Spring naar bijdragen
AngeliqueBS

Suikerziekte en gevolgen ...

Recommended Posts

Maakt niet uit.Komt veel voor bij Oostblok chauffeurs Zuikerziekte

1 a2 x per maand Noord limburg. op halen vrachtauto.voor het ziekenhuis

Daar ben ik van geschrokken Dat zegde mij Ambulance Broeders

Ik ga nog verder Beroeps chauffeur die een ongeluk maakt en zuikerzeikte heeft En is niet aan gemeld bij het CBR.krijgt de rekening of na bestaande

Dat heb ik van een Rechter Die denken er zo over.Het is geen katte pis

De Groette Hwm

Wie zegt dat het ongeval VEROORZAAKT is door de suikerziekte van de chauffeur?

Wat wil jij dan? Net zoals in sommige staten van de USA mensen met suikerziekte weren als vrachtwagenchauffeur? Of dat als je suikerziekte krijgt (latere leeftijd) je daarmee je baan ook kwijtraakt?

Is dat het?

En welke ziektes moet je dan nog meer willen gaan 'aanpakken'?

Kortom WAAR IS HET EINDE?

En is een Medische keuring niet voldoende? Ik vind namelijk niet dat alles gemeld behoeft te worden bij het CBR. Een verplichte keuring is m.i. ruim voldoende en die keuringen hebben we dus sinds kort bij verlenging van je rijbewijs ... hetgeen om de 5 jaar gaat gebeuren dus. Tevens heb(had) je nog een bedrijfsARBOkeuring - ook om de 5 jaar overigens ... kan dat dus nu mooi tesamen vallen.

Komt veel voor bij Oostblok chauffeurs? Wat is dat nou weer voor'n aanname? En let wel je hebt 2 typen suikerziekte. Een groot verschil tussen die twee groepen overigens. Wil jij al die mensen over een kam scheren?

* overigens vind ik je schrijftaal erg slecht aan het worden!

Zo slecht en met zoveel fouten dat ik bijna denk dat jij een andere persoon bent dan .. de vroegere HWM... Je schrijft nu bijna in Telegramstijl.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

[ik ga nog verder Beroeps chauffeur die een ongeluk maakt en zuikerzeikte heeft En is niet aan gemeld bij het CBR.krijgt de rekening of na bestaande, Quote HWM]

Dit is een uitspraak die op mij een beetje vreemd overkomt?

Je kunt zelfs diabetes hebben zonder dat je het zelf in de gaten hebt of weet. Jaren achter elkaar zelfs. En ook diabetes inmindere mate, waar prima mee te werken is.

Het is vaak wel zo dat je suikergehalte omhoog kan schieten bij een bepaalde handeling of gebeurtenis (lichamelijke inspanning of na schrik reactie).

Dus stel je voor je bent jaren aan het werk en het gaat allemaal goed, ondanks dit heb je diabetes zonder dat je het zelf weet of merkt.

Je krijgt een ongeluk. Door de lichamelijke reactie ten tijde van het ongeval is je suikergehalte tijdelijk verhoogt. Dit constateerd men na de gebeurtenis, tijdens een controle in het ziekenhuis.

Hierna zou dan de chauffeur die onbewust diabetes heeft aansprakelijk zijn voor het ongeval, en de kosten worden verhaald op de veroorzaker of eigenaar van het voertuig omdat er iest is wat ze niet weten...

Lijkt me stug, maar ik ga hier over info inwinnen en kom terug met een passend antwoord (geen veronderstellingen dus want daar koop je niets voor)

Aanstellingskeuring

De cao’s beroepsgoederenvervoer over de weg schrijven een aanstellingskeuring voor rijdend personeel voor.

Bij de aanstellingskeuring wordt o.a. rekening gehouden met het volgende:

 • Is de betreffende man of vrouw geschikt voor het werk als chauffeur (-se) of kraanmachinist(e), inclusief alle daarbij behorende werkzaamheden
 • Het voorkomen van een onjuiste beroepskeuze
 • Er wordt gelet op veiligheidsaspecten en risicofactoren (zowel fysiek als psychisch) die bij de uitoefening van het beroep van chauffeur/kraanmachinist horen.

groeten,

Mark

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Inhoud aanstellingskeuring

De aanstellingskeuring is gericht op de risico’s in de functie en bevat de volgende onderdelen:

 • Toelichting op de keuring aan de werknemer
 • Invullen van de aanstellingskeuringlijst (thuis of bij de arbodienst). Deze lijst wordt gebruikt bij het gesprek met de bedrijfsarts
 • Basisbiometrie: lengte/gewicht (queteletindex), bloeddruk, gezichtsvermogen, gehooronderzoek (screening), urine-onderzoek, indien noodzakelijk aanvullend onderzoek
 • Lichamelijk onderzoek door bedrijfsarts met speciale aandacht voor houding- en bewegingsapparaat
 • Gezichtsveldbepaling.

Het resultaat van het onderzoek wordt direct aan de nieuwe werknemer meegedeeld. Bij goedkeuring ontvangt de nieuwe werknemer een door de bedrijfsarts ondertekende en geplastificeerde BedrijfsGezondheidskundige Verklaring waarop BSN-nummer (voorheen sofinummer), werknemersnaam, adres, woonplaats, geboortedatum, functie, geldigheidsduur (maand en jaar) en datum van afgifte staan vermeld.Eventuele beperkingen kunnen vermeld worden.

Bron: BGZ.nl

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Medische beoordelingDe medisch adviseur van het CBR verricht zelf geen keuringen. Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk en verwijst de medisch adviseur van het CBR u naar bijvoorbeeld een oogarts, neuroloog, psychiater, cardioloog of internist. Dit doet hij naar aanleiding van de informatie uit de Eigen verklaring of het Geneeskundig verslag, of van al bij het CBR bekende informatie.

Op basis van de uitslag van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over de geschiktheid. De tarieven voor een specialistisch onderzoek verschillen. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. De kosten van het CBR zitten in het tarief van de Eigen verklaring.

bron: CBR.nl

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Vrachtwagenchauffeurs

Sinds 1 oktober 2004 moeten alle chauffeurs met een ‘groot rijbewijs’ (vrachtwagens, bussen en (vracht)auto’s met grote aanhangers) elke tien jaar medisch worden gekeurd, en na hun 70e jaar elke vijf jaar. Sinds vorig jaar moet die keuring voor vrachtwagenchauffeurs door een arbo-arts worden gedaan.

Hoe gaat de medische keuring in zijn werk?

Bij de medische keuring beoordeelt de arts de algemene lichamelijke en geestelijke conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. Hij zal ook de bloeddruk meten en urine controleren op een mogelijke suikerziekte. Gezichtsscherpte wordt opgenomen zonder en eventueel mét bril/contactlenzen. De meeste huisartsen zullen geen eigen patiënten keuren maar hen doorverwijzen naar een onafhankelijke collega. Dit om de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt niet te verstoren.

Kan ik een rijbewijs halen als ik een lichamelijke handicap heb?

Voor wie verantwoord en veilig de weg op kan, hoeft een handicap geen obstakel te zijn. Er zijn aan de auto zoveel technische aanpassingen mogelijk, dat het voor veel mensen met een lichamelijke handicap mogelijk is om verantwoord auto te rijden. Het is soms ook mogelijk om met een aangepaste motorfiets, vrachtauto of autobus te rijden. De aanpassingsdeskundigen van het CBR adviseren over technische aanpassingen in auto's voor gehandicapten en beoordelen de rijgeschiktheid in de praktijk.

Mijn medische omstandigheden zijn gewijzigd. Kan ik mijn rijbewijs houden?

Mensen met een rijbewijs denken vaak dat zij bij een gewijzigde medische situatie opnieuw examen moeten doen. Dat is niet waar. Wie medisch en praktisch geschikt is om met een aangepaste auto of motor veilig aan het verkeer deel te nemen, krijgt een aantekening op het rijbewijs. Uit de aantekening blijkt de aard van de aanpassingen aan het voertuig.

Wanneer moet ik een aantekening laten plaatsen door een arts?

Als u één of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring zetten, waaruit de aard en de ernst van de aandoening blijkt. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog.

Wanneer moet ik het ‘Geneeskundig verslag’ laten invullen?

Vanaf uw zeventigste jaar hebt u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een Verklaring van geschiktheid nodig. Ongeacht uw leeftijd is voor de eerste aanvraag van een examen in de categorie C. D, CE en DE altijd het Geneeskundig verslag vereist. Voor het verkrijgen van de Verklaring van Geschiktheid heeft u tenminste de Eigen verklaring en het Geneeskundig verslag nodig.

Mag ik door mijn eigen huisarts of specialist gekeurd worden?

Volgens de Wegenverkeerswet mag dat. Maar de federatie KNMG gebiedt artsen om geen keuringen bij eigen patiënten uit te voeren. Anders kan de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk komen staan. Doorgaans zal uw huisarts of specialist u dus doorverwijzen naar een onafhankelijke collega.

Waarom moet ik een rijtest doen via de afdeling Aanpassingen?

U dient een rijtest te doen via de afdeling Aanpassingen op het moment dat de medisch adviseur ook een beoordeling in de praktijk nodig vindt.

Ik ben medisch ongeschikt verklaard tijdens een vorderingsprocedure. Wat moet ik doen om weer een geldig rijbewijs te krijgen?

Wie medisch ongeschikt is verklaard moet voor een nieuw rijbewijs een Eigen verklaring indienen bij het CBR. De Eigen verklaring is te koop bij het CBR en op het gemeentehuis. Het CBR wijst, na ontvangst van uw Eigen verklaring, een arts aan die u onderzoekt. De kosten van dit onderzoek moet u zelf betalen. Wordt u geschikt verklaard, dan wordt u hierover per brief ge-informeerd. Vervolgens kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis.

In sommige gevallen heeft het pas zin een Eigen verklaring in te sturen nadat een bepaalde termijn is verstreken. Voor epilepsie bijvoorbeeld, moet u tenminste één jaar aanvalsvrij zijn. Wie wegens alcoholmisbruik ongeschikt is verklaard, moet dat misbruik ook minstens één jaar hebben gestaakt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de medisch adviseur van het CBR?

U kunt binnen vier weken het CBR verzoeken één of meer artsen aan te wijzen voor een (her)keuring. U moet die herkeuring zelf betalen.

Richt uw schriftelijke verzoek aan:

CBR

Afdeling Herkeuringen

Postbus 3014

2280 GA RIJSWIJK

Voeg een kopie van de brief bij waarin u bent geïnformeerd over uw geschiktheid.

Bron: CBR.NL

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Autorijden en rijbewijs

Met diabetes is het mogelijk om auto en motor te rijden. Als u voor de eerste keer op rijexamen gaat, is het nodig een eigen verklaring in te vullen voor CBR (=Centraal Bureau Rijvaardigheid). Hierin wordt o.a. gevraagd naar aandoeningen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Vul de verklaring eerlijk in!

Als u géén insuline gebruikt, geen ernstige complicaties heeft en goed bent ingesteld, wordt u voor alle rijbewijzen goedgekeurd voor maximaal 10 jaar.

G

ebruikt u wel insuline dan hangt goedkeuring af van het type rijbewijs dat u wilt:

Klein rijbewijs A (motor), en B (auto), E (aanhangwagen): ook als u insuline gebruikt, geen complicaties heeft en goed bent ingesteld, kunt u voor deze rijbewijzen worden goedgekeurd voor een periode van 10 jaar.

Groot rijbewijs C (vrachtwagen), D (bus) of E (aanhangwagen); bij behandeling met insuline gelden extra strenge eisen. Behalve een goede instelling en geen complicaties (b.v. oogbeschadiging) moet u aan zelfcontrole doen, hypo's goed aan voelen komen en goed inzicht hebben in uw diabetes. Het oordeel van een onafhankelijk internist en een oogarts is noodzakelijk. De goedkeuring is voor maximaal 3 jaar.

Het CBR vraagt uw gezichtsscherpte op te geven in de eigen verklaring. Als u langer dan 20 jaar diabetes heeft, is een oogheelkundig onderzoek vereist. Heeft u staar of retinopathie, dan is een rapport van uw oogarts nodig.

Tips voor veilig (auto) rijden

 • Meet uw bloedglucose voordat u in de auto stapt, zeker bij lange afstanden.
 • Eet altijd wat voordat u gaat rijden.
 • Rij nooit langer dan 2 uur achter elkaar zonder wat te eten.
 • Bewaar in de auto altijd druivensuiker of gewone frisdrank voor het geval u een hypo krijgt of ter voorkoming van een hypo (bijvoorbeeld bij file).
 • Voelt u een hypo aankomen, ga dan meteen naar de kant van de weg en stop; doorrijden is onverstandig!
 • Spuit niet alvast uw insuline voordat u in de auto stapt op weg naar huis. U kunt onderweg opgehouden worden met gevolg een hypo!
 • Leg een identificatiekaartje in de auto. Dit is een kaartje met uw persoonlijke en medische gegevens. Als er wat gebeurt, weten de mensen dat u diabetes heeft.

Meet uw bloedglucose voordat u in de auto stapt, zeker bij lange afstanden. Wilt u meer weten over diabetes en auto rijden neem dan contact op de DVN of met het CBR.

Bron: http://www.rdgg.nl/index.php?id=1688 ©treDate = new Date(); document.write(treDate.getFullYear()); 2007 De Reinier de Graaf Groep

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

http://www.gr.nl/pdf.php?ID=605

Lees dit ook eens door....

Citaat:

De commissie legt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van diabetes in het

verkeer primair bij de mensen met diabetes, met name als het gaat om hypoglykemieën.

Ook het zelfzorggedrag valt daaronder: de persoon moet in staat zijn hypoglykemieën

aan te voelen komen en dan de juiste stappen te zetten. Voorlichting en educatie van

mensen met diabetes zijn hierbij van essentiële betekenis. Onder deze voorwaarden

kunnen mensen met diabetes in principe aan het verkeer deel nemen. Vooral personen

die hypoglykemieën niet goed voelen aankomen vormen een gevaar op de weg.

Daarnaast is het functieverlies ten gevolge van complicaties soms een reden om de

rijgeschiktheid in te perken.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast frankie

tja mark,

hier is geen discussie meer over mogelijk, ook niet door bepaalde personen die denken je te kunnen verbeteren.

je hebt er genoeg van meegemaakt met een chauffeur van je.

het is je te prijzen hoe je ermee omgegaan bent, zelfs nog beter dan de betreffende chauffeur.

petje af daarvoor.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast sjoeke

en zoals voor de meeste ziektes geldt:kun je er mee omgaan zowel lichamelijk en geestelijk,eventueel met behulp van medicijnen of aanpassingen?En vormt dit geen belemmering voor het uitvoeren van je beroep?

Kijk deze discussie hebben we ook al gehad over ADHD en het gebruik van Ritalin. Het zal altijd een moeilijk onderwerp blijven waar geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden of het nu wel of niet kan. Zal van iedereen persoonlijk afhangen en van de mate waarin hij, zij ziek is en dit kan ondervangen met medicijnen/aanpassingen.

Ik denk dat het geval van suikerziekte nog niet zo zeer de suikerziekte zelf is (mits deze goed onder controle is) maar meer de akelige gevolgen hiervan.

Kijk ik heb geen suikerziekte maar wel niet zon geweldig goeie ogen (-4,75)en vind t heel normaal dat er extra aandacht op een keuring besteed wordt aan dit onderdeel. Ik kan daar wel met mn brilletje staan maar zie ik er ook nog wat mee?? En diegene die er zonder bril/lenzen staat ziet die wel voldoende?? Lijkt mij toch een heeeeeel belangrijk onderdeel bij auto rijden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
en zoals voor de meeste ziektes geldt:kun je er mee omgaan zowel lichamelijk en geestelijk,eventueel met behulp van medicijnen of aanpassingen?En vormt dit geen belemmering voor het uitvoeren van je beroep?

Kijk deze discussie hebben we ook al gehad over ADHD en het gebruik van Ritalin. Het zal altijd een moeilijk onderwerp blijven waar geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden of het nu wel of niet kan. Zal van iedereen persoonlijk afhangen en van de mate waarin hij, zij ziek is en dit kan ondervangen met medicijnen/aanpassingen.

Ik denk dat het geval van suikerziekte nog niet zo zeer de suikerziekte zelf is (mits deze goed onder controle is) maar meer de akelige gevolgen hiervan.

Kijk ik heb geen suikerziekte maar wel niet zon geweldig goeie ogen (-4,75)en vind t heel normaal dat er extra aandacht op een keuring besteed wordt aan dit onderdeel. Ik kan daar wel met mn brilletje staan maar zie ik er ook nog wat mee?? En diegene die er zonder bril/lenzen staat ziet die wel voldoende?? Lijkt mij toch een heeeeeel belangrijk onderdeel bij auto rijden.

We kunnen blij zijn dat het hier goed geregeld is

Ik geloof wel dat je zelf veel aan kunt doen

Ik zie het bij mijn vrouw.Die heeft plaat gezegt vallendeziekte

En geen rijbewijs Maar heeft alles onder controlle

Ik denk bij die Oostblok chauffeurs te lang van huis af

En dan krijg je gekken dingen Ze zijn door de voor raad heen

Ik moet er bij zeggen ik weet er niks van

Ik moet het ook van een ander horen

Maar ja hebben we allemaal niet wat.En zeker op leeftijd

dan begint het De Groette Hwm

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Mark dat heb je eff goed getikt daar ik al 8 jaar suiker en een insulinepomp heb ben ik het helemaal met je eens let goed op je lichaam en eet regelmatig komt alles goed groetjes john uit spijkenisse.:tu:

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

^^

Goed punt. Nu ben ik zelf al drie jaar mede coach van het voetbalteam van mijn oudste zoon en vind ik voetbal eigenlijk niet zo gezond. Maar dat is een ander verhaal. Sporten hoort gezond te zijn ja en dit is meestal ook zo.

Maar van die gehaktbal met mayo.

Ik heb mij er hier wel eens over verbaasd dat een forumlid die suiker heeft er over klaagde dat hij geen geld had om cola te kopen. Nu vinden we dat met zijn alle heel erg maar ik denk verder.

Hij heeft suiker en wil graag cola kopen. Dat wil hij niet om de planten water mee te geven maar om te drinken. Of het nu light of zero is. Cola is de pest voor je bloedsuiker spiegel.

Zo'n iemand is dus ziek wat al erg genoeg is maar is dus absoluut niet bezig met zijn gezondheid in mijn ogen.

En ja, ik weet dat dit mij niet in dank word afgenomen maar het is wel de waarheid. En moet een werkgever daarvoor opdraaien. Ik vind van niet. Als je met klachten rondloopt die gerelateerd zijn aan overgewicht, knieen, rug en suiker bijvoorbeeld. Verplicht deze mensen om zelf aan hun gezondheid te werken. Geen balletje mayo of een.heerlijke frikandel. Gewoon een gezonde snack.

Willens en wetens zadelen wij onze werkgevers op met torenhoge kosten waar een werkgever geen invloed mag en kan uitoefenen. Vind je het gek dat die werkgever voorzichtig word met vast personeel.

En ik geef hem nog gelijk ook.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
^^

Goed punt. Nu ben ik zelf al drie jaar mede coach van het voetbalteam van mijn oudste zoon en vind ik voetbal eigenlijk niet zo gezond. Maar dat is een ander verhaal. Sporten hoort gezond te zijn ja en dit is meestal ook zo.

Maar van die gehaktbal met mayo.

Ik heb mij er hier wel eens over verbaasd dat een forumlid die suiker heeft er over klaagde dat hij geen geld had om cola te kopen. Nu vinden we dat met zijn alle heel erg maar ik denk verder.

Hij heeft suiker en wil graag cola kopen. Dat wil hij niet om de planten water mee te geven maar om te drinken. Of het nu light of zero is. Cola is de pest voor je bloedsuiker spiegel.

Zo'n iemand is dus ziek wat al erg genoeg is maar is dus absoluut niet bezig met zijn gezondheid in mijn ogen.

En ja, ik weet dat dit mij niet in dank word afgenomen maar het is wel de waarheid. En moet een werkgever daarvoor opdraaien. Ik vind van niet. Als je met klachten rondloopt die gerelateerd zijn aan overgewicht, knieen, rug en suiker bijvoorbeeld. Verplicht deze mensen om zelf aan hun gezondheid te werken. Geen balletje mayo of een.heerlijke frikandel. Gewoon een gezonde snack.

Willens en wetens zadelen wij onze werkgevers op met torenhoge kosten waar een werkgever geen invloed mag en kan uitoefenen. Vind je het gek dat die werkgever voorzichtig word met vast personeel.

En ik geef hem nog gelijk ook.

Hoi Shompie ik ben suiker patient en drink dus sinds dien cola light, omdat de dokter mij dat aangaf inplaats van gewone cola. Nu lees ik van jou dat dit eigelijk net zo slecht is. Ik wist wel van suikervrij gebak dat dit nog slechter was dan een gewoon gebakje maar van die cola light wist ik niet

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Je mag als suikerpatient gewoon "normale" frisdranken drinken. Al die light zooi is mij afgeraden door zowel diabetesverpleegkundige al dieetiste. In die light dranken zitten zoetstoffen die weer andere bijwerkingen hebben. Je kan als je goed zoekt frisdranken vinden die gezoet zijn met stevia, dat zijn natuurlijke zoetstoffen die geen invloed hebben op je suikerspiegel.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik was oom suikerpatient, Bituum weet hoe ik er uit zie en dat ik dus wat overgewicht heb. Ik kon er nog vanaf komen door mijn voeding aan te passen en op mijn gewicht te letten.

Ik zat minimaal 4 keer per week in de sportschool. Maar ik ben er vanaf, mijn bloedsuikerspiegel is weer normaal. En dat heb ik niet voor elkaar gekregen door cola of cola light te drinken.

In een glas cola zitten 20 suikerklontjes. Degene die dat recht kan breien en zegge dat het gezond is moet de politiek in gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Spl drinkt light op aanraden van de dokter terwijl de dokter van bituum zegt dat jejuist geen light moet nemen.:angel:

Dat bedoel ik Shompie de een zegt dit en de ander dat. Ik spuit 4 keer per dag en het is nu onder controle bij mij, ik heb ook mijn voeiding aangepast, en ik drink hoofdzakelijk water. Maar ik weet nog dat men mij vertelde drink maar light daarom mijn vraag. Ik drink niet veel frisdrank maar sinds zij mij dat vertelde wel als ik het drink light.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk dat Pieter voornamelijk bedoeld, dat de suikervervangers (oa, aspartaam, sacharine en al die andere chemische suikervervangers) nog slechter voor een lichaam zijn dan gewoon suiker. Buiten het feit om dat je als suikerpatiënt en iemand met overgewicht, uiteraard moet opletten met je algehele suikerinname.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Domino, ook jij weet hoe ik voor een deel aan de kennis over voeding kom. Dat wil niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Zoetvervangers zijn de pest voor je bloedsuikerspiegel. Punt.

Als jij suikerpatient bent zou je geen frsdranken moeten drinken.

Domino, leuk dat je asparaam aanhaalt. Weet je als je deze stof in grote maten binnen krijgt je er gewoon kappot aa gaat. Google er maar eens op.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites
Domino, ook jij weet hoe ik voor een deel aan de kennis over voeding kom. Dat wil niet zeggen dat ik de wijsheid in pacht heb. Zoetvervangers zijn de pest voor je bloedsuikerspiegel. Punt.

Als jij suikerpatient bent zou je geen frsdranken moeten drinken.

Domino, leuk dat je asparaam aanhaalt. Weet je als je deze stof in grote maten binnen krijgt je er gewoon kappot aa gaat. Google er maar eens op.

Dat klopt ;) dat heb ik ook eens gelezen en aspartaam is ook echt troep. Daarom zei ik ook dat die chemische suikervervangers nog slechter voor je lijf zijn dan gewoon suiker. BUITEN het feit dat je zowiezo moet oppassen met de algehele suikerinname. Zeker als je suikerziekte hebt of overgewicht.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

tegenover elk rapport dat aspartaam slecht is, kun je een ander rapport zetten dat zegt dat aspartaam niet slecht is.

er is van aspartaam nog nooit onomstotelijk bewezen dat het slecht zou zijn, en andersom is dat ook het geval.

het is maar net wat je wilt geloven en met welke hype cq hetze je mee wilt gaan.

mij is door meerdere diëtisten, diabetesverpleegkundigen, internisten, ja zelfs door een cardioloog verteld dat het gebruik van light frisdranken altijd beter is dan het gebruik van met glucose (suiker) gezoete frisdrank!

en dat geld helemaal voor diabetespatiënten!

Deel dit bericht


Link naar bericht
Deel via andere websites

Maak een account aan of meld je aan om een opmerking te plaatsen

Je moet lid zijn om een opmerking achter te kunnen laten

Account aanmaken

Maak een account aan in onze gemeenschap. Het is makkelijk!

Registreer een nieuw account

Aanmelden

Ben je al lid? Meld je hier aan.

Nu aanmelden

×