Spring naar bijdragen

Pierre

Forumlid
 • Aantal bijdragen

  10776
 • Geregistreerd

 • Gewonnen dagen

  393

Over Pierre

 • Verjaardag 31 december

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recente profielbezoeken

Het blok recente bezoekers is uitgeschakeld en wordt niet getoond aan andere gebruikers.

Pierre's Achievements

Grand Master

Grand Master (14/14)

 • Conversation Starter Rare
 • Dedicated Rare
 • Very Popular Rare
 • First Post Rare
 • Posting Machine Rare

Recent Badges

18,8k

Waardering in de gemeenschap

 1. Volgens mij hebben wij allemaal geleerd -en hebben we er vooral de mond van vol hier op dit forum- dat het verkeer 'een samenspel ' is. U weet wel, het spel geven en nemen, ook in het verkeer. Samenspel wil zeggen; samen op de weg, dingen accepteren van elkaar, ook de eventuele fouten of minder handige acties die een ander misschien maakt, hoe dom of irritant die soms ook kunnen zijn. We zijn allemaal volwassen mensen, ik kan het mis hebben maar volgens mij zijn we dat haantjes-gedrag op de weg allemaal allang ontgroeid. In Frankrijk is het tegenwoordig de gewoonte dat vooral die Spanjolen al 2-300 meter van tevoren op de middelste baan gaan zitten, terwijl ze met amper 2-3 km verschil in komen halen. Waarom is me overigens nog steeds onduidelijk. Dan zie ik zo'n auto aankomen en kan twee dingen doen: m'n gaspedaal door de vloer heen trappen in de hoop dat hij mij niet voorbij komt, of ik zet ik even die CC een tandje terug, laat die Spanjool voorbij, sluit achteraan en geef weer gas. Je verliest daar namelijk helemaal niks mee, het enige wat je doet in die inhaalactie bespoedigen. Die ander gaat je toch voorbij, is het niet vlot dan wel tergend langzaam kruipend, jij sluit achteraan en kunt weer zo hard gaan als je wil, die ander loopt toch op je uit. Daarnaast vind ik het ook niet prettig, 3½ minuut zo'n vrachtwagen naast je die je hoe dan ook toch voorbij gaat en dan vervolgens dikwijls ook nog kort terug invoegt, vooral wanneer jij pokkehout je poot stijf houdt en gas blijft geven om het inhalen zo lang mogelijk te frustreren. Gewoon heel even van dat gas af, het kan zo simpel zijn...
 2. Die Hongaar rijd daar op z'n gemak 70 km/h. Niet omdat hij iedereen in wil laten halen, wél omdat de maximale snelheid daar momenteel 70 km/h is momenteel vanwege de wegwerkzaamheden bij Ranst. Er is ook trajectcontrole op dat stuk, dus met een beetje geluk ligt het kopietje van het PV ergens over een maand of drie-vier in je kastje. Zo lang kan dat namelijk duren in België, ik spreek uit eigen ervaring. Verders nog een tipje mijnerzijds voor iedereen die regelmatig de ring van Antwerpen over gaat; houd je aan de snelheid die aangegeven staat op de matrixborden!! De flitscamera's (Gatso) langs de weg veranderen daar mee met de aangegeven snelheid op de matrixborden, in tegenstelling tot hier in Nederland. Dus 50 is ook écht 50, die camera flitst onherroepelijk. De flitspaal bij de Craeybeckxtunnel vanaf nu niet meer de efficiëntste van België (klik>>>) De reden dat de flitspaal zo’n succes is heeft te maken met het feit dat deze slim is. Op het stuk snelweg is een maximumsnelheid van 100 km/u van kracht. Tijdens drukte gaat de dynamische snelheid naar 80 km/u of 50 km/u. De flitspaal past zich daar op aan. Kortom, als jij in fileverkeer 56 km/u rijdt en op dat moment is 50 toegestaan kun je gewoon een prent op de deurmat verwachten. Dat foutje is snel gemaakt en zo heb je meteen de verklaring voor het hoge aantal boetes te pakken. (klik>>>)
 3. Ja hoor, heel herkenbaar! Dan gaat 's ochtends de telefoon en het eerste wat ze zeggen is "eeeh, gij weet nogal veul"... Steevast dezelfde vragen over de meest simpele zaken die allemaal duidelijk vermeld staan in de CAO en gemakkelijk zelf op te zoeken zijn, dat schijnt voor veel mensen nogal een opgave te zijn. Ik verklaar het als gemakszucht en desinteresse.
 4. Alles over diverse chauffeursfuncties en de daarbij behorende loonschaal is terug te vinden in het Boek Functietyperingen, voorheen de Fuwa (klik>>>) Het Fuwa-systeem weegt de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functies binnen onze sector en hangt daar een loonschaal aan vast. Echter, van die loonschaal kan en mag afgeweken worden, het is aan de werkgever en werknemer om hier samen goede afspraken over te maken. Zo kan het dus zijn dat functies volgens het Boek Functietyperingen bijvoorbeeld in loonschaal C vallen maar waar gemakshalve D voor betaald wordt, of misschien zelfs E. Anderzijds kan ik ook wel functies bedenken waarvan ik persoonlijk denk dat een loonschaal E wel op zijn plaats zou zijn, maar waar men in de handen mag klappen als ze D betaald krijgen. Er word dus wel eens meer betaald dan de Fuwa voorschrijft. De meest voor de hand liggende reden is het werven van personeel en aan het bedrijf wil binden, m.a.w. zorgen dat het personeel niet zomaar naar een ander loopt voor een paar centen meer Het verschil tussen D en E is momenteel (per 1 juli 2024) per vier weken € 271,84 bruto. Per maand bedraagt het verschil momenteel € 295,49 bruto. Let wel, ook in de overuren, zaterdag -en zondaguren telt het verschil tussen de uurlonen mee. Tot zelfs in de hoogte van het pensioen wanneer men de leeftijd daarvoor bereikt heeft. Er van uitgaande dat men netjes alle uren betaald, dus niet een loonschaal E belooft en vervolgens zoveel uren streept dat nog minder dan loonschaal D overblijft, is dit wel een aanzienlijk verschil natuurlijk. Aan iedere functie hangt ook 'een prijskaartje'. Mensen laten zich graag leiden door een hoger salaris, eenmaal werkzaam in een bepaalde functie blijkt nogal eens dat het achteraf toch te hoog gegrepen is; te lang en te vaak van huis, te onregelmatig, te lange dagen, te zwaar werk etc. Hoe belangrijk een hoger salaris is, maakt iedereen voor zich zelf uit, geluk en plezier in je werk is onbetaalbaar.
 5. Da's altijd achteraf Rob. Of je daar nou beter had gestaan, ik weet het niet. Misschien dat het eten iets beter was geweest maar ik geloof ook niet dat je daar op zaterdagavond vooraan in de polonaise over de parking loopt met de rest van die paar chauffeurs die daar misschien ook het weekend overstaan, voor zover die behoefte al mocht bestaan. Misschien dus eigenlijk wel net zo zielloos, maar dat is het overal in de weekenden. Sommigen stellen zich er van alles van voor, in de hoofdzaak sta je nagenoeg altijd alleen of met een paar van die lui die geen letter Engels of Duits spreken. Jezelf bezig houden met allerlei onzin, je tijd uitzitten of een stevige wandeling maken wat ik meestal doe, voor de rest is er meestal niet heel veel aan, tenminste dat is mijn ervaring. Of..... je moet het geluk hebben om zo af en toe een weekendje bij je forumvriend 1934 en je goede kennis in Griekenland te staan die je daar het hele weekend onder de hoede nemen. Eigenlijk een soort verknipte vakantie van twee dagen en altijd veel te kort, maar da's weer een heel ander verhaal.
 6. Dat is precies wat ik hier eerder al zei: het is lastig uitleggen wat er nu werkelijk in een CAO staat, kenmerkend voor een bepaald slag volk binnen onze beroepsgroep. "Je hebt recht op E7 als je overnacht in een vrachtwagen, of als je de grens overgaat. En als je weekenden maakt natuurlijk, zondagavond vertrekken en drie uurtjes naar Kortrijk rijden is ook 'weekend onderweg'. Dus daarom E7, staat in de CAO". Schei uit, die onzin heb ik al zo vaak gehoord onderweg. Telkens weer dezelfde discussie, vaak met dat soort ongeletterden of van die lui die denken dat het besturen van een vrachtauto van A naar B nog steeds hogere raketkunde is. Als je ze dan zegt hun hele vreten én de rekening van de bar te zullen betalen als ze kunnen aanwijzen in de CAO waar dit ergens staat vermeld, dan weten ze het opeens niet meer. Van een Fuwa heeft men immers nog nooit gehoord. Veel geblaat, weinig wol...
 7. Wettelijk dicht timmeren is nooit helemaal mogelijk volgens mij. In eerste instantie mag volgens mij iedereen hier gedetacheerd worden met de nodige vergunningen en/of verblijfspapieren. (klik>>>) Hoe die winkel precies geregeld is weet ik niet, ik begreep dat in het geval van TBK de chauffeurs vanuit de Filipijnen via Polen in Nederland zijn beland. Er vanuit gaande dat goed ondernemerschap een vanzelfsprekend iets is en van daaruit ook geacht word om op een normale en fatsoenlijke manier met buitenlandse arbeidskrachten om te gaan denk ik dat er vanuit de overheid tot dusver geen enkele belemmering bestaat om mensen buiten de EU naar hier te halen om hier aan het werk te zetten, mits de nodige vereiste vergunningen/documenten op orde zijn. Als later blijkt dat arbeidsrechten geschonden worden, er sprake is van onmenselijke bejegening richting die buitenlandse werknemers (schending van mensenrechten) vanuit de werkgever of opdrachtgever -zoals wij dit arbeidsuitbuiting noemen-, pas dan zal dan daar op ingesprongen worden door een arbeidsinspectie, een vakbond of welke betrokken organisatie dan ook, die op hun beurt zo'n zaak in de publiciteit brengen en aanhangig maken. De rechter kan later een oordeel vellen over een bepaalde kwestie, maar op basis van zo'n enkel voorval nooit de eis stellen dat het inlenen/ detacheren van buitenlandse werknemers hier verboden wordt. Dan dient er volgens mij een complete wetswijziging plaats te vinden op Europees niveau, iets wat nooit en te nimmer zal gaan gebeuren. Zo'n persoon zelf zou op basis van zijn malafide verleden misschien wel tot de orde kunnen worden geroepen door de rechter. Echter, ook hier zit de wetgeving op zo'n manier in elkaar dat zelfs voor dit soort figuren altijd een mogelijkheid zal blijven bestaan om via omwegen en schijnconstructies ergens weer opnieuw een start te maken. Daar zijn meer dan 1001 voorbeelden van, helaas maar de bittere waarheid. Alles schuldeisers en alle uitgebuite werknemers ten spijt...
 8. Zover ik het begrijp is het faillissement niet het gevolg van allerlei schuldeisers, maar mede het gevolg van diverse dwangsommen die werden opgelegd door de rechtbank wegens het niet naleven van de CAO, het stelselmatig weigeren om zich te schikken in de eis van de rechtbank en de daaruit voortvloeiende dwangsom niet te betalen en onbehoorlijk bestuur. Schuldeisers in de zin van leveranciers etc. zijn er -zo ik begrijp- tot zover niet, enkel zo'n 50 Filipijnse loonslaven die nog zo'n 600.000 tot 800.000 euro achterstallig salaris tegoed hebben én een door de rechter opgelegde dwangsom van max. 200.000 euro. Er was al 75.000 euro van TBK elders gestald, wie dat apart gezet heeft blijft onduidelijk. Ik geloof nooit dat TBK dit zelf had gedaan om de chauffeurs een nabetaling te kunnen doen. Daar kwam nog eens 125.000 euro bij die Vos heeft betaald om het door de curator opgelegde beslag van de woning te halen. 125.000 Euro word er dus betaald om het beslag van die woning te halen, maar die dwangsom betalen gaat niet gebeuren omdat ze daar zogenaamd het geld niet voor hebben: "Ons bedrijf is kapotgemaakt door heel veel leugens. We hebben nu nog nul euro, dus het maakt niet uit hoe hoog de dwangsom wordt." (klik>>>) Hoe allerlei geldstromen binnen zo'n onderneming langs elkaar lopen is nooit te begrijpen wanneer je als buitenstaander enkel de informatie moet verkrijgen uit wat nieuwsberichten. Maar ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat naast onbehoorlijk bestuur ook van die hele financiële huishouding niks deugt, anders gezegd: in mijn beleving zijn het gewoon een stel boeven die snel en veel geld hebben willen verdienen met een schijnconstructie over de rug van een goedkope arbeidskrachten uit de Filipijnen. Nu zijn deze mensen vanwege hun afkomst al onwetend en hebben een grote achterstand m.b.t. kennis over hun rechten en plichten in het land waar ze uiteindelijk vanuit de Filipijnen - via Polen- terecht zijn gekomen. Zulk volk is onderdanig en laat zich heel gemakkelijk gebruiken -lees misbruiken- voor de honger naar geld van een paar ondernemers. Walgelijk gewoon, ik kan het niet anders formuleren. Ook zo'n rechter zal ook niet zomaar tot zo'n oordeel komen, daar gaat heel wat onderzoek aan vooraf. Zeggen dat de vakbond zomaar even een faillisement doordrukt, dat een bedrijf kapot gemaakt is door allerlei leugens; er worden heel wat krokodillentranen gehuild daar in Deventer...
 9. Zeker wel. 15-20 km verderop, nét aan de Franse kant in Volgelsheim zit La Boite à Sel, niet ver bij een klant van ons vandaan in Algolsheim. Niet echt een routier zoals we die gewend zijn in Frankrijk, wel een best restaurant. Chauffeurs van harte welkom, parkeerplaats voor een auto of tien, sanitair en douche aanwezig en het hele weekend open! https://www.truckfly.com/nl/poi-details/la-boite-a-sel/12361/
 10. Dat word een lastig verhaal vermoed ik. Kenmerkend voor een bepaald slag volk binnen onze beroepsgroep. Hard roepen maar verder dan wat loze kreten over een CAO en denigrerend populistisch geroeptoeter over de vakbond komt men niet. Inhoudelijk kent -en snapt men er helemaal niks van.
 11. Dat is volgens mij wel het laatste waar ze zich bij de vakbond druk over maken. Over wat jij er allemaal van vindt... 🤣
 12. Het faillisement aanvragen is een logisch en rechtmatig gevolg op eerdere actie's van de vakbond richting het Deventer transportbedrijf Trucksbanden Koning (TBK) om zich aan de geldende CAO te houden omdat is gebleken dat dit bedrijf het niet heel erg nauw nam met de leef -en arbeidsomstandigheden van hun Filipijnse chauffeurs. Zelfs niet nadat de rechter een dwangsom aan de directie een dwangsom had opgelegd. Ik ben nog steeds geen lid van de vakbond en verdedig de vakbond ook nergens, maar je kan natuurlijk ook proberen om hier op een chauffeursforum proberen om alles in het belachelijke te trekken wat een vakbond onderneemt om een eerlijk speelveld te creëren, ook voor de Nederlandse chauffeur dus net zo goed voor jou. Voor je volgende keer weer van dit soort populistische uitspraken doet is het misschien verstandig om je eerst een keer goed in het verhaal over TBK te verdiepen. Er deugt van dat hele bedrijf en die hele constructie namelijk geen ene zak van, in de meest letterlijke zin van het woord. Daarom een heel goede zaak, kei - en keihard aanpakken dit soort malafide ondernemers.
 13. Directeur failliet transportbedrijf “dat Filipijnse chauffeurs uitbuitte” tikt ruim een ton af na beslaglegging woning Het transportbedrijf uit Deventer dat door het FNV beschuldigd wordt van het uitbuiten van vijftig Filipijnse chauffeurs, is failliet. In de afwikkeling van het faillissement legde de curator beslag op de woning van een van de eigenaren en bleek dat beide directeuren reden in luxe auto’s. Dat terwijl hun Filipijnse chauffeurs volgens het FNV zwaar onderbetaald in hun cabine woonden, met nauwelijks een mogelijkheid om te douchen. Ze woonden in sommige gevallen 18 maanden aaneengesloten in de cabine van hun vrachtwagen, konden vaak slechts één keer per week douchen en ze werden vooral chronisch onderbetaald: volgens het FNV werden zo'n vijftig Filipijnse chauffeurs van het Deventer transportbedrijf Trucksbanden Koning (TBK) slachtoffer van arbeidsuitbuiting. De vakbond stapte naar de rechter, en die legde aan TBK een dwangsom op voor elke dag dat het bedrijf zich niet zou houden aan de cao. Ook de weigering om informatie aan FNV aan te leveren nam de rechter hierin mee. Het drukmiddel bleek weinig effectief, de twee directeuren van TBK weigerden te betalen. En dus vroeg FNV het faillissement aan, mede vanwege een lopende procedure van zeven Filipijnse chauffeurs, waarover later in dit verhaal meer. Nalatige directeuren Eerst naar het faillissementsverslag: daarin klinkt stevig door dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur. De twee directeuren leverden de jaarrekeningen van 2021 en 2022 veel te laat aan, zonder dat daar op dit moment een goede verklaring voor is. Ook richting de curator blijken ze nalatig: hij had de administratie een maand na het bankroet nog niet ontvangen, schrijft hij in het onlangs gepubliceerde verslag. Beslag op woning Samen met andere zaken die naar voren kwamen in het onderzoek van curator Sebastiaan Vos, levert het aanwijzingen op voor onbehoorlijk bestuur. Wat, als het bewezen zou worden, kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. In dat geval kan de curator het financieel tekort in het faillissement persoonlijk op de betrokken bestuurders verhalen. Met al die feiten op een rij besloot de curator om beslag te laten leggen op de woning van een van de bestuurders, die juist bijna verkocht zou worden. “Een koper wil natuurlijk geen woning waar beslag op ligt, de notaris kan op zo’n moment ook niet leveren”, vertelt Vos. “Een beslaglegging kan zaken in een stroomversnelling brengen, maakt dingen vloeibaar.” 125.000 euro Dat bleek ook in dit geval: na overleg met de curator en rechter-commissaris trof de bestuurder een regeling met Vos. Hij tikte 125.000 euro af, waarna het beslag werd opgeheven en de afspraak is gemaakt dat op de bestuurders verder niets meer te verhalen valt. Ondertussen loopt het onderzoek van de curator nog wel door. Luxe auto's Het faillissement betekende ook dat de bestuurders hun lease-auto’s konden inleveren; dat ging om een BMX X5 en een Audi E-tron. Het faillissement is volgens de directeuren overigens de schuld van FNV, dat volgens hen met onjuiste berichtgeving, valse vorderingen en het opzetten van de chauffeurs tegen het bedrijf de onderneming bewust kapot zou hebben gemaakt. Zeven Filipijnse chauffeurs zitten ondertussen in de spreekwoordelijke wachtkamer. Om achterstallig loon te ontvangen, was eerder al 75.000 euro van TBK elders gestald, in afwachting van de juridische procedure. De curator zal een beslissing moeten nemen of dat geld (gedeeltelijk) richting de chauffeurs kan. bron: RTV Oost
 14. Claassen Logistics beloont voor het derde jaar op rij de chauffeurs met een bonus van maximaal 5.000 euro TILBURG/ROGAT/MEPPEL – Claassen Logistics kent voor het derde jaar op rij de chauffeursbonus toe. Deze bonusregeling is ontworpen om de inzet en prestaties van de chauffeurs te erkennen en te belonen maar daarnaast ook om het werken als chauffeur aantrekkelijker te maken. De bonus kan oplopen tot maximaal €5000,- per jaar. De feedback van chauffeurs over het bonussysteem is zeer positief. Het heeft niet alleen hun motivatie verhoogd, maar ook geleid tot verbeterde prestaties en meer tevreden klanten. Peter van Beerendonk, die vorig jaar de maximale hoogte van €5000,- ontving, vertelt enthousiast over deze regeling: “De chauffeursbonus is een fijne aanvulling op het salaris”, zegt hij. “Het is een extra waardering vanuit de werkgever.” Colino Tafuni die parttime werkt en vorig jaar een bonus van ruim €3700,- ontving, benadrukt hoe waardevol deze bonus is. “Het is een goede toevoeging op het salaris. Zeker gezien de inflaties, kan dit een mooie extra zijn voor gezinnen om de eindjes makkelijker aan elkaar te knopen. Daarnaast is het fijn dat Claassen de chauffeurs extra beloont op criteria zoals flexibiliteit en inzetbaarheid. Tegenwoordig hebben chauffeurs een hoop eisen waardoor zij minder flexibel inzetbaar zijn. Het is fijn dat de flexibele chauffeurs extra gewaardeerd worden.” Ook spraken we Ron Rombouts over de chauffeursbonus. Hij ontving vorig jaar een bonus van €4985,- en deelt zijn enthousiasme over de bonusregeling. “Ik ben harstikke positief over de chauffeursbonus. Het voelt niet dat ik er extra moeite voor hoef te doen, ik voel ook geen druk vanuit de werkgever. Ik doe mijn werk zoals ik dit altijd doe en dit wordt nu extra beloond met deze bonus.” Hij prijst het feit dat Claassen specifiek kijkt naar brandstofefficiëntie, wat hij als een positieve eigenschap van het bonussysteem beschouwt. “Het mooie aan de bonus is dat Claassen kijkt naar hoe zuinig een chauffeur rijdt. Hier ben ik altijd al wel mee bezig geweest en nu wordt dat extra beloond. Hierdoor gaan ook andere chauffeurs zuiniger rijden.” Florent Claassen reageert enthousiast op de resultaten: “Het is geweldig om te zien dat ons bonussysteem niet alleen de tevredenheid van onze chauffeurs verhoogt, maar ook helpt bij het aantrekken van nieuwe collega’s. De positieve feedback en verbeterde werkprestaties laten zien dat deze investering meer dan de moeite waard is. Onze chauffeurs leveren dagelijks topkwaliteit, en dat verdient waardering.” De chauffeursbonus bestaat uit twee componenten. Ten eerste ontvangen chauffeurs een bonus per stop, die hen direct beloont voor hun dagelijkse prestaties en inzet. Aan het einde van het jaar ontvangen de chauffeurs een aanvullende bonus over het tweede onderdeel. De hoogte van deze aanvullende bonus wordt bepaald door verschillende criteria, waaronder: Rijstijl: Chauffeurs die brandstofefficiënt rijden, dragen niet alleen bij aan duurzaamheid, maar verdienen ook een hogere bonus. Dit stimuleert milieuvriendelijk rijgedrag binnen het chauffeursteam. Aantal schades: Veiligheid staat ook hoog in het vaandel. Chauffeurs met een laag aantal schades gedurende het jaar worden extra beloond, wat de focus op zorgvuldigheid op de weg bevordert. Beoordeling van leidinggevende: Deze beoordeling kijkt naar de flexibiliteit van de chauffeurs, de communicatie, het opvolgen van bedrijfsregels en de mate van ‘meedenken’ met het bedrijf. Ter ondersteuning van dit initiatief heeft Claassen Logistics vorig jaar 22 nieuwe DAF XD trekkers aangeschaft. Deze voertuigen zijn uitgerust met moderne veiligheids- en comfortvoorzieningen, wat bijdraagt aan een betere en veiligere werkomgeving voor de chauffeurs. Claassen Logistics, gevestigd in Tilburg en Rogat/Meppel – opgericht in 1850 – is als transport- en logistiekbedrijf een partner van MKB-bedrijven en biedt hen een compleet logistiek dienstenpakket aan. Binnen de transportdiensten bedenken zij oplossingen voor uiteenlopende logistieke vraagstukken. Zo verzorgen zij Benelux- en Europese distributie, transport, wereldwijde zee- en luchtvracht expeditie, warehousing en webshoplogistiek. bron: Transport Online
 15. De aanpassingen om een trekker -af fabriek- VLG te maken is niet veel schrikbarend duurder, zo ik begrepen heb. Ik denk dan ook niet dat men de beschikking over een VLG-pakket bij inruil over 3 jaar mee in de overweging neemt wanneer men b.v. 20 of 30 nieuwe trekkers besteld en er bij het bedrijf zelf nooit met ADR tank gereden word. Het zijn ook maar een paar trekkers die zo uitgerust zijn begrijp ik uit de post van Roadtrain, daarom was mijn gedachte dat het mogelijk een serie was die geannuleerd is door een andere klant. Of misschien even niets anders voorhanden bij de dealer in combinatie met een té lange wachttijd voor levering/vervanging van de oude trucks. Die ADR trekkers die bij ons terug gaan naar DAF en de handel in gaan zullen ook gewoon voor de voet verkocht worden met de extra optie VLG. Fijne bijkomstigheid wanneer iemand toevallig op dat moment zo'n specifieke trekker zoekt, voor de rest denk ik dat ze er zo snel mogelijk vanaf willen, VLG uitgerust of niet.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

Forum voorwaarden