europeaan:

Sorry ,dan heb ik t verkeerd begrepen.

 

ADR is in de Code 95-nascholingscatalogus opgenomen. Maar omdat er bij het Europees Parlement een sterke wens leeft om geen herhalingscursussen binnen dezelfde nascholingscyclus toe te staan, had TLN bedenkingen bij dit succes. De aanhouder wint soms in een lobbytraject: TLN's argument dat een ADR-cursus van 14 uur toch gewoon voor al die uren mag worden meegeteld, heeft navolging gevonden

 

Door deze zinsnede in de vroegere posting van Ger had ik begrepen dat dit ,in het verleden,niet zo was.

Heel in het begin kreeg je voor ADR basis en tank zelfs nog 21 punten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...

×
×
 • Nieuwe aanmaken...