Spring naar bijdragen
europeaan

De EU, goed voor ons of toch niet? (Spin off)

Recommended Posts

Wat ik begreep was de gulden gekoppeld aan de mark, met een vaste koers van fl 1,13 = 1,00 DM.

Toen na de val van de muur in '89 het arme DDR opging in de BRD werd de mark minder waard t.o.v andere valuta, maar de koppeling met de gulden bleef gelijk. De reële koers  fl/dm zou  dan ongeveer 1 op 1 horen te zijn.

Dan zouden we voor  één euro  fl 1,95 betaald hebben, dus nog beter dan de 2 op 1 die je ook hoort en heel wat beter dan de fl 2,20371 = € 1,= die we nu als wisselkoers kregen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Eurobedrog deel I: de kosten van de euro – 700 miljard en counting

 

Screen-Shot-2018-01-08-at-12.32.36-1132x670.png

 

 

 

 

 

De eurobeerput gaat steeds verder open. Naar aanleiding van een recente reportage op de Nederlandse televisie over de conversiekoers van de gulden naar de euro, giraal per 1 januari 1999, ben ik eens gaan spitten in dat dossier. Wat blijkt? Die conversiekoers heeft ons land aantoonbaar al ongeveer € 700 miljard gekost! U leest het goed: ons land is zeven-honderd-duizend-miljoen euro’s armer geworden door de invoering van de euro en dan reken ik de tientallen miljarden die ons land kwijt is aan ‘noodfondsen’, garanties en ECB verplichtingen nog niet eens mee. Het zit zo.

 

Gehele artikel bij de bron; https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/eurobedrog-deel-i-de-kosten-van-de-euro-700-miljard-en-counting/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Al menig jaar volg ik Jean Wanningen aka Trias Politica een hij is een grondlegger van mijn huidige mening.

Vroeger toen "De Dagelijkse Standaard" nog geen rancuneus klikbait site was heeft hij messcherpe stukken geschreven over de EU en zijn Euro.

Tevens is hier een boek uit ontstaan, een aanrader. Het Eurobedrog.

 

https://twitter.com/trias_politica

 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎4‎-‎3‎-‎2019 om 23:08 zei europeaan:

Ik vind dit wel n erg goedkope manier om je gelijk te halen.

 

 

U vraagt, wij draaien.. :rolleyes:

 

Hierbij wel toegegeven dat het soms even duurt van mijn kant, waarvoor pardon;)

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

 


 

 

 

 


 

Eurobedrog Deel II: de euro kost u jaarlijks ruim vierduizend euro!

Screen Shot 2018-01-08 at 12.32.36
Foto:
 

 

Eergisteren verscheen deel I van het Eurobedrog door de Nederlandse regering Kok. Vandaag volgt deel II, waarin zal worden aangetoond dat met name de Nederlandse burger en middenstander door de socialist Kok en de ‘liberaal’ Zalm keihard in het pak zijn genaaid met de omwisseling van de gulden naar de euro. Waar kennen we die politieke combinatie ook alweer van?

Door de economische en monetaire gang van zaken vanaf 1982 raakte de gulden ten opzichte van de overige Europese valuta in toenemende mate ondergewaardeerd. Maar de Nederlandse economie was in de loop van de jaren negentig dankzij diverse kabinetten Lubbers, daarbij geholpen door een mondiale opleving van de economie, geheel hersteld. Sterker nog, in 1997 dreigde onze economie ‘oververhit’ te raken. De enig juiste economische remedie zou toen natuurlijk moeten zijn geweest: een revaluatie van de Nederlandse gulden.

Al in het begin van 1997 werd Nederland daarvoor uitdrukkelijk gewaarschuwd, onder meer door het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en DNB. IMF en DNB konden daarbij vanzelfsprekend niet zeggen dat de reden van de op ons afkomende oververhitting de véél te goedkope gulden was, want dan zouden de financiële markten direct op hol zijn geslagen en zou er in Nederland grote maatschappelijke druk zijn ontstaan voor een revaluatie van de gulden. En dat was niet de bedoeling, want de revaluatie is door de politiek geblokkeerd, zoals hierna zal blijken.

In de aanloop naar de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de voorbereidingen van de introductie van de euro in 1998, was het rente instrument van DNB immers al volledig afgestemd op de Economische en Monetaire Unie (EMU, juli 1998). En dit rente instrument werd vanaf juli 1998 tot en met het jaar 2000 voor Nederland ook nog eens averechts ingezet. Een krapper begrotingsbeleid van de Nederlandse regering vanaf 1999 zou – gelet op de grote monetaire onevenwichtigheid van de gulden ten opzichte van de andere munten die tot de euro toetraden – slechts een druppel op de spreekwoordelijke gloeiende economische plaat hebben betekend en was bovendien na circa 20 jaar loonmatiging en bezuinigingen ‘politiek’ en ‘sociaal’ ook niet meer te verkopen. Néé, het énige logische instrument was een revaluatie van de gulden.

Als de gulden niet gerevalueerd zou worden, dan zou de Nederlandse economie oververhit raken met ‘import van buitenlandse inflatie’ en met – in vergelijking met de andere Europese landen – doorschietende evenwichts herstellende prijsstijgingen en een bovenmatige loonontwikkeling (die dan later weer ongedaan gemaakt zou moeten worden). Hierdoor zou onze toenmalige ‘uit het lood geslagen’ concurrentiepositie weliswaar beter in evenwicht komen maar onze koopkracht zou daardoor nog verder worden aangetast. En dat alles hebben we in Nederland in de jaren vanaf 1999-2006 helaas dan ook gezien. Dit zelfde dreigt nu ook te gebeuren in Duitsland, als gevolg van de voor Duitsland veel te goedkope euro, maar dat terzijde.

De vraag is natuurlijk waarom de gulden in 1997/1998 niet werd gerevalueerd, terwijl daar toch dringende en urgente economische noodzaak voor was? Dat zat zo.

Nout Wellink heeft later ooit eens gezegd dat Duitsland een revaluatie van de gulden als ‘gezichtsverlies’ van hun heilige D-mark zou hebben ervaren. Immers, dat zou als teken van zwakte van Duitsland uitgelegd hebben kunnen worden, dat toen net druk bezig was om miljarden te pompen in voormalig Oost-Duitsland. En dat eenwordingsproject mocht natuurlijk niet in gevaar komen. Volgens Wellink was voor Nederland het doorzetten van de oprichting van de EMU met een gemeenschappelijke euromunt van groter belang dan de juiste omwisselkoers van de gulden. Iemand met zijn expertise zal de desastreuze gevolgen van de foutieve euro conversiekoers van de gulden natuurlijk vooraf wel hebben overzien, maar hij durfde kennelijk niet de confrontatie aan te gaan met de politiek en wellicht speelde er ook een persoonlijk belang. Hij zou immers Duisenberg opvolgen als president van DNB.

En omdat de euro-omwisselkoersen in 1998 formeel (bij unanimiteit!) door de Europese Raad -op voorstel van de Europese Commissie ná ingewonnen advies van de ECB- zijn vastgesteld, zijn dus de EU en de ECB ‘juridisch-formeel’ verantwoordelijk voor de aanzienlijke welvaartschade, die aan de Nederlanders is toegebracht. Maar ‘feitelijk-moreel’ verantwoordelijk zijn en blijven de toenmalige Nederlandse regering (Kok, PvdA) en DNB (Duisenberg, PvdA).

Nederland had dus feitelijk een vetorecht wat betreft de onjuiste vaststelling van de euroconversiekoers van de gulden, maar heeft daar om politieke redenen geen gebruik van gemaakt. Kok en Duisenberg hadden klaarblijkelijk andere belangen dan het Nederlandse landsbelang! Welke belangen waren dat dan?

Kok als de onvolprezen pleitbezorger van de Europese Unie en de EMU, wilde de euro niet al bij voorbaat laten stranden. Dat zou hem op fors gezichtsverlies komen te staan bij diens Brusselse vrinden. En Duisenberg zou eeuwige roem kunnen vergaren, als eerste president van de ECB. De socialisten Kok en Duisenberg dienden daarbij natuurlijk vooral het PvdA-prestige, dus het eigen partijbelang.

Voor het afzien van de revaluatie van de gulden werd Duisenberg dus ‘beloond’ met diens benoeming tot eerste president van de ECB. Maar dit was een ‘doekje voor het bloeden’, want als representant van ‘de Duitse School’ diende Duisenberg juist perfect het Duitse belang. Nederland heeft dus voor noppes de broodnodige revaluatie van de gulden prijsgegeven.

En Zalm en Wellink dan?

Zalm is natuurlijk een goede boekhouder maar vond de belangen van het (Nederlandse) multinationale bedrijfsleven kennelijk belangrijker dan het landsbelang. Hij schroomde er zelfs niet voor om begin 1998 (aan de vooravond van de vaststelling van de euroconversiekoersen) in de Tweede Kamer zonder blikken of blozen te verkondigen dat de gulden juist was geprijsd en niet was ondergewaardeerd. Deze leugen heeft Zalm in 2005 in de Tweede Kamer nogmaals herhaald, gelijk zijn opvolger Bos in 2007, al liet hij later via zijn woordvoerder weten, dat je als Minister van Financiën mag liegen om de rust op de financiële markten te bewaren. En de Tweede Kamer? Zij slikte de leugens en sliep rustig verder…..

En in 1997-1998 hield Wellink ook vanzelfsprekend zijn mond, want het vertrek van Duisenberg naar Frankfurt maakte voor hem de weg vrij …..naar het DNB-presidentschap.

En zo geschiedde het dus allemaal…, met de voor Nederland mega schade tot gevolg.

 

GEHELE ARTIKEL BIJ DE BRON; https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/eurobedrog-deel-ii-de-euro-kost-u-jaarlijks-ruim-vierduizend-euro/

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

@Dafne Misschien is het een idee om een korter stuk van het bericht te plaatsen, gevolgd door de link naar de bron?

Ik denk dat veel mensen bovenstaande gewoon niet lezen, omdat het te lang is. Als je een (pakkend) stukje uit het artikel plaatst, kan dat de nieuwsgierigheid wekken, waardoor mensen die zich willen informeren over het onderwerp de link die je hen aanreikt gaat lezen.

 

Bijvoorbeeld zo:

"De vraag is natuurlijk waarom de gulden in 1997/1998 niet werd gerevalueerd, terwijl daar toch dringende en urgente economische noodzaak voor was? Dat zat zo.

Nout Wellink heeft later ooit eens gezegd dat Duitsland een revaluatie van de gulden als ‘gezichtsverlies’ van hun heilige D-mark zou hebben ervaren. Immers, dat zou als teken van zwakte van Duitsland uitgelegd hebben kunnen worden, dat toen net druk bezig was om miljarden te pompen in voormalig Oost-Duitsland. En dat eenwordingsproject mocht natuurlijk niet in gevaar komen. Volgens Wellink was voor Nederland het doorzetten van de oprichting van de EMU met een gemeenschappelijke euromunt van groter belang dan de juiste omwisselkoers van de gulden."

 

Dus het mogelijk gezichtsverlies van de Duitsers, mocht Nederland gewoon 10 of 13% van hun bezit kosten.

 

" Iemand met zijn expertise zal de desastreuze gevolgen van de foutieve euro conversiekoers van de gulden natuurlijk vooraf wel hebben overzien, maar hij durfde kennelijk niet de confrontatie aan te gaan met de politiek en wellicht speelde er ook een persoonlijk belang. Hij zou immers Duisenberg opvolgen als president van DNB."

 

Aha, persoonlijke belangen. Er zijn landen waar mensen die in dergelijke functie's hun land/volk zo benadelen, zonder meer worden gehangen... 

Niet dat ik iemand op verkeerde ideeën wil brengen, hoor :cool:

Lees verder: https://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/eurobedrog-deel-ii-de-euro-kost-u-jaarlijks-ruim-vierduizend-euro/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Knippen en plakken krijg ik niet voor elkaar op DDS vandaag, gehele pagina geplaatst om daarna in te korten.

 

8 minuten geleden zei Leeuw:

Er zijn landen waar mensen die in dergelijke functie's hun land/volk zo benadelen, zonder meer worden gehangen..

 

En vandaar geen https://nos.nl/artikel/2156058-geen-parlementaire-enquete-naar-invoering-euro.html 

Mocht de gemiddelde Nederlander ooit gaan begrijpen hoe de Nederlandse politiek werkt dan zouden wij morgen een burgeroorlog krijgen, wat meer dan terecht zou zijn!!!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

En ondertussen in Frankrijk, worden de gele hesjes door de politie het ziekenhuis in gemept en geschoten (!):

 

 

Wat heeft dit met de EU te maken? Nou, de EU heet de oorzaak te zijn dat we in Europa in vrede leven. Maar als er in Spanje demonstratie's neergeslagen worden, juichen de EU-leiders dat toe en ook voor deze Franse EU-onderdanen steken ze geen poot uit.

Democratie in de EU = Je bek houden. Of anders.

Mensenrechten? Die zijn voor zielige mensen die van ver komen...

bewerkt door Leeuw

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

BRON; https://www.stopdebankiers.com/

 

Eurogendfor: de Gestapo van de Europese Unie (dit is uw Europa)

Veel landen hebben gewapende, paramilitaire organisaties van oproerpolitie, wiens taak het is ervoor te zorgen dat onhandelbare burgers doen wat hen opgedragen is. Dit was het ultieme regeringsinstrument in landen die werden binnengevallen door Napoleon en/of die fascistische of communistische dictaturen hadden (vrijwel allemaal).

De EU heeft al langere tijd geleden, in haar wijsheid, haar eigen gewapende oproerpolitie gecreëerd – Eurogendfor.

 

Nooit van gehoord? Het zijn in principe huursoldaten die op bevel van de EU in de lidstaten kunnen worden ingezet – en uit voorzorg nooit in hun eigen land, zodat er voor overheden geen scrupules zullen zijn wat betreft het afranselen en -schieten van “eigen burgers”.

GEHELE ARTIKEL BIJ DE BRON; https://www.stopdebankiers.com/eurogendfor-de-gestapo-van-de-europese-unie-dit-is-uw-europa/

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Leeuw:

Democratie in de EU = Je bek houden. Of anders.

 

 

MOGEN ZE JOU DOOD SCHIETEN !!!

 

Dit is alles behalve een grap, lees U in en stem met verstand 20 maart en op 23 mei !

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Ik weet het wel, al denk ik dat dat dood schieten van mij zo'n vaart niet nog loopt. ;)

Weet je wie er ook een gewapende, paramilitaire organisatie had? Die club heette Schütz-Staffel en begon als lijfwacht van Hitler en groeide snel uit tot de schrik van velen...

 

Heel veel mensen schijnen écht geen idee in te hebben, wat er zoal binnen de EU besloten en gedaan wordt. Velen beperken zich tot de TV, journaals, kranten en radio.

De EU brengt ons voorspoed, vrede en geluk. De EU zegt het zelf, de nieuwsvertellers zeggen het ook, dus zal het wel kloppen. Slaapt u rustig verder.

 

@DAFne Laat het hier maar even bij. Wie twijfelt kan zelf op onderzoek uitgaan en mensen die niet willen, overtuig je toch niet...

bewerkt door Leeuw

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Leeuw

Europese Volkspartij (EVP) wil de partij Fidesz van Hongaarse premier Orbán het stemrecht ontnemen, want hij heeft sterke kritiek op hen geuit (en voor enkele uitspraken inmiddels ook zijn excuses aangeboden). Fidesz ligt al langer onder kritiek, omdat het niet altijd luistert naar wat de EU wil.

 

Is de democratie in de EU alleen weggelegd voor hen, die braaf meeklappen met de muziek?

"Het EVP-partijbestuur stelt nu voor het EU-kritische Fidesz voorlopig zijn stemrecht in partijbijeenkomsten te ontnemen, ook bij het voorstellen van kandidaten voor belangrijke posten."

 

bronnen o.a.: https://tpo.nl/2019/03/20/democratische-europese-volkspartij-wil-partij-orban-kaltstellen-want-orban-doet-stom en https://www.telegraaf.nl/nieuws/3224700/cda-stelt-partij-orban-in-evp-ter-discussie

bewerkt door Leeuw

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Gast
Reageer op deze discussie...

×   Je hebt opgemaakte inhoud geplakt.   Opmaak verwijderen

  Only 75 emoji are allowed.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Laden...

×
×
  • Nieuwe aanmaken...